YVEZDI^KITE LETNAA ZA STOKHOLM

Na{ite pretstavni~ki, grupata HHL, na {esti maj zamina vo Stokholm, [vetska, na Izborot za pesna na Evrovizija. Niv }e gi pridru`uva17 -~lena ekipa koja{to }e se gri`i za nivniot celokupen nastap. Prekrasnite devoj~iwa ne ja krieja nivnata radost i vozbudenost, bidej}i o~ite na cela Makedonija }e bidat vpereni vo niv i, se razbira, }e se nadevaat na uspeh. Tie so optimizam vo srcata se nadevaat deka }e se vratat barem so osvoeno mesto, koe{to }e bide mnogu blisku do prvoto, a zo{to i da ne pobedat. Kako i da e, im posakuvame mnogu sre}a i uspeh.

M. LAZOVA