"Dizajn fantazija" - Skopje

MAKEDONSKI SALON VO SRCETO NA SOLUN

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Edniot segment od "Kupuvajte makedonski proizvodi" sekako treba da bide naso~en kon toa da se kupuvaat doma{ni proizvodi, no mislam deka ovaa kampawa treba da se pro{iri vo smisla na "izvezuvajte makedonski proizvodi", veli gospodinot Velkov
  • Osnovnite karakteristiki na na{eto rabotewe se ispolnuvawe na dogovoreniot rok na isporaka, isklu~itelno visok kvalitet i toa ne samo na izrabotkata na samite proizvodi, tuku i vo celokupnata monta`a. Nie nemame serisko proizvodstvo. Vo na{ata firma proizvodstvoto e isklu~ivo po nara~ka
  • Glavnite planovi za idninata ni se svrteni kon izvoz, so toa {to obrnuvame vnimanie nikoga{ da ne se zapostavi doma{niot pazar

Makedonija navistina mo`e da se pofali so svoi firmi koi se pretstavuvaat vo svetot so svojata unikatnost vo proizvodstvoto, so svojot kvalitet i so svoite uslugi koi ne zaostanuvaat duri ni zad golemite svetski poznati kompanii. Politikata nikoga{ ne mo`e da napravi tolku za afirmacija na na{ata dr`ava kolku {to mo`e toa da go napravi kvaliteten makedonski proizvod ponuden na stranskiot pazar. Deka e navistina taka potvrduvaat i unikatnite proizvodi na "Dizajn fantazija", fabrika za proektirawe, proizvodstvo, monta`a na mebel i dizajnirawe od Skopje. Ovaa firma so svojot salon vo Solun mo{ne uspe{no im konkurira na poznatite svetski firmi, pa duri i gi nadminuva barem koga se zboruva za kvalitetot na uslugite.

"Dizajn fantazija" ima okolu stotina vraboteni. Vo proizvodnata programa se izveduvaat kompletni enterierni re{enija i za delovni i za stanbeni prostorii, za javni objekti, izrabotka na kujni, detski, spalni sobi, dnevni sobi, pretsobja, kancelariski biroa, prozorci i vrati za vgraduvawe i drugo.

Generalniot menaxer na "Dizajn fantazija", gospodinot Jordan~o Velkov, zboruva za kampawata "Kupuvajte makedonski proizvodi", za proizvodstvoto na ovaa firma i za nivnite idni planovi.

DR@AVEN STIMUL ZA PROIZVODITELITE

Mislam deka kampawata "Kupuvajte makedonski proizvodi" e isklu~itelno dobra i vo sekoj slu~aj ja poddr`uvam, barem kako ideja, veli gospodinot Velkov. No, pra{awe e {to mo`e da se smeni so taa kampawa za da se podobrat uslovite za `iveewe kaj nas, za da se podobri ekonomskata sostojba na gra|anite vo Makedonija. Dali e su{tinata samo vo toa da gi naso~ime potro{uva~ite da kupuvaat makedonski proizvodi? Mislam deka samata kampawa mo`e da se pro{iri. Vo koja smisla? Edniot segment sekako treba da bide naso~en kon toa da se kupuvaat doma{ni proizvodi, no mislam deka ovaa kampawa treba da se pro{iri vo smisla na "izvezuvajte makedonski proizvodi". Toa mo`e da pridonese za zgolemuvawe na ekonomskata stabilnost na zemjava. Makedonskiot pazar e mal, siroma{en, nema dovolno kapital, lu|eto nemaat dovolno pari i ednostavno edvaj go pominuvaat mesecot, i vo takvi uslovi ne mo`e mnogu da se postigne mnogu samo so naso~uvawe na na{ite potro{uva~i da kupuvaat makedonski proizvodi. Zatoa velam deka proizvoditelite treba da se orientiraat na izvoz, no isto taka treba da bidat stimulirani. Za `al, vo taa nasoka nema nikakva stimulacija za proizvoditelite od strana na dr`avata. Na primer, na sostanocite koi se organiziraat vo Stopanskata komora se diskutira za ovie problemi, no s# ostanuva samo na zborovi i samo na zaklu~oci, a ni{to od toa ne se realizira. Navistina treba da kupuvame makedonski proizvodi, no ne treba da se zaborava deka makedonskiot proizvoditel mora da bide stimuliran od dr`avata. Kako primer }e vi ja naso~am na{ata firma. Stokata od Slovenija se uvezuva so eden otsto carina, a nie kako doma{ni proizvoditeli za uvoz na repromaterijali pla}ame 26 otsto carina i zgora na toa pla}ame danok. Zna~i, Slovenecot so gotoviot proizvod {to }e go donese tuka u{te vo startot e ~ekor ponapred so toa {to }e plati samo eden otsto carina. Ja poddr`uvam kampawata, no ima u{te mnogu rabota za da ne ostane seto toa samo na dobra reklama. Za da se realizira kampawata neophodna e poddr{ka za proizvoditelite od strana na dr`avata.

