Ogledalce, ogledalce

SKUBNI OVDE, SKUBNI ONDE... OTIDE - ZELNIKOT!

Gog ma Gog

Odamna ne sum ~ul nekoj od novata Vlada da se po`ali na starata. Dobro e toa: novite kone~no sfatija, deka "ostarea".

Po{tarot po~na da gi nosi smetkite na adresa na Qub~o Georgievski i Ko..(mo`e{ da prodol`i{ da ~ita{... mpanija, ili ... alicija). Go gledam Premierot, nekoi od niv saka da gi naplati so kompenzacija. Ima dodu{a vo drehalnikot od Branko Crvenkovski ne{to zaostanato, koe i den denes ne odi na pazarot.

Koalicijata za promeni, ve}e ne e toa: VMRO - DPMNE, DPA i DA se pobedni~ka vlast od koja narodot ne mora da o~ekuva triumf, ama pobeda so makar eden gol razlika, sekako. Me|utoa, rezultatot s# u{te ne e povolen za narodot. A, na natprevarot mu se gleda krajot. Znaete, da ne napravime i nie kako rakometarite vo Prilep. Koga vidoa oti nivniot klub }e zagubi, prilep~ani trgnaa da gi lin~uvaat sudiite!

Nikomu vo ovaa dr`ava pove}e ne mu e lesno, najmalku na Premierot, vo okolnosti koi mo`ebi toj pomalku, no pove}e lu|eto okolu nego, pridonesoa da se sozdadat. Ne e sporno deka makedonskoto politi~ko komunalno ureduvawe ne e vred. Toa se gleda duri od Drizla!

Premirot be{e iskren koga re~e deka toj i bliskite okolu nego pove}e se zanimavaat so dr`avata Makedonija, otkolku so partijata VMRO-DPMNE. Taka pravat site {to sakaat vlast, oti vlasta ne e vo partijata, tuku vo dr`avata. Pozdravot do Zmejkovski, kone~no i pobrzo da ja formira novata partija, go sfativ kako "poraka od kralot do kralicata". Se se}avate na princiot Hamlet koga bara{e pobrzo da se ras~isti grevot so smrtta na tatko mu!? "Poleka, princu", go predupredi Horacie "ako pobedime, pobedata }e bide zaedni~ka, no ako zagubime vinata }e mu ja pripi{at samo na eden"!

Samo Nikola Kqusev ka`a kako ja primi zemjata po raspadot na Jugoslavija. I "ekspertot" dodu{a zgre{i koga na makedonskite `eni im pora~a namesto so ma{ini da perat na raka. Ne mu treba{e, ama kaj nas velat "um - sr~a"! Branko Crvenkovski se zatr~a da go fa}a oktopodot i padna na podot kako favoriziran bokser da go dobie me~ot.

Zmejko, i kolku da mu oslabela silata, }e mu "skubne" na Qub~o ne{to od ~lenstvoto na nekoga{nata nivna zaedni~ka partija. Toa mo`e da se slu~i i so Pavle Trajanov... Ama, starite velat: skubni odovde, skubni odonde, otide - zelnikot!

Dosega Qub~o vo sporedba so Branko, mnogu pove}e go ima vo javnosta na zborovi otkolku na dela. I toa ne e lo{o. Branko pak preteruva{e so toa sedewe vo Skopje. Qub~o kako da e vraboten vo nekoja turisti~ka agencija: Gligorov patuva{e po makedonski sela i pu{ta{e ~e{mi, a Qub~o gi krstari svetskite metropoli i se iznapravi muabet za "senkata od magareto". Dodu{a nepoznati se bo`jite pati{ta, pa od nitu edno patuvawe nema zijan.

Me|utoa, koga sme kaj patuvawata, ne mo`am da se oslobodam od impresijata {to ja steknuvam slu{aj}i gi makedonskite sredstva za informirawe {to se vo vlast na vlasta: Premierot be{e vamu, nekoj den }e zamine tamu. Ministerot za nadvore{ni raboti {totuku se vrati od edikoja si dr`ava, utre ve}e zaminuva vo nekoja si dr`ava. Pretsedatelot na dr`avata trgna na turneja. [efot na komisijata se sostana na neutralen teren so svoite kolegi od pet drugi dr`avi. Na~alnikot na sekcijata otpatuva na samit. Patuvawata mo`at da bidat dobra zabava, ama i golema obvrska. Toj {to prezema patuvawe, dol`en e da stori ne{to i za tie na ~ija smetka patuva. Se bli`i prvi paril i makedonskite dano~ni obvrznici }e poka`at pogolem interes za sudbinata na nivnite pari. Nikoj, najmalku obi~nite ~inovnici, nemaat pravo da si igraat so sredstvata od buxetot, osobeno ako toj buxet se polni te{ko i neizvesno.

Ne sum protiv patuvawata, ama sum protiv naglasuvaweto na patuvawata. Zo{to na primer kaj nas ne se praktikuva{e "javen ot~et" za patuvawata na vladinite slu`benici na tri ili na {est meseci. Kaj bile, {to bile, so kogo razgovarale, {to postignale? Ama da ne bide toa patna smetka kako vo socijalzimot. Pi{i: sostanok!

Javnosta ima kriteriumi da sudi. Treba samo da se ima doblest i da se izleze hrabro i odva`no pred nea i da se ka`e. Sekoe patuvawe ne mora da bide uspe{no i da donese pogodok. Ima proma{eni patuvawa, za koi velat "koga ne o~ekuva{, nosat rezultat". Na primer, za na{ata nadvore{na politika ne znam {to e toa {to ne{to se izmenilo od pred, da re~eme nekolku godini: so Albanija i natamu odnosite ni se kakvi {to se, odnosno kakvi {to bea. Osven ako za "dobri odnosi ne go smetate izlezi-vlezi na diplomatite i po nekoj {vercer".

Podobrite odnosi so Grcija se samo za Grcite, neka mi prosti Sa{o (Dimitrov). Jas u{te ~ekam viza da pijam kafe vo Solun. Bugarite ne im pravat pre~ka na na{ite promatari, ama po~naa da zabranuvaat makedonski partii vo Bugarija. [to e tuka podobro vo diplomatijata od v~era?! Za Srbite begaj i }uti... Da ne sme im vo ko`ata!

Politikata e kako ka{licata: ne se krie - pustata! A, od "gola politika" fajde nema. Eve go ministerot na parite, Gruevski se vrati od edna podolga turneja. Redno e kako dobar doma}in da se istopori pred makedonskoto semejstvo i da ka`e kako toa }e `ivee vo narednite {est meseci ili edna godina, }e poskapi li lebot, }e padnat li penziite, }e ima li otpu{tawa od rabota. Ili standardot }e ni se podobri za 0,000001 posto. I toa e dobro, ako se slu~i!