Forum

NASTANI OD ME\UNARODNATA SCENA

So po~it i pozdrav, Jakov ^akareski Hjuston, SAD

Vo eden osvrt na nastanite na me|unarodnata scena od poslednive nekolkumeseci, koi direktno ili indirektno se povrzani so Makedonija, bi sakal da izdvojam nekolku od niv i na kratko da gi prokomentiram.

1. Pro~ueniot demokrat Arben Xaferi, so programata za relaksirani me|uetni~ki odnosi kaj nas, na dekemvriskata (12- 14) Konferencija vo Rim,za idniot status na Kosovo, ima{e trud vo koj pi{uva deka za vreme na porane{na Jugoslavija, Makedonija bila zaedni~ka dr`ava na Makedoncite, Albancite i site drugi malcinstva. Ako mislata se odnesuva na poedinecot kako gra|anin kaj nas, toga{ da, Makedonija bila i e dr`ava na site nejzini gra|ani. No, vistinskoto zna~ewe na re~enicata, barem kako {to ja smislil i napi{al avtorot, kako da podvlekuva ne{to drugo. Posle osamostojuvaweto na dr`avata, kako statusot na Albancite da se smenil, odnosno tie da zagubile ne{to. Pa, zarem gospodinot Xaferi, zaboravil, odnosno ne pro~ital deka relativno ne tolku odamna, na popisot od 1968 god., Albancite bile11 % od vkupnoto naselenie vo Makedonija? Kako mo`e toga{ ovaa grupa da pretstavuva ist nose~ki element na dr`avata, zaedno so mnozinstvoto?

2. Pretsedatelot Trajkovski, za vreme na edna od svoite poseti na stranski zemji, dade izjava deka Makedonija }e se pogri`ela da se organiziraat fer i demokratski izbori na Kosovo. Kolku politi~ki nezrelo i neprimerno pred s#, so ogled na faktot deka nikoj od stranskite diplomati, ne smeta za soodvetno da se davaat kakvi bilo izjavi za idniot politi~ki status na Kosovo i organizacijata na vlasta tamu. [to e u{te potragi~no, zarem pretsedatelot Trajkovski tolku brgu zaboravi na koj na~in bea dobieni poslednite pretsedatelski izbori kaj nas? Pa, zarem so takvo iskustvo i znaewe }e se pomaga da se organiziraat demokratski izbori kade bilo?

3. Neodamne{nata sredba na ministrite za nadvore{ni raboti na Grcija, Makedonija i Albanija vo Ohrid, be{e obele`ana so nevoobi~aen incident. Gr~kiot minister docnel 2 ~asa na sredbata, za{to dozvolata za let koja ja izdala civilnata uprava vo Skopje, nosela naznaka Republika Makedonija. Pa, gospodinot minister moral da se javi da urgira kaj negoviot kolega Dimitrov, so cel da se smeni ova i upotrebi referencata FYROM. Ako sevo ova se slu~uva{e vo Grcija, mo`ebi i }e izgleda{e pologi~no, no zarem i doma Grcite }e ni diktiraat kako }e se imenuvame? [to e mnogu, mnogu e!

Citiraniot tekst od Xaferi mo`e da se najde na :

http://www.unausa.org/issues/kosovo/rome/xhaferi.htm

A konferencijata na:

http://www.unausa.org/issues/kosovo/rome/index.htm