"VELIGDENSKO ORO"

Na 1 maj 2000 godina be{e odr`ana tradicionalnata veligdenska sredba pod naslov "Veligdensko oro", vo ~est na 2000 -godi{ninata na hristijanstvoto i 52- godi{ninata od progonot na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija. Organizator na ovaa sredba be{e Zdru`enieto na progoneti Makedonci "Egej" od [tip, a se odr`a vo {tipskoto selo Tri ^e{mi. Sredbata ja otvori pretsedatelot na "Egej", gospo|a Marija Vodenska, a potoa govore{e gospodinot Dimitar Mandaxiev od OMO "Ilinden" - PIRIN. Pozdravni telegrami ispratile porane{niot pretsedatel na Makedonija, Kiro Gligorov, ministerot za iseleni{tvo i pretsedatelot na SMK, g.Todor Petrov. Pred prisutnite be{e izvedena bogata kulturno-umetni~ka programa vo koja zemaa u~estvo dve kulturno - umetni~ki dru{tva, `enska peja~ka grupa, {tipskite gajdaxii itn.

Zdru`enie na progoneti

Makedonci "Egej"