Forum

ISPUKANI PU[KI NE NOSAT POBEDA!

Vlado Stepanoski

Nitu gledano od strana, od profil ili anfasan na makedonskiot glasa~, treba otvoreno i direktno da mu se ka`e {to mu se nudi od makedonskata politi~ka kujna na pretstojnite esenski op{tinski izbori. Ova go velam bidej}i voedno sum sto posto siguren deka od desetgodi{niot pluralizam vo na{ata dr`ava, od desetgodi{niot takanare~en tranzicionen period, vo koj pla}a{e i strada{e sekoga{ i edinstveno narodot (rabotnikot), na{iot glasa~ dovolno nau~i i sozna {to e vetuvawe, a {to magla, {to e ideja, a {to stvarnost i {to e vistina, a {to laga. Zna~i vo golema zabluda bi bile site postojni takanare~eni relevantni politi~ki partii, ako ne go nau~ile slednoto: deka stara {ega ne zasmejuva dvapati, a ispukani i prazni pu{ki ne nosat pobeda.

Vo site partii ve}e na golemo po~nuvaat razdvi`uvawa i podgotovki, nivni grupirawa za pretstojnite esenski izbori. No, vo korist i izgradba na objektivnoto mislewe i stav na makedonskiot glasa~ nakuso da se potsetime za dosega{niot u~inok, uspeh ili neuspeh, pridones i {teta vo politi~kiot i ekonomskiot `ivot vo na{ata dr`ava od strana na t.n. "relevantni politi~ki partii": ne treba mnogu da se analizira i procenuva {to i kolku stori SDSM (so koalicionite partneri) za vreme na nivnoto vladeewe i {to i kolku stori VMRO-DPMNE (so svoite koalicioni partneri) otkako e na vlast, bidej}i toa e skoro sekojdnevna tema na makedonskiot gra|anin, mnogu poznata i ve}e banalna za analizirawe.

Od raspolo`enieto i nekoi postojni anketi vo narodot, procenkite od vladeeweto na sega{nata koalicija se negativni i predizvikuvaat golemo nezadovolstvo, koe ve}e po~etno se reflektira{e so rezultatite od pretsedatelskite izbori, a toj trend na nezadovolstvo prodol`uva da se zgolemuva i denes, {to predviduva i golem neuspeh na izborite {to pretstojat na sega{nava koalicija na vlast.

No, posebno me zagri`uva slednoto: kako edinstven neprikosnoven "spasitel" na Makedonija (bez alternativa) treba da bide SDSM. E ovde nedvosmisleno treba i mora da analizirame dali SDSM e navistina edinstvena politi~ka alternativa za takanare~en spas za Makedonija, dali ovaa partija ne poka`a dovolno (za vreme na svoeto 7-godi{no vladeewe), dali go saka na{iot narod ili negovite pari, dali ne go sprovede i direktno ne u~estvuva{e vo najgolemiot javen grabe` (~itaj privatizacija) vo na{ata dr`ava i istiot go ozakoni, i red drugi nepravilnosti i {teti koi padnaa na grbot na makedonskiot gra|anin. Moeto mislewe e slednoto: dobro e SDSM kako politi~ka partija da evoulira vo svoite politi~ki stavovi, da se koregira, educira i transformira vo pozitivna nasoka, no premnogu se golemi hipotekite od nejzinoto ne ba{ dale~no minato i }e bide golema dogma ako ka`eme deka tokmu ovaa partija treba da bide sto`erot-stolbot na politi~kata opozicija vo Makedonija i najdobra politi~ka alternativa na sega{nata vlast.

Sto`er i stolb na makedonskata politi~ka opozicija treba da bidat politi~kite subjekti koi pred s# i nad s#, vo svojata i zaedni~ka platforma, prioritetno }e gi zastapuvaat makedonskite vitalni nacionalni interesi i interesite na makedonskiot narod. SDSM bi odgovoril mnogu ednostavno deka i tie se za vakov koncept. Moram da priznam deka poslednava (1999 god) SDSM mnogu evoulira vo svoite politi~ki stavovi i oti kone~no sfati deka makedonskite nacionalni interesi se najva`ni za ovoj narod, {to zna~i brzo i dobro ja transformira svojata politi~ka platforma vo nacionalna (za {to navistina gi biva). O~igledno e deka, za vlast, ~ovek i vo |avol }e se transformira, no za sre}a SDSM se transformira vo "makedonski patrioti", a {to bi se reklo za koalicijata na vlast so VMRO-DPMNE, tie se transformiraa vo s# drugo, samo ne vo makedonski patrioti. [to bi reklo, i ednite i drugite se trudat i igraat da doka`at koj e pove}e zagri`en za makedonskiot narod!?

Izgleda deka vistinskite makedonski patrioti, tokmu sega }e mo`at i treba da dojdat do izraz i na delo. Nesomneno deka gi ima i vo ednata (SDSM) i vo drugata (VMRO-DPMNE) momentalno najgolemi politi~ki partii, no pove}e od sigurno deka dosega bea potisnuvani i izolirani od poedinci i grupi vo rakovodstvata na dvete partii. I tokmu poradi vakvite sostojbi vo desniot politi~ki blok koj sega e na vlast, ostro politi~ki reagiraa vistinskite makedonski patrioti od ovoj blok. Nivnata zagri`enost i nezadovolstvo tlee{e i trae{e podolg period, vo koj se deluva{e i kako frakcija za spas na Makedonija, taka {to pove}e od nu`no i potrebno be{e formiraweto na novata politi~ka partija VMRO-Vistinska makedonska reformskaoOpcija, koja gi sobra i sploti ovie vistinski makedonski patriotski sili. Vremeto {to ni pretstoi, kako i pretstojnite izbori, sigurno }e ja otslikaat mo}ta na ovaa politi~ka partija, no ne treba da se zanemari podatokot od okolu 23.000 ~lenovi na ovaa partija, {to e seriozna brojka za partija koja s# u{te se nao|a vo faza na konstituriawe, a {to poka`uva deka sigurno }e bide va`en politi~ki faktor na makedonskata politi~ka scena.

Od kratkata iznesena analiza mo`e da se donese zaklu~ok deka po podolg period na ednoumie, koe se transformira vo totalitarizam, grabizam, antipatriotizam, vo ovoj period se anga`iraat i regrutiraat makedonskite patriotski intelektualni potencijali, kako vo leviot politi~ki blok (SDSM so svoite partneri), taka i vo VMRO-VMRO (so ostanatite partii) koi{to, po s# izgleda, }e donesat posvetli denovi za makedonskata politika i makedonskata dr`ava. Kone~no e mo`no i postignuvawe na dolgo~ekuvaniot i posakuvan konsenzus na makedonskite politi~ki subjekti okolu pra{awa i stavovi vrzani za makedonskite nacionalni vitalni interesi. I po s# izgleda deka sega{nava koalicija na vlast }e bide stavena na te`ok ispit i isku{enie na prestojnite esenski izbori, a sre}ata ili parite ne veruvame deka }e & bidat od golema pomo{ za opstojuvawe vo vlasta.