Rakomet: Od natprevarite so Hipo (1)

POBEDENA HIPO, ELIMINIRANA \OR^E PETROV

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Vo Skopje SRC "Kale" pobedi \or~e Petrov 20:16 (10:8), a vo Viena katastrofalen poraz 31:15 (13:6)
  • Pobedata be{e iznenaduvawe za qubitelite na rakometot. Vo SRC "Kale" be{e pobeden pove}ekratniot evropski prvak Hipo. Po pobedata najdobriot poedinec Tatjana Brezwak izjavi: "Odgovorivme navistina odli~no. Ne sum samo jas zaslu`na za ovoj uspeh. Bez pomo{ na drugite, podvig }e nema{e. Kolektivnata igra i anga`iranosta na site koi nastapivme gi dade plodovite. Samo da izdr`ime i vo revan{ot."

Po osamostojuvaweto na Republika Makedonija prvoto rakometno prvenstvo za `eni 1992/93 godina zavr{i so finalnite plejof-natprevari, vo koi se sretnaa \or~e Petrov i Uniprokom banka. Natprevarite, prviot kako doma}in i vtoriot kako gostin gi dobi \or~e Petrov, so rezultat 23:20, odnosno 24:21. So osvojuvaweto na prvoto mesto, \or~e Petrov za narednata natprevaruva~ka sezona 1993/94 godina obezbedi mesto vo Kupot na {ampioni.

Prviot me|unaroden natprevar e odigran vo Skopje, protiv Lokosport od Plovdiv, na koj pobedija |or~epetrovkite 34:17 (15:8). Revan{ot isto taka go dobija so 34:20 (15:11). So pobedite be{e obezbeden plasman vo slednoto kolo, vo koe za protivnik ja dobija holandskata ekipa Viva Svivt. Prviot natprevar, kako doma}ini, go dobija |or~epetrovki so 19:18 (11:9), a revan{ot vo regularniot del zavr{i 19:18 (8:9) za Viva Svivt. Vakvite rezultati dovedoa do prodol`uvawe: "Vo regularno vreme na krajot be{e 19:18 za Viza Svivt. Sosema identi~no kako vo Skopje. Na poluvremeto vodevme so 9:8. Potoa se izveduvaa semerci - po pet na dvete strani. Kaj nas proma{i Hristovska, kaj Viza Svivt ^oko. Rezultatot na krajot be{e 23:23. Za da se dobie pobednikot povtorno se izveduvaa sedmerci, naizmeni~no po eden. Doma}inkite go proma{ija prviot udar od sedum metri, a potoa Abramova bie{e "topovski", postigna gol i toa be{e kraj na ovaa te{ka i neizvesna borba, natprevar za infarkt" - istakna generalniot sekretar na \or~e Petrov Nedelko Nedelkovski.

PRESILNATA HIPO, PROTIVNIK NA \OR^E PETROV

\or~e Petrov vo slednoto kolo za protivnik go dobi avstriskiot i evropskiot pove}ekraten prvak Hipo od Viena. @drebuvaweto be{e izvr{eno na 5 oktomvri 1993 godina. "Dobivme najte`ok protivnik. Site znaeme koja e Hipobanka vo `enskiot rakomet. Najsilna vo Evropa, pa i vo svetot, oficijalen evropski prvak. Ni ostanuva da igrame, dobro da se podgotvime, da dademe {to posilen otpor. I da bideme eliminirani, ne e tragedija, za{to }e bideme pobedeni od evropskiot {ampion. No, Hipobanka }e bide golem motiv za na{ite rakometarki", izjavi pretsedatelot na klubot Ivan Bojkov.

