LADNA ^ORBA OD ZELEN^UK

Potrebno:

 • vrzalka zelen~uk za supa;
 • 2 kompira;
 • kocka za supa;
 • ~a{a pavlaka (mo`e da se zameni so ~a{a jogurt);
 • 2 la`ici maslo ili puter;
 • glavica kromid;
 • za~inal.

Podgotvuvawe:

Is~isteniot zelen~uk se se~e na kocki i malku se propr`uva vo maslo ili puter. Se potura so topla voda i se vari dodeka zelen~ukot ne omekne. Potoa se dodava na kocki ise~eniot kompir i kromid (dobro e da bide prese~en na polovina i potpe~en na ringla) i seto toa zaedno se vari. Potoa se dodava kocka za supa i se ostava ~orbata da vrie u{te 2-3 min. ^orbata se trga od ogan, kromidot se vadi i se frla, a vo ~orbata se dodava izmatena pavlaka ili jogurt i po potreba se dosoluva. Se ~uva vo fri`ider za da se izladi dobro, pred da se prinese na trpeza.


KOTLETI NA SKARA SO SIREWE

Potrebno:

 • 8 pogolemi kotleti (jagne{ki ili tele{ki);
 • maslo;
 • 350 gr. sve`no kravjo sirewe;
 • 2 ~e{niwa luk;
 • crn piper;
 • sol

Podgotvuvawe:

Izmienite kotleti se bri{at so salveta i im se otstranuvaat koskite. Mesoto se redi vo podlaboka ~inija, se preliva so maslo i se ostava vo fri`iderot da stoi dva ~asa. Sireweto se pasira, mu se dodava sol (ako ne e mnogu soleno), iseckan luk i crn piper. Po dva ~asa mesoto se cedi od masloto i se pe~e na skara. Koga kotletite se pe~eni, se prema~kuvaat so podgotvenoto sirewe i se vra}aat na skara malku da se potpe~at. Potoa se redat vo ~inija i vedna{ se slu`at so nekoja salata.


TOP^IWA OD BISKIVITI

Potrebno:

 • 200 gr. biskviti;
 • 200 gr. puter;
 • 140 gr. {e}er vo prav;
 • 4 la`ici rum;
 • 4 la`ici rendano ~okolado;

Podgotvuvawe:

Biskvitite se melat i se me{aat so penesto izmateniot puter, prav {e}erot i rumot. Dobro se me{a, se formiraat top~iwa {to se prpelaat vo rendano ~okolado. Do slu`eweto se ~uvaat na ladno mesto.

Podgotvuva: Stefan DON^EVSKI, profesionalen gotva~