Konkurs za proda`ba na stanovi na kredit

"BEZDOMNICITE POVTORNO NA ULICA"

Podgotvila: @aklina MITEVSKA

  • "Koalicijata za promeni", vo tekot na svojata izborna kampawa veti izgradba na 8.000 stanovi. Namesto 1.970 stanovi, kolku {to se predviduva{e so Programata za izgradba na stanovi za minatata godina i 2.389 za ovaa 2000-ta godina, kolku {to veti ministerot za grade`ni{tvo i urbanizam, g Kadievski, vo proda`ba se vkupno 369 stana vo {est grada vo Republikava
  • Cenata na eden kvadraten metar namesto da se dvi`i pod 1000 gm, iznesuva nad 1000 gm taka {to mnogu semejstva povtorno }e ostanat bez pokriv nad glavata

Denovive, Ministerstvoto za grade`ni{tvo i urbanizam na Republika Makedonija dade oglas so koj startuva{e proda`bata na op{testvenite stanovi na odlo`eno pla}awe. Stanuva zbor za stanovi {to se gradat so sredstva od buxetot na dr`avata, od koi 25 otsto se nameneti za socijalnite slu~ai. Idnite sopstvenici treba da u~estvuvaat so 50 procenti od vkupnata vrednost na stanot, a odlo`enoto pla}awe im e dozvoleno vo rok od deset godini so godi{na kamatna stapka od 8,4 procenti. Ovoj poteg startuva{e po dvaesetgodi{na pauza.

No, ona {to najmnogu gi voznemiri gra|anite e visokata cena za eden kvadraten metar, koja i pokraj najavite deka }e iznesuva 990 gm, se dvi`i nad 1000 gm. Cenata od 1.000 gm va`i samo za potkrovnite sobi. Poradi toa, stanovite nema da bidat dostapni za edno semejstvo, koe svojata prose~na plata ja tro{i samo za ishrana. Lu|eto koi{to dosega go nemaa re{eno stanbenoto pra{awe, povtorno }e ostanat bez pokriv nad glavata. Iako nivnata namena e za mladite bra~ni parovi so {est godi{en bra~en sta`, samohranite majki, decata bez roditeli i socijalnite slu~i, visokata cena ne odgovara za namenata. Ako navedenite kategori gra|ani imaat pari za da platat 50 procenti u~estvo i sekoj mesec da pla}aat kirija, toga{ ne bi bile socijalni slu~ai!

Duri sega gra|anite mo`at da vidat deka vetuvaweto na evtini stanovi, be{e samo politi~ki predizboren marketing. "Koalicijata za promeni" vo tekot na svojata izborna kampawa veti izgradba na 8.000 stanovi, t.e. deka godi{no }e se gradat po 2.000 stanovi ({to zna~i za ~etiri godini bi trebalo da imame 8.000). Spored nivnite vetuvawa stanovite treba da bidat dostapni za site gra|ani, koi{to ostanale bez pokriv nad glavata. No, kako i dosega{nite la`nite vetuvawa na Vladata, i ova be{e la`no. Namesto 1.970 stanovi, kolku {to se predviduva{e so Programata za izgradba na stanovi za minatata godina i 2.389 za ovaa 2000-ta godina, kolku {to veti ministerot za grade`ni{tvo i urbanizam, g Kadievski, vo proda`ba se vkupno 369 stana vo {est grada vo Republikava. Zna~i, za celiot period otkako e na vlast ovaa Vlada, se izgradija samo 369 stana i kojznae dali voop{to }e se gradat novi. Ako do krajot na godinava se izgradat u{te tolku stanovi, {to te{ko bi se slu~ilo, brojkata ne bi ja dostignala onaa vetenata od 2.000, odnosno 4.000 stanovi. Proma{uvawe ima i vo odnos na cenata. I grade`nite firmi znaeja deka ne{to ne e vo red, koga dr`avata vetuva{e cena pod 1000 gm za kvadraten metar, so obrazlo`enie deka ovaa cena e pod sekakva pazarna logika.

Najverojatno ovie malku stanovi vo Makedonija vedna{ }e bidat prodadeni, no ne na onie za koi se, pred s#, nameneti.

So vakviot poteg, nade`ite na mnogu semejstva za vseluvawe vo nov stan, se propadnati. Tie re{enieto mo`at da go pobaraat vo starite stanovi, koi{to se prodavaat po poniska cena, odnosno 50 procenti od vkupnata vrednost na novite dr`avni stanovi.