Natprevarot so pove}ekratniot evropski prvak go svrte vnimanieto na javnosta, a vode~kite li~nosti se dogovaraat okolu odigruvawata na natprevarite. Vo takvite pregovori "Hipobanka ponudi dvete sredbi da gi igrame vo Viena, se razbira so nadomestok, me|utoa i nie na Hipobanka i ponudivme dvata natprevari da gi igrame vo Skopje. V~era dobiv telefaks od menaxerot Gunar Prokop vo koj na{iot protivnik n# informira deka se soglasuva da gi igra i dvete sredbi vo Skopje, no obe{tetuvaweto }e iznesuva 100.000 germanski marki. Se razbira, nie toa ne go prifativme, bidej}i sumata e navistina pregolema za nas. Ottamu, ostanuva onaka kako {to be{e izvle~eno, na 30 oktomvri vo Skopje i na 6 oktomvri vo Viena", na 12 oktomvri 1993 godina, istakna Nedelko Nedelkovski, generalen sekretar na klubot.

So vakvoto barawe Hipo saka{e da mu nametne na \or~e Petrov i da dejstvuva psihi~ki vrz stabilnosta na klubot. No, toa ne uspea. Prviot natprevar se odigra na 30 oktomvri 1993 godina vo Skopje, koj zavr{i so pobeda na \or~e Petrov 20:16 (10:8).

Skopje - Sala na SRC "Kale" Gleda~i 2500. Sudii: Marzovan i Izop (Romanija).

\OR^E PETROV: [irina, Naceva, Berezwak 11, [ilo 1, Spasovska, ^upi} 1, Abramova 2, Jezierska 2, Hristovska 1, Stoenesku 1, Georgievska 1, Filipovska.

HIPO: Xanxagava, Hekdal 2, Sipkoviene, Prokop, Maten 3, Memet, Ziukine 8, Tapea, Bo`ovi} 1, Merhamer, [tras 1, Rac 1.

Sedmerci: \or~e Petrov 7(5), Hipo 1 (1).

Isklu~uvawa: \or~e Petrov 2 min., Hipo 8 min.

Pobedata be{e iznenaduvawe za qubitelite na rakometot. Vo SRC "Kale" be{e pobeden pove}ekratniot evropski prvak Hipo. Po pobedata, najdobriot poedinec Tatjana Brezwak izjavi: "Odgovorivme navistina odli~no. Ne sum samo jas zaslu`na za ovoj uspeh. Bez pomo{ na drugite, podvig }e nema{e. Kolektivnata igra i anga`iranosta na site koi nastapivme gi dade plodovite. Samo da izdr`ime i vo revan{ot".

KATASTROFALEN PORAZ

Kon revn{ot se pristapuva{e vnimatelno za {to trenerot Kasim Kamenica istaknal: "Morame da bideme podgotveni za sekakvi pritisoci. Stabilnosta na ekipata na psiholo{ki plan e najosnovniot element, koj }e ja odigra re{ava~kata uloga vo revan{ot. Toa }e bide {ah-sredba, vo koja treba da se vle~at odnapred smisleni potezi".

No, za `al, vnimatelnosta ne pomogna, \or~e Petrov vo revan{ot be{e katastrofalno pobeden so 16 golovi razlika 31:15 (13:6).

Viena - Sportska sala "Si~tat". Gleda~i 1000. Sudii: Antonsen i Valdastat (Norve{ka).

HIPO SUD[TAT: Xanxagava, Ruswa~enko, Rac, Hegdal, Vagner, Sipkuviene, Matei 7, Nemet 1, Zukienen 9, Tipea 1, Bo`ovi} 6, Morhamer 2, [tras 5.

\OR^E PETROV: [irina, Naceva, Bere`wak 6, [ilo 1, Georgievska, ^upi} 1, Spasovska, Abramova 5, Jezierska, Hristovska 2, Radulovi}, Filipovska.

Sedum metri: Hipo 6 (5), \or~e Petrov 6 (4).

Isklu~uvawe: Hipo 6 min., \or~e Petrov 8 min."

Po ovoj poraz site ostanaa bez komentar.

(Prodol`uva)