HOMOGENO SVE[TENSTVO

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Ako nekoga{ dojdete vo edna od najubavite crkvi vo gradot toa e crkvata "Sv. Ma~enik \or|ija" vo naselbata ^air. So samoto vleguvawe vo predvorjeto }e bidete qubezno pre~ekani od slu`itelite vo crkvata kako i od sve{tenstvoto, koe e sekoga{ qubezno i duhovno raspolo`eno. Crkvata pretstavuva eden od biserite na Skopje. Olatarot, freskite se na slikani od istaknati zografi i istite imaat visoka umetni~ka vrednost. Isto taka izobiluva so pogolem broj stari ikoni so vrednost, kako i ponovi. Site tie se ukras na bo`estveniot dar.

Podredeno ~ista crkvata go dolovuva spomenot na sru{eniot hram "Sv. Car Konstantin i Carica Elena", koja nastrada vo skopskiot katastrofalen zemjoteres i potoa be{e napolno sru{ena od toga{nata vlast.

Dvornoto mesto e privle~no, delumno uredeno so nade` deka ponatamu }e mo`e da izrasne eden prekrasen park.

Isto taka }e se uredi i }e se poplo~i celiot dvor, }e se uredat vlezovite i se predvivuda parking-prostor za samata crkva. Za ovoj proekt se zainteresirani nekoi sponzori i vqubenici vo hramot.

Sve{tenstvoto {to vo nea slu`i e isto taka sostaven del na celata crkovna vizija.

Crkvata po~nala da se gradi vo vremeto na Kralska Jugoslavija 1924 godina, a osvetena e 1927 godina.

Vo sve{teni~kata prostorija sekoga{ e rabotlivo, veselo i toplo. Site sve{tenici so svojot stare{ina otec ^edo Xepi~ pretstavuvaat kolektiv kako {to treba da bide vo site crkvi.

Vo ovie te{ki vremiwa na isku{enija, sve{tenicite, odnosno celoto bratstvo na crkvata se graditeli vre`ani vo misionerskata dejnost ba{ vo ovaa 2000 godina od hristijanstvoto.

Da gi navedeme nivnite imiwa za da gi blagoslovi Gospod i pravoslavniot narod i toa otec ^edo Xepi~ stare{ina, otec Zoran Stamenkovi~, otec Sa{a Dodevski i otec @ika.

Site tie se zaedni~ka metafora na ubaviot bo`ji zbor. Da go spomneme i pomo{niot personal na crkvata, koj vo ni{to ne se razlikuva so svojata samopregornost.

Vo kompleksot vo ovaa parohoja spa|aat i crkvata vo gradba "Sv. Nikola", so koja rakovodi mladiot revnosen sve{tenoslu`itel i stare{ina vo noviot hram, otec Zoran Stamenkovi~. Toj i novoformiranoto bratstvo neumorno }e storat s#, ovaa godina za praznikot "Sv. Nikola", crkvata da bide sve~eno osposobena i prilagodena za bogoslu`ba, a ve}e vo slednata godina da bide osvetena. Toa e `elbata na site nas i na site makedonski pravoslavni hristijani. Ovaa homogena zaednica i bratstvo neka bide primer kakvo treba da bide na{eto makedonsko pravoslavno sve{tenstvo. Neka Gospod vo ovaa 2000 godina od ra|aweto na Gospod Isus Hristos gi blagoslovi site ~lenovi na ovaa primerna crkovna zaednica za dobri denovi na na{ata MPC i na{iot grad Skopje.