Forum

DEVIZNITE [TEDA^I

Stefan DONEVSKI - MAJKA, Ohrid

Ovie denovi slu{navme deka Vladata poka`uva interes za re{avawe na dolgogodi{niot problem so deviznite {teda~i. Dosega bevme svedoci na nekoi samo jalovi re{enija, bez da se namali dolgot kon {teda~ite, koj s# u{te iznesuva preku edna milijarda dolari.

Poslednava godina slu{ame diskusii samo za piramidalnite {teda~i, dodeka nas deviznite, nekako n# zaboravija. Me|unarodnata banka jasno & ka`a na Vladata, deka prosperitetno treba da se re{i deviznata za{teda. Vo sprotivno, dr`avata ostanuva neseriozna i kreditno nesposobna vo svetot.

Ima pove}e na~ini za vra}awe na dolgot. Kako na primer, vra}awe vo denarska protivrednost, vra}awa vo devizi, proda`ba na dr`aven imot, grade`no zemji{te, nivi, dr`avni {umi, pla}awe na carina, danoci i dr. Mnogumina }e se soglasat da kupat obrabotlivo zemji{te ili del od {uma. Dosega takanare~enite "narodni {umi", se nemilosrdno se~eni, stihiski bez nikakov red, prakti~no uni{tuvani. So privatizacijata na {umite }e se vovede red vo eksploatacijata na {umskoto bogatstvo, bidej}i privatnikot }e ja se~e i voedno obnovuva {umata.

Golem del od {umite se privatizirani vo Evropa i bi go sovetuval ministerot za zemjodelie i {umarstvo da otide vo Evropa i da gi vidi tie {umi. Tamu eksploatacijata e umerena, a ne kako kaj nas stihiska i fondot na {umite e za~uvan. Kaj nas mo`e da gledame samo goli planini.

Site {teda~i {to }e go dobijat dolgot vo denarska protivrednost, }e go investiraat vo Makedonija i toa }e bide na{a najgolema "stranska investicija". Prakti~no bi trebalo da se o~ekuva edna milijarda dolari doma{na investicija od na{ite devizni {teda~i. Prakti~no so ova se re{avaat dva golemi problema i dolgot se vra}a i se investira vo Makedonija. I {to e najva`no se vra}a ugledot na Makedonija vo svetot.