SUSLOV NA MAKEDONSKI NA^IN

Povod: Smenata na rakovodni kadri vo MVR

Za generaciite, od pred rasturaweto na Sovetskiot Sojuz, poznato e deka vo silnoto Poltbiro na Sovetskata komunisti~ka partija postoe{e eden ~len koj pale{e i `are{e vo kadrovskata politika na golemata zemja. Toa osobeno vo priodot na Bre`wev, koga korupcijata i nezakonieto vo ovaa golema zemja dostigna golemi viso~ini. Za kadrite na partijata i voop{to vo dr`avata be{e strav i trepet i tie so negovoto spomenuvawe na son se rebrea. Taka be{e vo dr`avata kade {to se vode{e partiska kadrovska politika. Za Suslov nema da se najdat nekoi pozitivni karakterni osobini vo kakva bilo dokumentacija. [to bi rekol narodot: "Nitu na mrtvo pla~e, nitu na `ivo se raduva".

Zo{to go spomenuvam Suslov. Najmalku za da im gi nadopolnam soznanijata na mladite generacii. No, so`ivuvaj}i se so na{ava sega{na situacija se nametnuva soznanieto deka i kaj nas vladeja~kata partija dr`avata ja pravi po partiski terk. A partizacijata, site kadrovski promeni vo dr`avata, a sega i vo nejziniot naj~uvstvitelen del za bezbednosta na zemjata, na{iot Suslov pravi takvi rezovi, {to najblago re~no ne vodat na arno. I pred da stane ministerka `are{e i pale{e vo kadrovskata politika. Ne & bea po keif i ~lenovi na VMRO koi se broeja kako osnova~i na partijata: Dragan... i Golubovski, pa Stoile, generalniot sekretar Zemjkovski, pa duri i potpretsedatelot, koj pove}e godini gi vode{e na platen spisok vo svoite kompanii.

Na{iot pe~at s# u{te ne ka`al s# vo vrska so brojnite promeni vo resorot na vnatre{nite raboti. No, pe~atot vo sosedstvoto mo{ne op{irno komentira, pri {to kako va`na pri~ina za kadrovskite promeni vo MVR se naveduva deka smenetite se dou{nici od stariot sistem, deka bila prislu{kuvana i kodo{ena kaj opozicijata itn.

Ne zaradi toa {to se smeneti, me|utoa od nivnite usti ne mo`e da se slu{ne nitu polovina zbor za ne{to dobro vo karakterot na makedonskiot Suslov, posebno zaradi toa {to prethodno so nikogo ne dozvolila da se sretne i li~no na smenetite da im ja iska`e vinata. Duri i na onie {to sega se namesteni na odgovornite mesta u{te na po~etokot im dava do znaewe deka ne daj bo`e da se drznat da ne ja sledat partiskata linija i veli: "Ne zna~i deka novopostavenite po sekoja cena }e gi zadr`at funkciite..."

Po poslednoto "se~ewe glavi" nam ni ostanuva da gi sledime posledicite, koi, sekako, }e bidat na {teta na dr`avata i narodot.

N.N.