"Folk - Fest Valandovo" po 16 -ti pat

TRADICIITE NOSAT KVALITET

Pu{uva: Koce STOJMENOV

  • "Biser balkanski" na Hilmi Bilbil vo ispolnenie na Goce Nikolovski vo 1990 godina i "@etvarska qubov" na Van~o Tarabunov vo ispolnenie na Goce Arnaudov vo 1995 godina se osvojuva~i na prvite nagradi od publikata i `irito

Na 18, 19 i 20 maj 2000 godina, na letnata festi-valska scena vo Valandovo po 16-ti pat }e se odr`i festivalot na novosozdadeni makedonski pesni "FOLK-FEST VALANDOVO 2000". Na Festivalot }e se izvedat 35 muzi~ki numeri, koi }e se ispolnat vo dve polufinalni ve~eri zaka`ani za 18 i 19 maj vo 21 ~asot. Od niv, 24 }e u~estuvaat na zavr{nata finalna ve~er, koja na programata e zaka`ana na 20 maj vo 21 ~asot.

Za nastanite koi{to }e se slu~uvaat na Festivalot, organizatorite predviduvaat pres - konferencija koja }e se odr`i na 15 maj (ponedelnik) vo prostoriite na hotelot "Bimeks" vo Skopje, so po~etok vo 12 ~asot. Na istata sredba so novinarite }e se odr`i i `drebuvawe za redosled na pesnite za dvete polufinalni ve~eri. Vo denovite na Festivalot se predviduvaat da se odr`at i drugi aktivnosti. Za 18 maj vo 12 ~asot se predviduva otvorawe na samostojna likovna izlo`ba na akademiskiot slikar Cane Jankulovski od Skopje, za 20 maj vo 12 ~asot se predviduva promocija na knigata "Muzi~kata tradicija vo Valandovo" od Mir~e Karamu~ev i promocija na audiokaseti i kompakt-disk od "Valandovo 2000".

Pobednici na dosega odr`anite festivali:

od publikata

1985 godina: "Li~na valandov~anka" na Mile Barbarovski vo interpretacija na Kir~o Pop Lazarov;

1986 godina: "O~i mi pla~at za sakawe" na Janko Uzunov vo izvedba na Smiqa Andonovska - Janko Uzunov;

1987 godina: "Qubi me qubi" na Gligor Koprov vo interpretacija na Blaga Petreska;

1988 godina: "Ako zgre{am" na Mile Barbarovski vo izvedba na Pepi Baftirovski;

1989 godina: "Dojdi Leno na perni~e belo" na Goran Ala~ki vo izvedba na Dragan Mijalkovski;

1990 godina: "Biser balkanski" na Hilmi Bilbil vo interpretacija na Goce Nikolovski;

1991 godina: "Ima li pesna" na Qup~o Trajkovski - Fis vo izvedba na Naum Petrevski;

1992 godina: "Slu{ni gi kambanite" na Gligor Koprov vo interpretacija na Petar Ne~ovski;

1993 godina: "Ve~nost da ti bidam" na Grigor Koprov vo izvedba na Petar Ne~evski;

1994 godina: "Qubov moja ranliva" na Leonid Man~ev vo interpretacija na Mi{ko Krstevski;

1995 godina: "@etvarska qubov" na Van~o Tarabunov vo izvedba na Goce Arnaudov;

1996 god.: "Pesni peam da ne zapla~am" na Leonid Man~ev vo interpretacija na Pero Hristov;

1997 god.: "Zo{to bo`e" na D. Pavlovski vo izvedba na Mi{ko Krstevski i Jovanka @igarova;

1998 god.: "Zapri vreme" na B. Celeski vo interpretacija na Petar Ne~ovski;

1999 god.: "Sudbina bila" na Gligor Koprov vo izvedba na Blagica Kaleva i Pero Hristov so grupata "Modus".

od `iri-komisijata

1985 god.: "Vrati mi ja qubovta" na Dragi Mitev vo izvedba na Kevser Selimova - \or|i @el~evski;

1986 god.: "Lihnida kaj~e vesla{e" na Efto Pupinovski vo interpretacija na istiot;

1987 god.: "Dajte mi ja" na Gligor Koprov vo izvedba na Goce Nikolovski;

1988 god.: "Edno srce imame" na Tode Nova~evski vo interpretacija na Marjana i Rosana;

1989 god.: "]e pijam, }e se veselam" na Sa{o Vol~ev vo izvedba na Vera Ivkovi};

1990 god.: "Biser balkanski" na Hilmi Bilbil vo interpretacija na Goce Nikolovski;

1991 god.: "Denes svadba se pravi" na Goran Ala~i vo izvedba na Adrijana i Irena;

1992 god.: "Sine moj" na Qup~o Trajkovski - Fis vo interpretacija na Pepi Baftirovski;

1993 god.: "Pesno moja" na Qup~o Trajkovski - Fis vo izvedba na Naum Petrevski;

1994 god.: "Dali ~eka{ stara maj~ice" na Mile Barbarovski vo izvedba na Goce Arnaudov;

1995 god.: "@etvarska qubov" na Van~o Tarabunov vo interpretacija na Goce Arnaudov;

1996 god.: "Iljada solzi" na Grigor Koprov vo izvedba na grupata "Neli ti rekov";

1997 god.: "Pe~albarska" na Tode Spasovski vo interpretacija na Vojo Stojanovski;

1998 god.: "Parahodot Donke zaminuva" na Zoran Markovski vo izvedba na Pepi Baftirovski;

1999 god.: "Ve~erva }e ti dojdam" na Dimitar Masevski vo interpretacija na Naum Petrevski.