Predupreduvawe od opozicijata

VLADATA, NAZAD VO PRVO ODDELENIE!

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

  • Primaweto DPA vo svoite redovi, a podocna i osloboduvaweto na Osmani i Demiri od zandanite vo Idrizovo, za premierot Georgievski pretstavuva{e najgolem uspeh, falej}i se pred celiot svet deka toj e prviot {to gi relaksira me|uetni~kite odnosi

Od osamostojuvaweto na na{ata dr`ava koga zapo~na i nejzinata tranzicija, dvete dosega{ni vladi so svoeto vladeweto, go dovedoa makedonskiot narod do pita~ki stap.

Gra|anite na Makedonija se zgrozeni od dosega{nite la`ni vetuvawa na politi~kite partii od koi bea izmanipulirani na izborite, za nivniot poubav `ivoten standard. Sega, po edna decenija beda i siroma{tija te{ko deka nekoj }e mo`e da gi razubedi, za da im go dadat svojot glas, osobeno za onie za koi glasaa "za promeni". Vakvi dilemi, postojat me|u site gra|ani na dr`avava, bez razlika na nacionalnata struktura.

VLASTA VO DLABOKI FOTELJI

Makedonskiot narod od dosega{nite nezadovolstva, mo`no e da zastane na noze i so silni argumenti i dokazi ovaa VLADA da ja vrati nazad vo prvo oddelenie. Ako do toa (uslovno) dojde, do predvremeni izbori, na tie {to }e ja prezemaat vlasta, sigurno deka }e im ja otpeat pesnata so krajna referenca "za posleden pat". Toa pravo, barem go imaat i najverojatno deka }e go iskoristat, a {to }e se slu~i ponatamu }e vidime.

Nikoj vo ovaa dr`ava ne mo`e da mu go prosti "Oktopodot" na Branko Crvenkovski, nitu pak negovite katastrofalni stopanski reformi so prodavaweto i zatvoraweto na elitni pretprijatija vo dr`avava na ~elo so Agencijata za privatizacija, otpu{taweto na iljadnici rabotnici, piramidalnite {tedilnici, pove}e konflikti predizvikani od albanskiot faktor vo Zapadna Makedonija, osobeno vo Gostivar...

Porazot na komunistite, ne uspea da go spasi i nivniot prv ~ovek eks-pretsedatelot Kiro Gligorov, nitu pak nivniot sojuznik PDP. Na izborite vo 1998 godina bea prinudeni da ja predadat vlasta na "vojvodite i komitite" od VMRO-DPMNE.

^ekaj}i nekolku godini vo zaseda so otko~eni orozi na svoite malikeri, samobendisanite "vojvodi i komiti" na VMRO-DPMNE na ~elo so svojot lider Qub~o Georgievski, niz cela Makedonija, kade {to ja osvoija vlasta, pobedata ja proslavija so ognomet. I u{te nesednati asalno vo svoite dlaboki fotelji, tie zapo~naa da ja peat pesnata na svoite predhodnici, pravej}i mnogu pogolemi gre{ki od gre{kite na SDSM. Ona {to nikoj vo dr`avava ne go o~ekuva{e, VMRO-DPMNE go stori koga za tret koalicionen partner ja izbra neregistriranata radikalna partija na DPA so liderot Arben Xaferi, koj so svoite juri{nici edna godina pred izborite vo Tetovo i Gostivar preku svoite gradona~alnici Demiri i Osmani se obide da napravi upad vo sistemot na dr`avata i da predizvika radikalni promeni.

BO@EM REFORMI!

Primaweto DPA vo svoite redovi, a podocna i osloboduvaweto na Osmani i Demiri od zandanite vo Idrizovo, za premierot Georgieski pretstavuva{e najgolem uspeh, falej}i se pred celiot svet deka toj e prviot {to gi relaksira me|uetni~kite odnosi. Albanskiot faktor, toj u{te edna{ go iskoristi na pretsedatelskite kriminalni izbori, a dr`avata ja podeli na regioni postavuvaj}i go Arben Xaferi kako sajbija na Zapadna Makedonija. A vo nea, za kratko vreme ovoj siromav narod so svoi o~i vide {to se slu~uva: {verc na oru`je, droga, alkohol i cigari, so predizvikuvawe na pove}e bomba{ki napadi vrz strate{ki dr`avni objekti, so grabe`i i zagrozuvawe na `ivotot na gra|anite i nefunkcionirawe na pravnata dr`ava na ovoj del.

Sproveduvaj}i nekakvi bo`em reformi, Vladata na premierot Georgievski ja dokraj~i proda`bata na najdobrite makedonski firmi, pri {to za evtini pari go prodade imotot na rabotni~kata klasa, koja so pot i krv so decenii go spe~alila. Pri seto ova ne mo`e, a da ne se spomne deka otvoreno se la`e narodot za novi vrabotuvawa, koga sekojdnevno se pove}e se otpu{taat novi rabotnici i se zatvoraat desetici pretprijatija. Vladata na VMRO-DPMNE i nejzinite partneri DPA i DA, od site strani e sardisana so kriminal. [trajkuvaat iljadnici rabotnici, gladuvaat u{te pove}e, a od paketite na Crveniot krst i 3000 denari socijalna pomo{ pove}e ne }e mo`e da se `ivee. Izgubena e sekakva nade` vo vetuvawata za podobar `ivot.

Pa|aj}i vo ekonomska, socijalna i politi~ka kriza, Vladata na premierot Georgieski najverojatno za kratko vreme }e se vrati nazad vo prvo oddelenie.