Istorija na Crveniot krst

ANRI DINAN, TATKO NA CRVENIOT KRST

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Vo negova ~est, tokmu na negoviot rodenden - 8 maj, sekoja godina se proslavuva Svetskiot den na Crveniot krst i Crvenata polumese~ina

Vo vreme na tragedii, elementarni nepogodi i vooru`ani konflikti, Crveniot krst e sekoga{ prisuten da im pomogne na lu|eto vo nevolja i da gi ubla`i nivnite stradawa. "Vinovnikot" za formirawe na Dvi`eweto na Crveniot krst i Crvenata polumese~ina vo dale~nata 1859 godina, ~ovekot koj so svoite idei zdru`i mnogu lu|e i nacii, e Anri Dinan. Ovoj {vajcarski trgovec bil svedok na posledicite od edna u`asna bitka kaj Solferino i gledaj}i gi bolkite i stradawata, zaedno so lokalnoto naselenie, im pomognal na ranetite vojnici od dvete strani. Vra}aj}i se vo [vajcarija so mnogu potresni sliki, vo 1862 godina, Anri Dinan ja napi{al knigata "Se}avawa na Solferino", so cel da go privle~e svetskoto vnimanie na u`asite od vojnata. Od ovaa kniga, proizlegoa dve idei koi{to se poka`aa kako re{ava~ki za idninata na Me|unarodnoto dvi`ewe na Crveniot krst i Crvenata polumese~ina. Negovata prva ideja, vo sekoja zemja da se osnova zdru`enie na volonteri, dovede do formirawe na prvite "nacionalni komiteti", koi denes se poznati kako Nacionalni dru{tva na Crveniot krst i na Crvenata polumese~ina, a vtorata ideja da bidat usvoeni nekoi me|unarodni principi za da se podobri polo`bata na ranetite vojnici, dovede do soglasnost od strana na dr`avite da se implementira novo "Me|unarodno humanitarno pravo".

Zatoa, vo ~est na Anri Dinan, tatkoto na Crveniot krst, tokmu na negoviot rodenden - 8 maj, sekoja godina se proslavuva Svetskiot den na Crveniot krst i Crvenata polumese~ina.