Forum

RAMBO - VOZA^I

Stefan Donevski Majka

Denovive slu{ame deka kolonata na Premierot imala "soobra}ajka" na patot [tip-Ko~ani, pred dve nedeli, na istiot pat, se slu~ile dve "soobra}ajki": javniot obvinitel i eden sudiski avtomobil. Zlobni jazici tvrdat deka toa bile namerni "sobra}ajki", za da ja ubedat Svetskata banka da dade kredit i tamu da se izgradi avtopat.

Re~isi nema politi~ar vo Makedonija {to ne napravil "soobra}ajka". Mnogu se prikrivaat, no novinarite za nekoi uspevaat da doznaat. S# u{te se se}avame na nesre}ata na kolonata na Crvenkovski so turskiot pretsedatel pred Bitola, kade {to zaginaa dvajca bitol~ani. "^ista~ot", prviot policiski avtomobil, navlegol osumdeset santimetri vo sprotivniot kolovoz i predizvikal nesre}a so smrtni posledici. Sudot vo Bitola i po dve godini, s# u{te mol~i, iako vinata e mnogu jasna. Neli sme pravna dr`ava ili izigruvame pravna dr`ava!?

Pri toa politi~arite ne se vinovni, tie sedat komotno vo zadnoto sedi{te, vinovni se voza~ite, koi voedno se i telohraniteli. Ama narodot veli: so kogo si, takov si. Imeno, voza~ite se mladi, neiskusni, sednuvaat od velosiped ili "fi~o" vo Mercedes. Zgora na toa, vozat so takva sila, kako da e celata ulica nivna. Jas, preku dvaeset godini sum `iveel vo Germanija i ne se se}avam na nekoja vladina soobra}ajka. I tamu vladinite voza~i vozat brzo, ama mnogu vnimatelno, tie se vistinski profesionalci. Ovde, kaj nas, vozat brzo i agresivno, a narodot niz Skopje neka ripa po trotoarite, neka se ka~uva po drvjata kako majmun, za da ja spasi glavata.

Da se nadevame deka novite krajsleri }e bidat bez voza~i, so satelitsko avtomatsko upravuvawe i toga{ politi~arite nema da se pretumbuvaat. Ako se takvi novonara~anite avtomobili od Amerika, toga{ bogami i jas sum za niv. Sigurno e sigurno, podobro politi~arive da gi vozi robot, otkolku na{ive voza~i. Denovive slu{navme u{te eden "biser" od krugovite na Vladata, deka me|unarodnite telefonski razgovori bile skapi i }e se namalat, a doma{nite impulsi bile najeftini vo Evropa i }e se zgolemat. Na toa poznatiot baletan od Baletot na MNT, Ekrem non{alantno bi rekol: "Ej, ja otkri Amerika" Imeno, ve}e so decenii gledame deka normalniot makedonski ~ovek ne mo`e da si dozvoli takov luksuz da telefonira vo stranstvo, osven ako ne krade ili telefonira od dr`avni pari, kako {to e sega slu~ajot vo Makedonskiot naroden teatar, kade {to "bra}ata" sekojdnevno telefonirale vo Pariz, London, Wujork i napravile milionski smetki. Taka ti e toa koga na Makedonecot mu dale "mobilen" vo raka! Namesto za kultura, Ministerstvoto }e pla}a za telfoni. Makedonija, preku vizniot re`im, e izolirana od celiot svet, a preku mnogu visokite me|unarodni telefonski taksi, nie samite, telekomunikaciski, se izolirame od celiot svet. I dokolku nekoj go svrti brojot 99, razgovorot e mnogu kus i se sveduva na: "Vuj~e dojdi vedna{, baba umre".

Da se nadevame deka cenata osetno }e se namali, no toa treba{e da go napravi direktorot na "Makedonski telekomunikacii", u{te vo prvata nedela na negovoto slu`buvawe, a ne sega po osumnaeset meseci. Eden dobar menaxer, u{te vo startot gi gleda osnovnite parametri i gi re{ava vo pozitivna smisla.