Proekt za osovremenuvawe na nastavata vo srednite u~ili{ta

SO SOVREMENI METODI - PODOBAR KADAR

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Proektot za reforma na srednite u~ili{ta, se realizira vo sorabotka so Ministerstvoto za obrazovanie, Pedago{kiot zavod na Makedonija i FARE - Programata

Za pogolema stru~nost i sposobnost na sredno{kolcite, vo 16 sredni u~ili{ta vo Republika Makedonija e vo tek Proektot za reforma na srednite u~ili{ta, koj{to se realizira vo sorabotka so Ministerstvoto za obrazovanie, Pedago{kiot zavod na Makedonija i FARE - Programata.

Celta na Proektot e da se profiliraat sposobni, fleksibilni, kreativni i motivirani rabotnici koi }e mo`at da se vklopat i da prosperiraat vo sovremenite na~ini na rabota. Seto ova }e se postigne so osovremenuvawe, adaptacija i reforma na srednite stru~ni u~ili{ta vo zemjava.

Programata momentalno se sproveduva vo 7 u~ili{ta vo Skopje, dve vo Bitola, potoa vo Ohrid, Prilep, Veles, Kumanovo, Ko~ani, Gostivar i Tetovo. Za ovoj Proekt, preku FARE, se obezbedeni 2,8 milioni eki, od koi 1,1 milion }e se koristat za nabavka na oprema, a ostanatite 1,7 milioni eki za tehni~ka pomo{, sorabotka so stranski eksperti, partnerstvo so drugi u~ili{ta i sl. Programata predviduva tri fazi. Vo prvata faza }e se sozdadat 30 pilot - programi, a vo vtorata faza }e se napravi izmena na postoe~kite planovi i programi. Tretata faza }e opfati sozdavawe na kapaciteti za postojano razvivawe na nastavnite programi. Interesno e toa {to }e se pravi vistinska analiza na pazarot, a prednost }e im se dade na pet stopanski sektori: agrarot i stopanstvoto, uslugite na pretprijatijata i poedincite, turizmot, hotelierstvoto i ugostitelstvoto, elektroin`inerstvoto i elektrotehnikata, ma{instvoto i ma{inskoto in`inerstvo i medicinata.

Proektot e obemen, ima golemi perspektivi i {to e najva`no, interesen e za u~enicite. Tie se motivirani, bidej}i koristat sovremeni metodi i tehniki i imaat pogolema samodoverba, koga stanuva zbor za vrabotuvaweto. Za realizirawe na aktivnostite postoi sorabotka i povrzuvawe na srednite u~ili{ta vo Republikata so sli~ni sredni u~ili{ta od EU, izveduvawe na obuka za stru~no usovr{uvawe na koordinatorite, direktorite i nastavnicite. Sepak, namerata e vo pove}eto u~ili{ta da se instaliraat kompjuterski sistemi koi{to }e bidat povrzani so Internet i kade {to sredno{kolcite }e mo`at da razmenuvaat iskustva. Site ovie napori ne bi imale uspeh, dokolku Proektot ne im se prezentira detalno na u~enicite i na nivnite roditeli koi }e im dadat celosna poddr{ka na svoite deca, vo tekot na celoto obrazovanie.

Za uspe{no realizirawe i koordinirawe na site dejnosti, vo 16-te sredni u~ili{ta vo Republikava se postaveni koordinatori koi{to gi odr`uvaat komunikaciite me|u finansierite, nadle`nite dr`avni institucii, pretprijatijata i u~ili{tata.