Proekt od Sojuzot za preventiva od alkoholizam, nikotinizam i narkomanii na Makedonija

"DA GI ZA[TITIME NA[ITE DECA OD BOLESTITE NA ZAVISNOST"

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  • Proektot e finansiran od Svetskata banka i od Ministerstvoto za mladi i sport, a vo negovi ramki, od 12 do 14 maj vo Ohrid }e se odr`i seminar na tema "Edukacija na edukatorite"
  • Na Seminarot }e zemat u~estvo i stru~ni lica od oblasta na medicinata, pravoto, sociologijata, kriminalistikata, a }e u~estvuvaat i pretstavnici na pove}e nevladini organizacii

Bidej}i starosnata granica na korisnicite na narkoti~ni sredstva, cigari i alkohol, od den na den s# pove}e se namaluva, Sojuzot za preventiva od alkoholizam, nikotinizam i narkomanii na Makedonija izgotvi proekt pod naslov "Da gi za{titime na{ite deca od bolestite na zavisnost". Proektot e finansiran od Svetskata banka i od Ministerstvoto za mladi i sport, a vo negovi ramki, od 12 do 14 maj vo Ohrid }e se odr`i seminar na tema "Edukacija na edukatorite". Ovoj seminar }e bide namenet za ~lenovite na op{tinskite zdru`enija na Sojuzot, nastavnici i drugi lica, koi{to }e bidat aktivno vklu~eni vo preventivnata za{tita od bolestite na zavisnost.

Vo ekipite na edukatorite, pokraj pretsedatelite na op{tinskite zdru`enija, }e se nao|aat i lekar, psiholog i pedagog ili sociolog. Ovie lica }e se obu~uvaat da dr`at predavawa na u~ili{te, da organiziraat tribini ili trkalezni masi, na koi }e gi zapoznavaat mladite so negativnoto vlijanie na bolestite na zavisnost.

^lenovite na op{tinskite zdru`enija i u~esnicite na Seminarot }e se obu~at da dejstvuvaat preventivno vo svoite sredini, s# so cel spre~uvawe na {ireweto na bolestite na zavisnost.

Predavawata }e gi odr`at eminenti nau~ni i stru~ni rabotnici od site oblasti relevantni za suzbivawe na alkoholizmot, nikotinizmot i drugite zavisnosti.

Na Seminarot }e zemat u~estvo i stru~ni lica od oblasta na medicinata, pravoto, sociologijata, kriminalistikata, a }e u~estvuvaat i pretstavnici na pove}e nevladini organizacii.