Obes{tetuvawe na deviznite {teda~i

ISPLATA NA VLOGOVITE DO 50 EVRA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • [teda~ite svoite sredstva gi dobivaat vo denari, spored sredniot kurs na evroto na NBM na denot na isplatata, t.e. vo prosek do 100 gm
  • I pokraj upornosta na {teda~ite, koi{to na svoite {tedni kni{ki imaat 55 evra ili eden fening pove}e od predvidenata suma, ostatokot da & go dadat na dr`avata, samo za da bidat obe{teteni. Ministerstvoto za finansii na R. Makedonija nema da pravi otstapki

Soglasno Zakonot za obe{tetuvawena deviznite{teda~i, minatata nedela zapo~na isplatata na zarobenite devizni vlogovi vo iznos do 50 evra. So vakov iznos ima 624.726 {tedni kni{ki, a dr`avata za obe{tetuvawe na ovie {teda~i }e treba da potro{i 12,6 milioni germanski marki. Obe{tetuvaweto }e se vr{i do noemvri ovaa godina, a po izminuvaweto na ovoj rok, iznosite }e se pretvorat vo {tedni vlogovi. [teda~ite gi dobivaat sredstvata vo denari, spored sredniot kurs na evroto na Narodnata banka na Makedonija na denot na isplatata, t.e. vo prosek do 100 gm.

Inaku, isplatata se vr{i preku "Stopanska banka" - Skopje, "Komercijalna banka", "Makedonska banka", "Zemjodelska banka", "Invest banka", "IK banka" - Skopje, "Ohridska banka" - Ohrid, "Stopanska banka" - Bitola, "Pelagoniska banka" - Prilep, "Tetovska banka"- Tetovo, "Komercijalno- investiciona banka" - Kumanovo i "IK banka" - Bitola.

Na {alterite na spomnatite banki se javuvaat i {teda~i so pogolemi iznosi, koi baraat vlogovite na kni{kite da im se pretvorat vo evra za da znaat so kolkav iznos od ovaa valuta raspolagaaat. Problem e toa {to gra|anite koi imaat 55 evra na {tedna kni{ka, uporno nastojuvaat da si gi podignat sredstvata, pa makar i ostatokot da & go ostavat na dr`avata. Ministerstvoto za finansii na RM ne samo za niv, tuku i za onie koi imaat eden fening pove}e od predvidenata suma, nema da pravi otstapki. Spored niv, vakvite {teda~i ne vleguvaat vo kategorijata na onie koi treba da se obe{tetat. Za ovaa kategorija gra|ani, soglasno Zakonot e odredeno od 1 juli 2000 godina, da dobijat tri otsto od svojot vlog, a za ostatokot od iznosot, vo septemvri }e dobijat dr`avni obvrznici, koi }e startuvaat od prvi april 2002 godina.

Vo noviot Zakon za obe{tetuvawe ne vleguvaat nitu socijalnite slu~ai. Bankite pove}e ne ispla}aat sredstva za socijalnite slu~ai, za lekuvawe, {koluvawe, pla}awe carini pri uvoz i s# ona {to be{e predvideno so stariot zakon.