Seminar za civilno - voena koordinacija

TEMA ZNA^AJNA NA REGIONALEN PLAN

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Odr`uvaweto na Seminarot e u{te edno priznanie za Republika Makedonija, koja cvrsto ~ekori po patot na evroatlanskite integracii, re~e g. Spirkovski

Dvodnevniot Seminar za civilno - voena koordinacija vo upravuvaweto so vozdu{niot soobra}aj za vreme na krizi - perspektivi na regionalnata sorabotka, koj se odr`a vo hotelot "Aleksandar palas", minatata nedela go otvori ministerot za soobr}aj i vrski Bobi Spirkovski. Na Seminarot prisustvuvaa pretstavnici na NATO, na zemjite ~lenki vo Partnerstvo za mir i ~lenki na zemjite od regionot.

Na otvaraweto Spirkovski re~e: "Ovaa tema e izvonredno zna~ajna na regionalen plan, no i vo po{iroki evropski ramki. Odr`uvaweto na Seminarot e u{te edno priznanie za Republika Makedonija, koja cvrsto ~ekori po patot na evroatlanskite integracii i pokraj toa {to i sega{nosta vo regionot ne e bez isku{enija i problemi. Vo kosovskiot konflikt Makedonija ja ima{e ulogata na konstruktiven faktor, vklu~uvaj}i gi site svoi kapaciteti za nadminuvawe na humanitarna i begalska kriza, kako za poddr{ka na vozdu{nite operacii i voen transport, taka i za dostavuvawe na humanitarna pomo{ za begalcite i nivniot transport vo treti zemji".