Branuvawa po protestot pred bugarskata Ambasada

Do g. Arben Xaferi, pretsedatel na DPA vo Parlamentot na BJR Makedonija

OTVORENO PISMO

Dragi gospodine Xaferi!

Dali znaete so kakov interes go sledam toa {to se slu~uva vo Parlamentot na BJR Makedonija. I osobeno toa {to e povrzano so izmislenata od srpskata razuznava~ka slu`ba KOS "OMO ILINDEN".

Nie, Kana|anite od bugarska nacionalna pripadnost, dojdeni od geografskata oblast Makedonija, mnogu sme iznenadeni od tvrdoglavosta na domorodnite ~etnici na srpskiot {ovinist Stojan Novakovi}, koi se nao|aat me|u Vas vo Parlamentot na BJR Makedonija.

Iznenaduva~ki e faktot deka nikoj od 81 parlamentarec, koi{to glasale za Rezolucijata na SDSM, da go osudat bugarskiot Ustaven sud za ukinuvaweto na registracijata na OMO "Ilinden", da ne bide zapoznaen so trikovite na srpskata razuznava~ka slu`ba KOS.

Toa mnogu n# voznemiri, bidej}i s# u{te vo Makedonija se prodol`uva so srpskata agonija "I po Tito, Tito" i pak Stojan Novakovi} i taka natamu.

N# raduva Va{eto iska`uvawe, deka nema da dozvolite na domorodnite Jugosloveni vo Parlamentot na BJR Makedonija, da gi naru{uvaat odnosite so Bugarija.

Nie, Bugarite od Makedonija, koi{to sme mnozinstvo i vie Albancite, koi{to ste edna tretina od naselenieto, imame problemi za razre{uvawe . Pred nas i pred vas stoi poslednata faza od srpskata agonija vo Makedonija. Nie, koi {to pi{uvavme po stranicite na "Fokus" (oktomvri 1998 g.) imame hrabrost i denes da ve informirame, deka stoime na na{eto mislewe za ~ehoslova~ko razre{uvawe na makedonskoto pra{awe. I toa onoj del od Makedonija naselen so Albanci, da se spoi kon Albanija, a drugiot del naselen so Bugari kon Bugarija.

Nie sme na mislewe deka, ako se dogovorime za mirno podeluvawe na Makedonija me|u nas, koi{to go posakuvaat na{eto zarobuvawe, nie }e gi izolirame anglosaksoncite, koi{to povtorno go sakaat na{eto zarobuvawe. Tie anglosaksonci baraat povod za da dojdat na Balkanot i da n# podelat za vek i vekov. Ako nie Bugarite i vie Albancite uspeeme da go postigneme na{eto mirno razre{uvawe na pra{aweto, nie }e postigneme pove}e otkolku {to se o~ekuva od nas. Dokolku ne dojdeme do mirnoto re{avawe na pra{aweto, nie i vie stanuvame ma{a vo racete na anglosaksoncite i potoa krajot na na{eto ropstvo nema da se vidi. Eve zo{to, nie otsekoga{ sme bile za prodol`uvawe na dogovorot me|u Todor Aleksandrov i Hasim bej Pri{tina, od po~etokot na minatiot vek. Nie sakame od vas da ja zadr`ite BJR Makedonija "nezavisna" s# dodeka ne se dogovorime za nejzinata podelba, nie povtorno vi blagodarime za va{eto diplomatsko odnesuvawe.

Georgi Mladenov,

za MPO za grad Toronto