Prevozot poskape poradi DDV

JSP NE GO ODR@A VETUVAWETO!

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  • Javnoto soobra}ajno pretprijatie "Skopje", na golemi vrati najavuva{e deka so ovie bileti, na gra|anite na glavniot grad vo dr`avava, }e im se ovozmo`i poevtino vozewe, bidej}i biletite kupeni vo abtobus ~inat trieset denari. No, od vetuvaweto - ni{to
  • Cenata na bilet za edno vozewe se o~ekuva da bide 20, namesto sega{nite 18 denari

Od pred desetina dena, vo biletarnicite na Javnoto soobra}ajno pretprijatie "Skopje", ne se prodavaat blok - biletite za deset vozewa.

Iako mnogumina od nas vidoa deka vo biletarnicite ima blok - bileti, prodava~kite velat deka im bilo zabraneto istite da gi prodavaat!?

Javnoto soobra}ajno pretprijatie "Skopje", na golemi vrati najavuva{e deka so ovie bileti, na gra|anite na glavniot grad vo dr`avava, }e im se ovozmo`i poevtino vozewe, bidej}i biletite kupeni vo abtobus ~inat trieset denari. No, od vetuvaweto - ni{to.

"Epidemijata" od poskapuvawe, poradi DDV, gi zafati i mese~nite bileti. Tie o~igledno ne se nao|aat na spisokot za poevtini proizvodi so DDV i zatoa poskapea za tri otsto!

U~eni~ko - studentskiot i penzionerskiot bilet sega ~ini 735 denari. Cenata na kolektivniot bilet i biletot za nevraboteni, namesto dosega{nite 1.170 denari e zgolemena na 1.230 denari. Biletite za site linii se zgolemeni od 1.500, na 1.570 denari.

Od Javnoto soobra}ajno pretprijatie "Skopje" najavuvaat deka poradi voveduvaweto na Zakonot za danok na dodadena vrednost, }e se zgolemi i cenata na poedine~nite bileti. Cenata na bilet za edno vozewe se o~ekuva da bide 20, namesto sega{nite 18 denari. Tie isto taka izjavuvaat deka blok -biletite za deset vozewa se staveni vo miruvawe, bidej}i cenata od 150 denari ne gi pokriva nivnite tro{oci i Pretprijatieto trpi finansiska {teta.

Danokot na dodadena vrednost i ovoj pat gi "udri gra|anite po xebot!!!