Razgovor so Blagica Pavlovska

FOLK-DAMA SO ROKERSKI AMBICII

Razgovaral: Dejan POPOVSKI

  • Te{ko e da stasa{ do vrvot, a koga }e stasa{ u{te pote{ko e da ostane{ tamu. Treba mnogu vlo`uvawa, mnogu trud, mnogu sredstva, pa ako sakate da bidam iskrena i mnogu nervi

Koga ~ovek po~esto kontaktira so nekoi od yvezdite na estradata, toga{ ima mo`nost mnogu podobro da gi zapoznae. Takov e slu~ajot so prvata dama na folk-muzikata Blagica Pavlovska, koja od den na den mi stanuva s# posimpati~na. Pri~ina za toa e {to na scenata e edna li~nost, malku ili pove}e provokativna, a vo privatniot `ivot e sosema poinakva, mila, emotivna i svoja na svoj na~in. Nejzinite uspesi ne se slu~ajni, a nejzinite pesni stanuvaat golemi hitovi. Na na{ata neodamne{na sredba si prika`uvavme za s# i se{to, za patuvawata, za snimawata, za muzikata, za qubovta, za emociite. Po nekoja nasmevka, no i po nekoj revolt za ova ili ona, bi rekle soodvetno za site lu|e koi se zanimavaat so ovaa profesija.

MS: Kolku e lesno, odnosno kolku e te{ko da se bide peja~?

PAVLOVSKA: Lesno e onolku, kolku {to lu|eto mislat deka e lesno. No, sekako deka ovaa profesija ima, i toa kako, svoi te{ki strani. Zna~i peja~kata profesija ne e ni odblizu taka lesna kako {to nekoj misli. Te{ko e da stasa{ do vrvot, a koga }e stasa{ u{te pote{ko e da ostane{ tamu. Treba mnogu vlo`uvawa, mnogu trud, mnogu sredstva, pa ako sakate da bidam iskrena i mnogu nervi. Vo sekoj slu~aj, ne e lesno. ^estopati pred samiot nastap sum premnogu nervozna, no toa trae s# dodeka ne izlezam pred publikata, a koga sum pred lu|eto {to me sakaa toga{ s# odi kako {to treba. Toga{ zaboravam na site pote{kotii i peam od s# srce i so seta du{a.

MS: Imalo li nekoga{ momenti da bidete isprovocirani?

PAVLOVSKA: Za `al, ima i takvi raboti od nekoi novinari. No, jas podu~ena od raznoraznite iskustva ne prifa}am da razgovaram so sekogo. Vedna{ znam kakov e novinarot, koj saka da razgovara so mene, po prviot muabet ve}e mi stanuva jasno dali }e mo`am ili ne }e mo`am da razgovaram. Denot po utroto se poznava, pa taka i muabetot se znae kakov }e bide u{te na samiot po~etok. No, site lu|e ne se isti, nekoi imaat cel samo da provociraat ili da ~epkaat po privatniot `ivot, onamu kade {to ne treba.

MS: Nekoi Vi zabele`uvaat na imixot, koj na nekoj na~in e dosta provokativen. Kako }e go objasnite toa?

PAVLOVSKA: Imixot e imix za scena. Koga sum daleku od scenata `iveam sosema normalno, dosta sum emotivna, sakam da ~itam, da slu{am muzika. Vsu{nost, sakam da imam svoj `ivot, koj vo mnogu ne{ta }e se razlikuva od scenata. Sakam da podgotvam i ru~ek, da izvr{uvam doma{ni raboti, da bidam vo dru{tvo so prijateli. No, moram da priznam deka ~estopati ru~am ili ve~eram po restorani.

MS: Ima li qubomora me|u kolegite vo Va{ata profesija?

PAVLOVSKA: Jas nikoga{ ne sum qubomorna na nikogo, no ima, za `al. Imam svoj krug na kolegi, so koi ubavo soraboruvam i toa me pravi sre}na. Qubomorata ne e soodvetna za mene, ne sum ~ovek koj ima zavist kon nekogo, koj go raboti istoto {to i jas.

MS: Imate nov album izdaden za "Senator" od Bitola. Kolku ste zadovolni od napravenoto i pesnite?

PAVLOVSKA: Premnogu sum zadovolna od celiot materijal i od reakciite so koi pesnite se prifateni od publikata. Pokraj drugoto, na nego imam i nekolku svoi teksovi, koi se odli~no prifateni. Toa mi dava pottik i ponatamu da pi{uvam.

MS: Vo posledno vreme s# po~esto se slu~aat najavi deka Blagica Pavlovska }e snima rok-album. Ima li vistina vo toa?

PAVLOVSKA: Nabrgu pred publikata }e se pretstavam vo edno drugo izdanie. ]e snimam rok-album so koj verojatno mnogumina }e bidat iznenadeni. Sepak, sega ne bi sakala da gi otvoram site karti za toa. Podobro e koga lu|eto gi stava{ vo dilema {to i kako }e napravi Blagica Pavlovska, a "Makedonsko sonce" }e bide prviot nedelnik {to javnosta }e ja zapoznae so mojot nov proekt.

