Pretstaven proektot "Ahiles"

ZDRAVI STAPALA ZA BEZBOLEN ^EKOR

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Spored podatocite, dobieni preku proektot "Ahiles", minatata godina utvrdeno e deka 60 procenti od naselenieto {irum Evropa ima problemi so stapalata

Na Klinikata za dermatovenerologija, prof.d-r Qubica Pavlova go prezentira{e proektot "Ahiles" koj }e se sproveduva vo periodot od dva meseca. Proektot "Ahiles" za pregleduvawe na stapalata pretstavuva mo`nost za pacientite da ja sovladaat svojata neudobnost i da diskutiraat za svojot problem. Glavnata komponenta na Proektot e pregleduvawe na stapalata na preku 1000 pacienti, a 100 od niv }e imaat temelen pregled za epidemiolo{kata studija, so koja }e se obezbedat podatoci za faktorite za pojava na ovie zaboluvawa. Spored podatocite, dobieni preku proektot "Ahiles", minatata godina utvrdeno e deka 60 procenti od naselenieto {irum Evropa ima problemi so stapalata. Ovie lu|e stradaat od simptomi kako vrasnat nokt ili atletsko stapalo, pa s# do seriozni problemi kako gangrena. Celta na Proektot imenuvan po mitolo{kiot gr~ki heroj Ahiles (pove}eto lu|e go smetale za nepobedliv, no neprijatelite mnogu brzo otkrile za negovata edinstvena slabost - tetivata na negovoto stapalo) e da ja zgolemi svesta kaj lu|eto za postoewe na medicinski problemi povrzani so stapalata, noktite i noktite na stapaloto. I lekarite i pacientite }e imaat korist od zgolemenata svest i dopolnitelniot uvid za postoeweto na bolesti koi gi napa|aat stapalata. Dokolku postavenata cel uspe{no se realizira, pacientite }e mo`at da bidat poefikasno tretirani .

GABI^NITE INFEKCII NAJZASTAPENI

Golem broj lu|e ne gi smetaat za vistinski medicinski problem bolestite koi gi napa|aat stapalata, pa duri i toga{ koga tie predizvikuvaat golema neprijatnost i bolka. Znaej}i go mentalitetot na na{iot narod, pri izvr{uvaweto na redovnite lekarski pregledi, ~estopati pacientot se ~uvstvuva zasrameno i voop{to ne progovoruva za svoite problemi so stapalata, gi zanemaruva, s# dodeka problemot ne se poka`e na vidlivi delovi na teloto. Me|u naj~estite zaboluvawa na stapalata spa|aat infekcii na Ahilovata peta, najrazli~nite tipovi vospalenija, ulkusi, zadebeluvawa na ko`ata ili gabi~ni infekcii na ko`ata ili noktite. Od 60 procenti zaboluvawa na stapalata, 46 procenti otpa|aat na gabi~nite infekcii. Op{ta karakteristika na ovie infekcii e {to se obi~no blagi, no duri i ovie infekcii mo`at da traat dolgo vreme, da se pro{irat i da predizvikaat bolka. Povr{nite gabi~ni infekcii se naj~estiot tip na vakvi infekcii, a tuka spa|aat atletskoto stopalo i gabi~na infekcija na noktite. Lu|eto koi se soo~uvaat so navedenive zaboluvawa retko odat na lekuvawe. Treba da se sfati deka gabi~nite infekcii ne se lekuvaat sami od sebe, tie mo`e da se pro{irat, a lekuvaweto toga{ e mnogu pote{ko.

SIMPTOMITE SE ALARMANTNI

Pove}eto od gra|anite smetaat deka ovie sostojbi se kozmeti~ki problem, no vakvoto lekuvawe ne dava pozitivni rezultati. Mnogu va`no e da ne se ignoriraat simptomite: oboeni to~ki na ko`ata i noktite, lupewe ili rapava ko`a, kr{livi nokti, se pojavuvaat mali meur~iwa i blago ~e{awe. Dokolku se zabele`at vakvite simptomi potrebno e vedna{ da se pobara medicinski sovet. Inaku, ovie infekcii po~esto se javuvaat kaj ma{kiot pol na vozrast od 40 - 50 godini, no vo posledno vreme prisutni se i kaj pomladite od 20 - 30 godini, poradi promenetoto tempo na `iveewe - pominuvawe na denot vo postojano dvi`ewe, stoewe na noze, tesni ~evli, potewe na nozete itn. Kaj malite deca ovie infekcii skoro i da ne se zabele`uvaat.


Sponzor na proektot "Ahiles" e farmacevtskata kompanija Janssen-Cilag. Janssen Pharmaceutica, zaedno so Cilag AG, se ~lenovi na semejstvoto kompanii vo sklop na Johnson & Johnson koj e najgolem svetski proizvoditel na zdravstveni proizvodi, nameneti za farmacevtskiot, profesionalniot i potro{uva~kiot pazar.