Taksi-kompanijata "Prolet", vetuva nagradi

"SAMO [TO NI SE POTRO[IJA, JAVETE SE PODOCNA"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Bidej}i, proletta ovie denovi nekako n# odminuva, }e ve odminat i nagradite, no zatoa pak }e dobiete talon~e od voza~ot koj ve vozi, za spomen i dolgo se}avawe
  • E, zatoa mnogu raboti ne ni odat napred zo{to edno se vetuva, a drugo se pravi!

Na{ata "evropska metropola" tolku mnogu se {iri taka {to, ako nekade brzate verojatnosta deka }e stasate navreme, so avtobus, e s# pomala. Zatoa najdobriot na~in da stasate navreme, vo slu~aj da nemate avtomobil e so taksi-vozilata, koi vo poslednive godini se kako pe~urki po do`d. Gi ima mnogu i nasekade, od site taksi-kompanii. Nekoi nudat komfor, nekoi ni{to, a nekoi duri i vredni nagradi. A, narodov e vo takva kriza {to i minimalna nagrada bi go izraduvala.

KAKO DA SE PRIVLE^AT MU[TERIITE?

Edinstveniot na~in vo ova matno vreme da se zaraboti pove}e e, osven kvalitetot, da se ponudi i nekoja nagrada. Taka, pokraj voobi~aenite igri na sre}a, mo`e da se nadevate deka }e dobiete i ako se vozite so taksi-kompanijata "Prolet" (9160). Bidej}i, proletta ovie denovi nekako n# odminuva, }e ve odminat i nagradite, no zatoa pak }e dobiete talon~e od voza~ot, koj ve vozi, za spomen i dolgo se}avawe. Minatata nedela vo na{ata Redakcija se javija nekolku korisnici na uslugite na taksi - kompanijata "Prolet", koi bea izigrani i revoltirani od nea. Vozej}i se postojano so nekoi od vozilata na "Prolet" (9160) sobirale deset taloni so koi podocna, vo prostoriite na "Prolet", trebalo da si gi podignat nagradite, koi ne se mnogu vredni, no zatoa se ute{ni, na primer: jadewe vo restorani, kebap~iwa od kebap~ilnici i sl. Se obidovme da se povrzeme so nekoj od pretpostavenite na ovaa Kompanija, no dispe~erkata ni re~e deka nema takvi. Ova be{e prvata reakcija ottamu, no podocna ni rekoa deka vo momentot na na{eto javuvawe nema nikoj od pretpostavenite.

NAGRADI - DRUG PAT

Vo potraga po vistinata i jas se izvoziv i sobrav deset kuponi. Nekolkupati otidov li~no vo nivnata direkcija koja se nao|a na ulica "Jani Lukrovski" (nad po{tata) vo Avtokomanda. Dva-tri dena naminuvav tamu za da ja zemam nagradata {to ja vetuvaat. Popusto be{e moeto odewe. Sekojdnevno dobivav eden ist odgovor, deka nagradite mnogu brzo im se tro{at. Zatoa re{iv da se javuvam po telefon i da ~ekam da ka`at koga kone~no }e dojdat tie tolku vetuvani nagradi. Pove}e ne stanuva{e zbor za nagradata, tuku za vistinata. Taka, sekojdnevno se javuvav i po desetpati, za qubezno da me otka~at so obrazlo`enie: "Samo {to ni se potro{ija, javete se podocna, okolu eden ~asot". A, podocna... U{te malku podocna... Pa, u{te malku... I taka denot zavr{i. S# u{te gi ~uvam moite taloni i uporna sum vo ona {to mi go vetija, pa makar toa bilo i penkalo. Za{to sekoj treba da go ispolni ona {to }e go veti. E, zatoa mnogu raboti ne ni odat napred zo{to edno se vetuva, a drugo se pravi! Ako narodot e izla`an od edna taksi-kompanija, ne znam {to }e ostane od nego. Vaka im se dava primer na idnite generacii kako polesno i bez maka da se profitira. Va`no e ne{to da se ponudi, a koga }e se dobie toa {to se nudi, }e vidime drug pat, vo druga epizoda.