"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 300 - 24/03/2000

300

Tolku izdanija pominaa od 24 juni 1994, od objavuvaweto na prviot broj na spisanieto, koe se gordee so toa {to e vesnik na vistinata, spisanieto koe stana glas na makedonskite patrioti, kade i da se nao|aat. Od Prilep do Nov Zeland, sekade vo svetot vesnikot im zboruva{e i im zboruva na srcata na generacii Makedonci, koi i pokraj s# {to se slu~uva, veruvaat vo istiot ideal na na{ite tatkovci, dedovci i pradedovci, veruvaat vo idealot nare~en Makedonija. 

                       

Komentar

Gledano odnadvor
300
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Krizata na Kosovo i me|unarodnata zaednica
KREDITOT POTRO[EN, MANEVRITE ZAPO^NAA...
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI  (pretplata)
 
Ogledalce, ogledalce
SKUBNI OVDE, SKUBNI ONDE... OTIDE - ZELNIKOT!
Gog ma Gog (slobodno)
 
Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa
MAJMUNI
Dreme: Slobodan DON^EVSKI (pretplata)

Karikatura (ovde) (pretplata)

Od stranskiot pe~at

Predviduvawe na svetskite analiti~ari za Vladimir Putin vo presret na pretsedatelskite izbori vo Rusija
PRIJATELSKOTO LICE NA PUTIN NEMA DA TRAE
Stratfor com prevod. D. IVANOVSKI (slobodno)

Branuvawa po protestot pred bugarskata Ambasada

Do g. Arben Xaferi, pretsedatel na DPA vo Parlamentot na BJR Makedonija
OTVORENO PISMO
Georgi Mladenov, za MPO za grad Toronto (slobodno)
 
ISKRIVENA VISTINA
MAAK-Konzervativna partija, "Makedonsko sonce", VMRO-DOM, Makedonska Alijansa, Makedonska Narodna Partija (slobodno)
 
KRIZATA VO MAKEDONIJA NE E VE[TA^KA
Slu`ba za informirawe na Demokratskata Partija (pretplata)
 
ZLOUPOTREBENO GOSTOPRIMSTVO
Blagoj MIHOV, ambasador vo penzija (pretplata)

Intervju

D-r Gale Galev, minister za obrazovanie
PO[IROK PROSTOR ZA PRIVATNI UNIVERZITETI
Razgovaral: Ranko MLADENOVSKI (pretplata)
 
Jordan Pop Iliev, karikaturist
KARIKATURATA VO KRIZA!
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Ekonomija

Nova kampawa na Ministerstvoto za trgovija
POTRO[UVA^OT E SEKOGA[ VO PRAVO
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Dali }e ima nova ste~ajna postapka?
"TRGOTEKSTIL- MALOPRODA@BA" PRED KONE^NA ODLUKA
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
AD "Crvena yvezda" - Peh~evo
TE[KI VREMIWA ZA STOPANISUVAWE
Pi{uva: Qupka VASILOVSKA (pretplata)

Makedonija

Seminar za civilno - voena koordinacija
TEMA ZNA^AJNA NA REGIONALEN PLAN
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Konferencija za `ivotna sredina na Jugoisto~na Evropa
REGIONALNA SORABOTKA NA MINISTRITE ZA EKOLOGIJA
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Gradot pod padinite na Korab
AKO DEBAR PADNE, STAMBOL ]E GO PLATI!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Nepo~ituvawe na Zakonot za javen red i mir
GLASNATA MUZIKA, PRI^INA ZA IZGUBENI NERVI
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Taksi-kompanijata "Prolet", vetuva nagradi
"SAMO [TO NI SE POTRO[IJA, JAVETE SE PODOCNA"
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Skopsko sekojdnevie
VNIMAVAJTE DA NE PADNETE VO [AHTA!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Rekreativno dvi`ewe na padinite od planinata @eden
PLANINAREWE I DRU@EWE NAD IZVOROT RA[^E
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)
 
Svetskiot kongres za karpesta umetnost
PODGOTOVKITE VO ZAVR[NA FAZA (pretplata)
 
Dr`avnite dokumenti na Republika Makedonija
GRE[KI OD PRVIOT DO POSLEDNIOT ZBOR
Pi{uva: Goce DURTANOSKI (pretplata)

Obrazovanie

Proekt za osovremenuvawe na nastavata vo srednite u~ili{ta
SO SOVREMENI METODI - PODOBAR KADAR
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)

Made in Macedonia

"Dizajn fantazija" - Skopje
MAKEDONSKI SALON VO SRCETO NA SOLUN
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Zdravstvo

Gradska hirur{ka klinika "Sv. Naum Ohridski" - Skopje
LEKARSKATA NEGRI@A JA [OKIRA JAVNOSTA
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Od narodnata apteka
^UVARKU]A - ILJADOGODI[NA BILKA
Pi{uva: Sne`ana PROKOPIEVA-PAVLOVI] (pretplata)
 
Odbele`ana 55 - godi{ninata na Crveniot krst
17 MART - DEN NA CRVENIOT KRST I KRVODARITELSTVOTO
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Medija Monitor (ovde) (pretplata)

Namesto intervju

Na ministerot za kultura ne sme mu po vkus!
JAVNITE "INTIMNOSTI" NA QUBEN
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Istorija

Istorijata ne e samo minato
NEKOI BIBLISKI STAROZAVETNI KNIGI BILE NAPI[ANI KAKO ODRAZ KON MAKEDONSKATA NACIONALNA POLITIKA VO SVETATA ZEMJA!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Grbovite kako simbol za pripadnost (2)
MAKEDONSKIOT GRB DATIRA OD 1595 GODINA
Podgotvil: Koce STOJMENOV (pretplata)

Forum

FK "VARDAR" E PARTISKI KLUB!?
KOMITI - LOYAL FANS (pretplata)
 
DEVIZNITE [TEDA^I
Stefan DONEVSKI - MAJKA, Ohrid (pretplata)
 
VA[ATA ZEMJA - MOJATA ZEMJA
Blagoj MIHOV (pretplata)
 
NASTANI OD ME\UNARODNATA SCENA
So po~it i pozdrav, Jakov ^akareski Hjuston, SAD (pretplata)
 
ZDRU@ENIE NA DECATA BEGALCI OD EGEJSKIOT DEL NA MAKEDONIJA
Pretsedatelstvo na Zdru`enieto, pretsedatel, Jane ANDONOVSKI (pretplata)

Verata na{a Risjanska

AKATIST NA PRESVETA BOGORODICA
Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA (slobodno)
 
SOOP[TENIE
Agatangel Mitropolit Povardariski (pretplata)
 
HOMOGENO SVE[TENSTVO
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)
 
PROSLAVENA NEDELATA NA PRAVOSLAVIETO
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Knigi

Izdanie
ALEKSANDAR MAKEDONSKI - MAKEDONIZAM
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Nova kniga na turski dokumenti
NOVA SERIJA NA DOKUMENTI OD TURSKITE ARHIVI
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Kultura

Izlo`bi
"TRAEWE (TO)" NA TAWA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Informatika

Hepening
"LOGIN SISTEMI" I WINDOWS 2000
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Sport

^etvrtfinale vo Kupot na {ampioni vo rakomet (`eni)
KOMETAL \OR^E PETROV SO EDNA NOGA VO POLUFINALETO
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Soveti

Odberete go va{iot skapocen kamen
MO]TA NA SKAPOCENITE KAMEWA
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan DON^EVSKI, profesionalen gotva~ (pretplata)
 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"