"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 307 - 12/05/2000

"GOLEMI" IDEI

Seni{tata na “golemite” idei se nadvisuvaat nad Balkanot i go nosat od katastrofa do katastrofa. Vakvite “golemi” idei ili idei za kreirawe na dr`avi koi bi gi opfa}ale zamislenite etni~ki prostori sekoga{ ni nosele masovni grobnici, prisilni raseluvawa, begalci, krv, vojni…

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
"GOLEMI" IDEI
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Proma{uvawata na dolarskata diplomatija na Vasil Tupurkovski i kompanija
KOJ ]E JA PLATI [TETATA?
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (slobodno)
 
Odbele`an 7 Maj - Denot na makedonskata Policija
METLATA NA MINISTERKATA IMA DVA KRAJA!
"Analiti~ar" (pretplata)
 
Stavovite zavisat od poziciite
MAKEDONCITE SO ISLAMSKA VEROISPOVED, ZLOUPOTREBUVANI VO POLITI^KIOT MARKETING
Pi{uva: Petar \OR\IEVSKI (pretplata)
 
Ogledalce, ogledalce
TEHNI^KI NOKAUT ZA MRTV
Gog ma Gog (pretplata)
 
Izraelski pogled na neiskoristenite mo`nosti vo Makedonija (2)
KLIMATA I PO^VATA POGODNI, A NEISKORISTENI
Pi{uva: Gideon SANDEL (slobodno)

Na{ite vo svetot

Za pravata na Makedoncite vo sosednite zemji
PODDR[KA NA INICIJATIVATA NA MANU
\or|i Donevski od Zdru`enieto "Egej" (pretplata)
 
Izleze majskiot broj na "Narodna volja"
LUCIDNA ANALIZA NA VELIKANOT GOCE DEL^EV
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Svetski makedonski mladinski kongres
USPE[NA TURNEJA NIZ MAKEDONIJA
Izvestuva: Goce FIDANOVSKI (slobodno)
 
Na planinata Dajti
MAKEDONCITE VO ALBANIJA GO PROSLAVIJA \UR\OVDEN
Podgotvila: Mileva LAZOVA (pretplata)

Makedonija

Predupreduvawe od opozicijata
VLADATA, NAZAD VO PRVO ODDELENIE!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Napliv na stranski imiwa na makedonskite firmi
STRANSKOTO IME, USLOV ZA ZGOLEMEN PROFIT?!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Problemi so vodovodot vo s. Batinci
ZA ^A[A VODA, PARTISKA PRIPADNOST
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Kratovo
EDINSTVEN GRAD BEZ KINO SALA
Pi{uva: Lidija ARSOVSKA (pretplata)
 
USPE[NO REKONSTRUIRANA ELEKTRI^NA MRE@A
Pi{uva: Lidija ARSOVSKA (pretplata)
 
Obes{tetuvawe na deviznite {teda~i
ISPLATA NA VLOGOVITE DO 50 EVRA
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (slobodno)
 
Proekt od Sojuzot za preventiva od alkoholizam, nikotinizam i narkomanii na Makedonija
"DA GI ZA[TITIME NA[ITE DECA OD BOLESTITE NA ZAVISNOST"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Prevozot poskape poradi DDV
JSP NE GO ODR@A VETUVAWETO!
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Konkurs za proda`ba na stanovi na kredit
"BEZDOMNICITE POVTORNO NA ULICA"
Podgotvila: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Borba za kvadrat pove}e
PRO[IRUVAWE NA BALKONITE NA ZGRADITE
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Pretstaven proektot "Ahiles"
ZDRAVI STAPALA ZA BEZBOLEN ^EKOR
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Istorija na Crveniot krst
ANRI DINAN, TATKO NA CRVENIOT KRST
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Plo{tad "Makedonija"
CRVENIOT KRST - SEKOGA[ PODGOTVEN ZA POMO[
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Medija monitor (ovde) (pretplata)

Istorija

Nau~en sobir "Dedo Iqo Markov - Male{evski i negovoto vreme"
RAS^ISTUVAWE NA TERMINI, PERIODI, NASTANI I STAVOVI
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Istorijata ne e samo minato
MAKEDONSKI IMIWA NA LI^NOSTI POVRZANI SO ISTORIJATA NA SVETATA ZEMJA
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Kratovo nekoga{ i denes
ISTORIJA VO SEKOJ KAMEN
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)

Forum

RAMBO - VOZA^I
Stefan Donevski Majka (pretplata)
 
PO BITOLA, NA RED E [TIP, STRUMICA, VELES
Jelica Mihajlovska (pretplata)
 
ISPUKANI PU[KI NE NOSAT POBEDA!
Vlado Stepanoski (pretplata)
 
VO EVROPSKATA UNIJA SO PARTISKA KNI[KA
Vojdan Tenevski (pretplata)
 
SUSLOV NA MAKEDONSKI NA^IN
N.N. (pretplata)

Verata na{a Risjanska

SVETI VELIKOMA^ENIK GEORGIJ - \UR\OVDEN
Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA (slobodno)
 
Sve~ena proslava na jubilejnoto 2000-to Hristovo Voskresenie
PRAZNIK NA QUBOV, ME\USEBNO RAZBIRAWE I EDINSTVO
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Estrada

"Folk - Fest Valandovo" po 16 -ti pat
TRADICIITE NOSAT KVALITET
Pu{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Razgovor so Blagica Pavlovska
FOLK-DAMA SO ROKERSKI AMBICII
Razgovaral: Dejan POPOVSKI (pretplata)
 
YVEZDI^KITE LETNAA ZA STOKHOLM
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Kultura

Vo Toronto odbele`an
^ETIRIESETGODI[EN JUBILEJ NA ANSAMBLOT "MAKEDONKA" (pretplata)
 
"VELIGDENSKO ORO"
Zdru`enie na progoneti Makedonci "Egej" (pretplata)

Soveti

Od narodnata apteka
CRN GAVEZ
Pi{uva: Sne`ana Prokopieva - Pavlovi} (slobodno)
 
Soveti za `eni
ZA POGLED KOJ SE PAMETI
Podgotvila: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~ (pretplata)

Sport

Rakomet: Od natprevarite so Hipo (1)
POBEDENA HIPO, ELIMINIRANA \OR^E PETROV
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Rakomet (ma`i)
PELISTER NOV [AMPION (pretplata)

 

Copyright © 2000 "MAKEDONSKO SONCE"