Odbele`an 7 Maj - Denot na makedonskata Policija

METLATA NA MINISTERKATA IMA DVA KRAJA!

"Analiti~ar"

  • Denot na Policijata - 7 maj, Dosta Dimovska go proslavi na svoj "stru~en" na~in, so dodeluvawe na vkupno 270 nagradi vo pari, pi{toli i pu{ki, no i nevideni kadrovski ~istki koi }e prodol`at ne samo vo MVR, tuku i vo DBK
  • Se najavuva formirawe na Komitet za za{tita na profesijata
  • Prodol`uva raznebituvaweto na makedonskata dr`avna ma{inerija

Vo beskone~nata niza aferi koi{to ni gi proizveduva aktuelnata garnitura na vlast, u{te eden "biser" - smenet e 31 stare{ina vo policiskiot del na MVR, od vnatre{niot, profesionalniot sostav na MVR koi se prerasporedeni na drugi rabotni mesta - izjavi Dosta Dimovska, bez pritoa da dade nekakvo objasnuvawe za pri~inite za takviot radikalen poteg. Spored mediumite, najgolemata ~istka vo istorijata na makedonskata policija }e prodol`ela i vo redovite na Direkcijata za bezbednost i kontrarazuznavawe za {to ve}e bile podgotveni nad 100 re{enija!

Vo analite na slu`bite za bezbednost, ovaa ~istka se sporeduva so onaa izvr{ena po Brionskiot plenum na SKJ, vo vremeto na presmetkata na Tito so Rankovi}, koga se napu{ta{e eden stalinisti~ko - totalitaristi~ki kurs na vlasta i onaa ~istka {to ja napravi Qubomir Danailov - Fr~kovski, neizbe`niot "za~inal" vo strukturite na vlasta na Branko Crvenkovski koj saka{e da se presmeta so Fakultetot za bezbednost i, preku no}, da gi promovira diplomiranite studenti od drugi fakulteti vo policajci, analiti~ari i kriminolozi!

"Gospod da n# ~uva od sekakva beqa", rekol makedonskiot narod pove}epati, {to ne }e mo`eme da ne go istakneme i ovoj pat. Imeno, poznato e deka policijata, bezbednosta i drugite sli~ni organi imaat svoja specifi~na pozicija i te`ina, ne samo vo izvr{uvaweto na zada~ite od koi naj~esto zavisi mirot i spokojstvoto na gra|anite, tuku i poradi li~nite predispozicii na lu|eto koi se zafatile da go zarabotuvaat lebot so vakva, dosega ocenuvana kako neblagodarna profesija. Kako, na primer, }e se objasni zamenata na eden policiski na~alnik bez pritoa da se izvr{i evaluacija na negovata rabota, uspe{nosta na rabotata na policajcite {to se pod negovo rakovodstvo itn., a da ne se potpadne pod vpe~atokot deka se raboti za partizacija na policijata ili drugi nameri na Dosta Dimovska, vo vreme koga se uka`uva na navodnata zgolemena efikasnost na MVR vo borbata za suzbivaweto na kriminalot i sl.

No, mora da se istakne deka paralelno so otkrivaweto na o~igledniot kriminal so droga, oru`je i krvni delikti, izostanuva efikasnata akcija za otkrivawe i sankcionirawe na organizatorite i izvr{itelite na tie dela, bidej}i najverojatno zad seto toa se krijat partiski intervencii na eden od trojcata koalicioni partneri. Taka, vo Lojane se otkri {tabot na "OVK", no bez lu|e, eden ton marihuana bea otkrieni na granica - pak bez lu|e (osven {oferot na kamionot), tajno se razmenija 4 vojnici za kriminalecot vo begstvo Xavid Hasani ili pak slu~ajot so ubistvoto na trojcata policajci vo selo Ara~inovo - koj najverojatno }e ostane bez zavr{nica zaradi neotkrienite dokazi!

Lesnotijata na vladeeweto na VMRO-DPMNE na takov na~in se zakanuva da predizvika po{iroki previrawa, bidej}i pogolema grupa od razre{enite stare{ini re{ile da formiraat odbor ili komitet za za{tita na policiskata profesija, koi }e imaat da ka`at mnogu raboti za odbivaweto na podnesuvawe na krivi~ni prijavi poradi partiski pritisoci, za vrabotuvaweto na nestru~ni lica "vojnici na partijata" i za niza aferi koi ostanaa nedorazjasneti.

Vpro~em, na laicite koi se drznuvaat da dobijat najvisoki funkcii vo MVR treba da im se ka`e deka tokmu vo redovite na javnata bezbednost vo komunisti~kiot period deluva{e najsilnata makedonska patriotska grupa okolu Slave Vesovski i drugite, koi postavuvaa eksplozivi pod Kameniot most, pred pretstavni{tvoto na "Borba" i gr~kiot Generalen konzulat dolgi godini pred pojavata na nekoga{ najnacionalnata, a sega gra|anskata partija VMRO-DPMNE, na ~elo so Qup~o Georgievski i Dosta Dimovska. Taka, i ovaa nevidena akcija na aktuelnata ministerka }e bide prosledena so golema radost na kriminalcite, koi dobivaat sloboden prostor za dejstvuvawe taka {to s# pove}e }e se pribli`ime kon Albanija, no i kon Bugarija koi povtorno se nao|aat na crnite spisoci na osiguritelnite agencii i na stranskiot kapital. Dali vsu{nost i celta na ministerkata e da se napravi toa?!