Vo Toronto odbele`an

^ETIRIESETGODI[EN JUBILEJ NA ANSAMBLOT "MAKEDONKA"

  • Fakt e deka ansamblot "Makedonka", niz svetot prezentiral delo koe{to e gordost ne samo na crkovnata op{tina, tuku i na sekoj Makedonec kade i da se nao|a

Folklorniot ansambl za makedonski pesni i ora "Makedonka", sekcija na Makedonskata pravoslavna crkovna op{tina vo Toronto go proslavi svojot jubilej, 40 godini neumorno i nepresu{no tvorewe. Vo svojot dvove~eren koncert, vo golemata koncertna sala vo Op{tinata, pred okolu 1.000 vqubenici vo makedonskata pesna i igra, Ansamblot se pretstavi so prekrasen splet na ora i pesni od site delovi na etni~ka Makedonija. Nastapija folkloristi od site generacii, koi bile i se ~lenovi na ansamblot "Makedonka". Prodefiliraa 10 sostavi na vozrast od 6 do 60 godini. Kratko be{e vremeto za da se ka`e deka so "Makedonka" e pretstavena Makedonija i e vozvi{eno makedonskoto ime. Fakt e deka ansamblot "Makedonka", niz svetot prezentiral delo, koe{to e gordost ne samo na crkovnata op{tina, tuku i na sekoj Makedonec kade i da se nao|a. Kako najzaslu`en ~ovek za uspehot na Ansamblot, a voedno i u~itel na nad 200 u~enici - igraorci od razli~na vozrast, be{e spomnat generalniot menaxer Aleksandar Petli~kov, na kogo mu be{e iska`ana golema blagodarnost za negoviot dobrovolen trud, koj pridonel ansamblot "Makedonka" da stane ova {to e denes. Publikata, kako i sekoga{, Ansamblot i g. Petli~kov gi nagradi so gromoglasen aplauz.