Izdanie

ALEKSANDAR MAKEDONSKI - MAKEDONIZAM

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Makedonija e del od is~eznatite civilizacii na takanare~enata Atlantida, Makedoncite bile prekrstuvani vo Pelazgi, Brigi, Frigi, Veneti, Anti, Sloveni i drugi, samo da ne se toa {to se - Makedonci
  • Carot na carevite, Veli~enstveniot, Imperijalniot, najgolemiot Makedonec - Aleksandar III Makedonski, istoriski i kni`evno, najeksploatiranata li~nost vo svetot, za koj tolku malku se pi{uva na makedonski jazik i od makedonski avtori

Od pe~at izleze knigata ALEKSANDAR MAKEDONSKI - MAKEDONIZAM, koja govori za Carot na carevite, Veli~enstveniot, Imperijalniot, najgolemiot Makedonec - Aleksandar III Makedonski, istoriski i kni`evno, najeksploatiranata li~nost vo svetot, za koj tolku malku se pi{uva na makedonski jazik i od makedonski avtori.

Knigata ALEKSANDAR MAKEDONSKI - MAKEDONIZAM e podgotvena od avtorite P. Kosturski i R. Popovski, koi kako {to i samite }e ka`at, vo knigata se pravi obid za presoznavaweto na minatoto. Toa e obid da se prika`e Aleksandar III, kakov {to bil, negovoto dolgo patuvawe osloboduvaj}i 3.800.000 kilometri kvadratni, baraj}i gi granicite na Makedonija. Aleksandar imal cel, ... i zatoa uspeal. Uspeal da go ispi{e rodopisot na svojot makedonski rod i svojata zemja Makedonija i so toa go ovekove~i makedonskoto ime od veka za naveka.

Knigata e podelena na tri dela, vo koi{to se opfateni detstvoto, ekspedicijata i makedonizmot - filozofija na `iveewe i vladeewe, kako nasledstvo na svetskata civilizacija {to go ostavi Aleksandar III.

DETSTVO - NAJDENA MUDROST: Sosema sigurno se znae deka Aleksandar bil roden no}ta pome|u 22 i 23 juli (zlatec) 356-ta godina pred Ristos, vo carskata makedonska prestolnina Pela, a po~inal na 10 juni (`etvar) 323-ta vo Vavilon. Spored tajnite zakoni na vselenata poznavaweto i ~itaweto na sudbinite od zodijakot, Aleksandar bil obele`an so dva znaka - znakot na Sonceto i znakot na Lavot.