MS: Verojatno so eden takov album }e se menuva i imixot i s# {to e soodvetno za rokerite?

PAVLOSKA: Pa, verojatno. No, rekov ne bi sakala premnogu da zboruvam za toa, dodeka s# ne bide gotovo. Albumot so sigurnost nema da se snima vo Makedonija za iznenaduvaweto da bide vo celost. Mo`ebi }e imam i nekoe umetni~ko ime, }e vidime, vremeto e pred nas.

MS: Mnogu ~esto patuvate. Sakate li da patuvate i kakvi se ~uvstvata koga peete nadvor od na{ite granici?

PAVLOVSKA: Pred s#, mnogu te{ko se odlu~uvam da trgnam nekade. Bukvalno, podgotovkite za eden pat traat i po edna nedela. No, koga ve}e }e trgnam i otidam tamu kade {to treba, navistina prekrasno se ~uvstvuvam. Postojano ne{to si kupuvam, {etam i peam. Naskoro treba da zaminam na trimese~na turneja niz Avstralija i edvaj ~ekam da se sretnam so site na{i lu|e, koi `iveat tamu i koi sakaat da slu{aat na{i peja~i. Prekrasno e ~uvstvoto koga pee{ nekade daleku, koga si so mnogu Makedonci, koi na sekoj na~in sakaat da bidat {to poblisku do tebe. Re~isi sekoj saka da te pokani na gosti doma, no nema vreme za s#. Koga sum pred tie lu|e se trudam kolku {to mo`am da gi ispolnam site nivni `elbi. @alno e toa {to site tie lu|e nemaat nekoja porealna slika za toa {to se slu~uva kaj nas. Mnogu raboti znaat, no ima mnogu ne{to {to ne znaat. Vsu{nost, toa e i normalno koga se daleku od svojata tatkovina, vo tu|ina ne e lesno da zarabotuva{ pari.

MS: Kako se snao|ate kako prva dama na folk-muzikata, vsu{nost Vi godi li popularnosta?

PAVLOVSKA: Popularnosta mu godi sekomu, pa i mene. A, kako se snao|am kako prva dama na folkot? Kolku e toa dobro, tolku i bara obvrski. Sekoga{ treba da si vo trend, bara mnogu investirawa, mnogu sledewe {to i kako se slu~uva. Ako saka ~ovek da ostane tamu kade {to e mora da vlo`uva vo sebe. Publikata toa go bara i sekoja nova "caka" e od golema polza za onie {to me slu{aat i po~ituvaat. Mnogu va`en e i imixot na scena, ne mo`e{ tuku taka da se pojavi{ pred publikata.

MS: Snimivte kompakt-disk na srpski jazik, koj verojatno }e go namenite za tamo{niot diskopazar. Kako odat rabotite na toj plan?

PAVLOVSKA: Vo posledno vreme, mnogu Srbi snimaat na makedonski jazik kako na primer Vanesa, [aban [auli}, pa grupata "Frenki". Site tie zabele`uvaat dobri uspesi kaj nas. Od tie pri~ini i jas snimiv kompleten materijal, koj }e bide namenet za srpskiot diskopazar. Ve}e sum vo pregovori so nekoi diskoku}i vo Belgrad i o~ekuvam povolni rezultati. Vo Belgrad pee Gordana Bo`inovska koja e Makedonka, minatata godina ja odbraa za najdobar vokal ili dobi nagrada. [to zna~i deka i nie tamu mo`eme da mineme dobro ako imame dobar materijal.

MS: Za kraj poraka za site Va{i qubiteli i ~itateli na "Makedonsko sonce"?

PAVLOVSKA: Da bidat sre}ni i da `iveat ubavo. E, sega pra{awe e kolku mo`e da se `ivee ubavo vo ovie krizni vremiwa, no {to e tuka e. Posakuvam site lu|e da se sakaat i da bidat sakani. Qubovta e golema rabota i taa gi ispolnuva lu|eto. Li~no sum presre}na koga sum nekade vo stranstvo i koga tamu }e kupam "Makedonsko sonce". Vo tie momenti ~uvstvuvam kako da sum doma kraj svoite najbliski, pokraj site moi privrzanici i prijateli. Neka slu{aat dobra muzika i neka bidat sre}ni. Ni{to bez muzika, qubov i sre}a.


Nabrgu pred publikata }e se pretstavam vo edno drugo izdanie. ]e snimam rok-album so koj verojatno mnogumina }e bidat iznenadeni. Sepak, zasega ne bi sakala da gi "otvoram" site karti za toa. Podobro e koga lu|eto gi stava{ vo dilema {to i kako }e napravi Blagica Pavlovska, a "Makedonsko sonce" }e bide prviot nedelnik {to javnosta }e ja zapoznae so mojot nov proekt.