Soveti za `eni

ZA POGLED KOJ SE PAMETI

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Za da gi istaknete svoite o~i, istaknete gi trepavicite. Nabavete vodootporna i volumenska maskara i na gorniot del od trepavicite nanesete ja vo tri sloja. Ova }e vi ovozmo`i gusti i prirodno dolgi trepavici. Na dolnite trepavici nanesete samo eden sloj maskara.


Soveti za ma`i

VO BORBA SO BORITE

Iako zaradi svojata debelina i gradba, ma{kata ko`a mnogu pobavno staree od `enskata, sepak od 40 - tata godina zapo~nuva i toa kako da gi izdava godinite na ma`ot. Dokolku dosega ne ste po~nale da koristite kremi, 40 - te godini se vreme da go storite toa.

1. Ako imate masna ko`a koristete bezmasni fluidi, a za suva ko`a se prepora~uva hidratantna krema.

2. Posle bri~eweto nanesuvajte losioni ili balsami, koi ne ja su{at ko`ata.

3. Bi bilo ubavo edna{ nedelno da napravite piling na liceto.

Vo parfimerija mo`ete da nabavite specijalni preparati za piling na ma{ka ko`a. Preparatot treba da se nanese na vla`na ko`a so blagi kru`ni dvi`ewa. Sitnite ~esti~ki na preparatot, zaedno so detergentot }e gi otstranat nasobranite mrtvi kletki na ko`ata pome{ani so potta i masnotiite, taka }e ja is~istite povr{inata na liceto.

Ko`ata }e mo`e povtorno da di{e i pobrzo da se obnovuva.

4. Vo 40 - tite treba da se nabavat i preparati za posebna nega. Bezrazlika za koj }e se re{ite bi bilo dobro da sodr`at alfahidroksid kiselini, koi dobivaat s# pozna~ajno mesto vo ma{kata kozmetika. Edna od niv e i jabolkovata kiselina koja go potpomaga prirodnoto otstranuvawe na mrtvite kletki od ko`ata. Po upotrebata ko`ata stanuva meka, ~ista, borite plitki i pomalku vidlivi. Ako nabavite krema so AHA - kiselina mo`ete da ja upotrebuvate za no}na nega, a preparatite vo oblik na gel nanesuvajte gi preku den, zatoa {to ko`ata ja pravat ne`na.


^ekor po ~ekor

VO FORMA ZA 10 DENA

Tr~awe Odewe Povtoruvawe

1. 1 minuta 2 minuti 7 pati

2. 2 minuti 2 minuti 5 pati

3. 3 minuti 2 minuti 4 pati

4. 5 minuti 2 minuti 3 pati

5. 6 minuti 4 minuti 3 pati

6. 8 minuti 5 minuti 2 pati

7. 10 minuti 5 minuti 2 pati

8. 12 minuti 8 minuti edna{

9. 15 minuti 5 minuti edna{

10. 20 minuti ------------ -------