Plo{tad "Makedonija"

CRVENIOT KRST - SEKOGA[ PODGOTVEN ZA POMO[

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Vo organizacija na Me|unarodniot crven krst bea realizirani golem broj aktivnosti, vo koi{to be{e vklu~en i podmladokot na Crveniot krst na Makedonija

Makedonskiot Crven krst, zaedno so Me|unarodniot crven krst i Crvenata polumese~ina vo nedelata, na 7 maj, na plo{tadot "Makedonija" sve~eno go odbele`aa 8 Maj - Svetskiot den na Crveniot krst. Godinava, ovoj den, koj se proslavuva vo celiot svet, se odbele`a na poinakov, poaktiven na~in. Vo organizacija na Me|unarodniot crven krst bea realizirani golem broj aktivnosti, me|u koi podmladokot na Crveniot krst demonstrira{e davawe prva pomo{, se davaa informacii za krvodaritelite, se govore{e za aktivnostite vo vrska so socijalnite slu~ai, za podgotvenosta vo slu~aj na katastrofi. Za aktivnostite od zabaven karakter bea organizirani zabavni igri vo koi mo`ea da u~estvuvaat i posetitelite, a se igra{e i popularnata igra monopol na otvoreno, vo koja u~estvuva{e i podmladokot na Crveniot krst. Vo ovaa igra bea vklu~eni sedum tima, a sekoj tim ima{e po pet u~esnici od razli~ni gradovi. Na pette informativni {tanda, posetitelite mo`ea da dobijat bro{uri i podatoci za upotrebata i za{titata na amblemot na Crveniot krst, za socijalno-humanitarnata dejnost, za drogata, a isto taka tie mo`ea da ja poka`at svojata humanost, stavaj}i dobrovolen prilog koj be{e namenet za Dnevnata bolnica vo koja se lekuvaat zavisnici. Voedno bea promovirani nova dopolnitelna po{tenska marka pod mototo "Mo}ta na humanosta" i poster za borba protiv sidata, kako del od kampawata za edukacija na naselenieto.