PO @ELBA NA KUPUVA^OT

"Dizajn fantazija" e relativno mlada firma. Ima dvajca sopstvenici, a toa se gospodinot Angel Pavlovski i gospodinot Toni Trajkov. Firmata e formirana pred pet-{est godini. Vo samiot start idejata bila da se formira firma so visokokvalitetni avtomatizirani ma{ini i da se postigne edno dobro proizvodstvo na mebel. Ovde e zastapeno kompletno proizvodstvo - dnevni i detski sobi, kujni, spalni sobi, enterieri. Fabrikata e eden vid institut. Za mnogu kratko ima osvoeno pove}e nagradi na "Skopski saem".

Za ~etiri godini na poslednive saemi za mebel imame osvoeno osum zlatni medali za kvalitet, dodava gospodinot Velkov. Osnovnite karakteristiki na na{eto rabotewe se ispolnuvawe na dogovoreniot rok na isporaka, isklu~itelno visok kvalitet i toa ne samo na izrabotkata na samite proizvodi, tuku i vo celokupnata monta`a. Nie nemame serisko proizvodstvo. Vo na{ata firma proizvodstvoto e isklu~ivo po nara~ka. Niz cela Makedonija imame saloni - vo Skopje, Tetovo, Gostivar, Ohrid i drugi, a ve}e godina ipol imame otvoreno i na{ salon vo Solun od 740 kvadratni metri i toa vo ekskluzivniot del. Isklu~itelno dobro rabotime i imame redoven izvoz. Rokot na isporakata e 30 dena i toa go ispolnuvame. Poka`avme ogromna fleksibilnost vo odnos na nara~kite ili kako {to mo`e da se re~e nie sme visokoprofesionalna stolarska rabotilnica. Nie mo`eme da go napravime s# ona {to }e go zamisli kupuva~ot. Imame {irok segment na tehnologii, a kako {to ve}e rekov, tuka e i na{ata fleksibilnost. Kaj site pogolemi evropski proizvoditeli se raboti strogo spored katalog, odnosno kupuva~ot mo`e da go nara~a samo ona {to go ima vo katalogot. Kaj nas e sosema poinaku. Kupuva~ot sekoga{ mo`e da dobie onakov mebel kakov {to saka. Ovaa na{a karakteristika e ogromna prednost vo odnos na na{ite konkurenti. Isto taka poka`uvame golema fleksibilnost i vo na~inot na raboteweto. Vo tekot na raboteweto se slu~uvaat gre{ki. Nezavisno dali tie gre{ki se od proizvoditelot ili pri transportot ili pak pri montiraweto, se slu~uva na lice mesto da ima nekoj nedostatok kaj mebelot. Kaj golemite fabriki za da se otstrani toj nedostatok se ~eka slednata isporaka na {leperot. Toa podrazbira deka kupuva~ot treba da ~eka okolu dva meseca. Kaj nas ako se slu~i nekoj nedostatok se reagira vedna{ i vo rok od 24 ~asa se otstranuva nedostatokot. Ednostavno kupuva~ot mora da bide zadovolen od na{ata usluga.

