Na planinata Dajti

MAKEDONCITE VO ALBANIJA GO PROSLAVIJA \UR\OVDEN

Podgotvila: Mileva LAZOVA

  • Prekrasniot ambient, isprepleten so makedonski ora i pesni, be{e zbogaten so bogata makedonska trpeza so tradicionalnoto pe~eno jagne i crvenite veligdenski jajca

Na planinata Dajti, koja e proglasena za nacionalen {umski park i poznato izletni~ko mesto vo Republika Albanija, nad trista Makedonci, `iteli na na{iot sosed, sve~eno go odbele`aa pravoslavniot praznik \ur|ovden, posveten na sveti \or|i. Na ovoj praznik bea prisutni i makedonskiot ambasador vo Republika Albanija, gospodinot Risto Nikovski i gosti od nekolku makedonski firmi, koi{to imaat pretstavnici vo ovaa zemja. Proslavuvaweto na \ur|ovden za niv pretstavuva{e mo`nost za zacvrstuvawe i pro{iruvawe na nivnite prijatelstva. Vo toj moment, od nivnite lica se ~ita{e ogromna radost, no sepak vo nivnite o~i se gleda{e i malku taga, bidej}i zdravata klima na Dajti, gi potsetuva{e na ~istiot vozduh na Radu~ i drugite planini od nivnite rodni mesta. Bea prisutni Makedonci od Golo Brdo, od selata Pasinki, Ostreni, Trebi{ta, Klewe, \inoec, Steblovo i od Maloprespanskiot region, kako i od pristani{niot Dra~. Prekrasniot ambient, isprepleten so makedonski ora i pesni be{e zbogaten so bogata makedonska trpeza, so tradicionalnoto pe~eno jagne i crvenite veligdenski jajca. Pretsedatelot na "Mir", g. Kimet Fetahu ja prifatil inicijativata na Makedoncite i go organiziral proslavuvaweto na ovoj praznik i se nadeva deka ova praznuvawe }e stane tradicionalno. Na ovoj den, lu|eto od "Mir", ne zaboravile da gi spomenat i izvonrednite graditeli od Golo Brdo, proglaseni za heroi na trudot.


\ur|ovden ne e edinstveniot odbele`an praznik od strana na Makedoncite vo Republika Albanija. Tie s# po~esto se sre}avaat po povod verski i drugi praznici. Pred edna nedela go proslavija Veligden vo seloto Vrbnik, Mala Prespa, a prethodno go proslavija i muslimanskiot praznik Bajram, vo Tirana. Praznikot Vasilica, po vtorpat go praznuvaa vo Dra~. Vo plan e formirawe klub na Makedoncite vo Tirana, koj ve}e trebalo da bide otvoren, no poradi administrativna postapka s# u{te ne e vo funkcija. Toa }e bide mesto kade {to Makedoncite }e mo`at da pro~itaat makedonski dneven pe~at i da razmenat mislewa i spomeni. Postoi i ideja za formirawe dru{tvo na `enite Makedonki vo Albanija, ~ija{to cel }e bide da se za~uvaat folklornite i jazi~nite tradicii na Makedoncite vo Albanija.