SOOP[TENIE

Agatangel Mitropolit Povardariski

Bra}a i sestri

Misionersko-humanitarnata dejnost "\akonija" vo ramkite na svoeto delo na slu`ewe gi pokanuva site onie {to ne se krsteni, a dlaboko vo sebe go ~uvstvuvaat prizivot Bo`ji i sakaat da stanat ~lenovi na Hristovata crkva, da dojdat na na{iot kurs, koj se odr`uva sekoj ~etvrtok (od 16.3 - 27.4. 2000 g.) vo salata na parohiskiot hram "Sv. Dimitrij", so po~etok vo 18 ~asot.

Preku ovoj kurs sakame da vi pomogneme da ja osoznaete osnovata na pravoslavnata hrisitijanska vera, smislata na na{iot `ivot vo Crkvata i su{tinata na kr{tevaweto, miropomazanieto, pri~estuvaweto, a i na ostanatite sveti tajni i doblesti na crkvata.

Kr{tevaweto }e se izvr{i vo rekata Treska so potpolno potopuvawe i spored drevnoto predanie na pravoslavnata crkva.

Slava na Boga za s#.