SO KVALITET NA EVROPSKIOT PAZAR

- Neodamna ima{e edna anketa vo Solun i nie bevme salon koj ima ubedlivo najmnogu kupuva~i i toa vo jaka konkurencija, dodava gospodinot Velkov. Bevme na prvo mesto so kvalitet, so rokovi na isporaka i so golemata fleksibilnost vo rabotata. Vo Solun dr`ime evropska cena. Vo kvartot kade {to sme nie se prodava ekskluzivna stoka. Tamu ne mo`e da se opstane bez kvalitet. Mora da prodava{ kvalitet, a cenata e evropska. Imavme ideja i kaj nas toa da go realizirame, no se soo~uvame so problemot na kupovnata mo} na potro{uva~ite. Na{eto proizvodstvo e i za makedonskite potro{uva~i, za sekogo na{ite vrati se otvoreni, no dobar del od na{ite proizvodi se za izvoz. Moram da napomenam deka i pokraj politi~kite problemi me|u Makedonija i Grcija, nie kako firma sepak uspevame na nivniot pazar.

Vo vrska so reklamiraweto, odnosno marketingot, generalniot menaxer na "Dizajn fantazija" ima malku poinakvo mislewe od voobi~aenoto.

Nie ne se reklamirame, objasnuva gospodinot Velkov. Jas se soglasuvam deka reklamata e mnogu va`en element vo ovie uslovi na stopanisuvawe. No sekoj proizvoditel mora da odgovori na taa reklama, za{to po nea sekoga{ ima pogolema zainteresiranost za proizvodot. Nie imame dovolno rabota i bez reklama i zatoa velam deka nam ne ni e potrebna reklama.

Vo "Dizajn fantazija" idninata ja gledaat vo pro{iruvaweto na proizvodstvoto, no i vo stavawe akcent na izvozot. Nivniot entuzijazam se gleda i vo namerata da otvorat i drugi saloni vo stranski zemji.

Imame ideja da se otvori edna fabrika za proizvodstvo na prozori vo Makedonija, i toa prozori - specijalen profil, za{to 60 otsto od ma{inite ve}e ni se kupeni, veli gospodinot Velkov. So ovoj profil na saemot vo Berlin osvoivme zlatna medalja i proektot ~eka na realizacija. Na{ite sledni planovi se da se zadr`i pazarot vo Makedonija kade planirame da vovedeme novi poluseriski proizvodi, mebel koj }e bide privle~en i za mladi, no i za postari i vo koj }e mo`e da se kombinira detska soba, spalna soba, hodnik, trpezarija i drugo. Cenata }e bide prifatliva, a slednite planovi za izvoz se da prodol`i so rabota salonot vo Solun i ve}e sme vo pregovori za otvorawe na u{te dva salona - edniot vo Atina, a drugiot vo Viena. Tvrdam deka sme apsolutno kadarni i vo odnos na kvalitetot i vo odnos na uslugata da konkurirame na ovie pazari. Moram da napomenam deka pred nepoln mesec doa|aa zainteresirani firmi od Bugarija. Za nas razbrale vo Solun i dojdoa tuka. Zainteresirani se za sorabotka i prvite kontakti ve}e se ostvareni. Sepak, zna~i, glavnite planovi ni se svrteni kon izvoz, so toa {to obrnuvame vnimanie nikoga{ da ne se zapostavi doma{niot pazar.


"DIZAJN FANTAZIJA"

ul. "Hristo Tatar~ev" b.b.

MK - 1000 Skopje, Makedonija

tel. 113 - 177

119 - 622

119 - 194

Telefaks: 119 - 364

E-mail: T333 777T@mt.net.mk