Krizata na Kosovo i me|unarodnata zaednica

KREDITOT POTRO[EN, MANEVRITE ZAPO^NAA...

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Balkanskoto bure so barut i natamu ostanuva enigma za zapadnite sojuznici koi na Kosovo ve}e se izlo`eni na konfrontirawe so onie koi najmnogu pridonesoa da se izvr{i "humanitarnata operacija" na NATO protiv Slobodan Milo{evi} - dov~era{noto `rtveno jagne se presoble~e vo vol~e{ka ko`a i uporno gi naso~uva svoite krvolo~ni zabi kon sosednite dr`avi - Kosovo ostanuva mestoto kade {to se kr{at vo parampar~e normite, principite i pravilata na me|unarodnata zaednica.

Pomina edna godina od zapo~nuvaweto na golemata voena operacija na NATO protiv re`imot vo Belgrad zaradi zapirawe na neprifatlivoto etni~ko ~istewe na Kosovo, no toa ne donese nikakvi rezultati vo pacifikacijata na balkanskoto bure so barut. Naprotiv! Etni~koto ~istewe na pokrainata sega go prodol`uvaat dov~era{nite `rtvi koi o~igledno odigraa maestralna uloga vo involviraweto na SAD i drugite zapadni dr`avi koi anga`iraa nevideni voeni potencijali za da go kaznat "nasilstvoto" na Srbija kon kosovskite Albanci. Otkako se razotkrieni i poslednite tajni okolu faktot kako dojde do provokacijata na takanare~enata OVK i nejzinoto formirawe so pomo{ na CIA i del od nabquduva~ite na OBSE, ekstremistite na Ha{im Ta~i i Agim ^eku ve}e prezemaat "prekugrani~ni aktivnosti" vo ju`niot del na Srbija i pokraj protiveweto na NATO, OON i drugite me|unarodni faktori, pa denovive be{e registriran i prviot albansko-amerikanski sudir vo akcijata na ~e{laweto na isto~niot del od Kosovo i pronao|aweto na pogolema koli~ina oru`je i municija so namera za koristewe za akciite na porane{nite (sega{nite) pripadnici na OVK vo Srbija, pa duri i vo Makedonija.

Vo manevrite na NATO {to zapo~naa nedelava "Dinami~en odgovor 2000" mo`ebi se krijat i predupreduvawata do kosovskite ekstremisti, a ne samo na zakanite na srpskata armija deka bi mo`ela da se vrati na Kosovo so ogled na neuspe{nata uloga na KFOR za smiruvawe na situacijata i vra}aweto na site begalci. O~igledno e deka prividnata nadmo}nost {to ja po~uvstvuvaa kosovskite voeni lideri, obilno potpomognati od svoite NATO - sojuznici, im dade nade` deka mo{ne lesno }e go sprovedat istovetnoto scenario za predizvikuvawe na srpskite sili da odgovaraat soodvetno na "buntovni~kite" akcii na Albancite vo Pre{evo, Medvo|e i Bujanovac, a podocna i vo Makedonija, za potoa da usledi u{te edna "humanitarna akcija" na me|unarodnata zaednica, sli~no na onaa na NATO vo minatata godina. Od druga strana, militaristite od Kosovo se preterano ubedeni deka nezavisnosta na Kosovo e svr{ena rabota i pokraj brojnite uka`uvawa deka pokrainata i natamu ostanuva legitimen del na SR Jugoslavija, pod privremen mandat na Sovetot za bezbednost i silite na KFOR. ]e bideme li svedoci na novo raspaluvawe na voenite strasti, dokolku dojde do povlekuvawe na voenite sili na SAD od Kosovo i ostavawe na zapadnoevropskite sojuznici da gi vadat `ar~iwata od kosovskiot ogan, }e se znae mo{ne skoro. Vo pra{awe se i pretsedatelskite izbori i kampawata na Al Gor ~ija pobeda vo mnogu }e zavisi od involviranosta na SAD vo nepotrebni sudiri, kako {to velat pogolem broj senatori i kongresmeni koi baraat namaluvawe na amerikanskata finansiska pomo{ i voeni efektivi na Kosovo.

Se ~ini deka administracijata vo Va{ington ve}e sosema dobro znae so koj si ima rabota vo Kosovo. Taa se nadeva deka ve}e e potro{en kreditot {to go dobija Albancite igraj}i ja ulogata na `rtveno jagne. No, i da go za~uva imixiot na ~uvar na demokratijata, a ne na "svetski xandar". "@e{kata prolet na novi nasilstva" na Kosovo }e mora da se odbegne, ako se znaat i potencijalite na sudirot Podgorica-Belgrad, posebno po zabrzaniot proces na niknuvawe na konzulati vo crnogorskiot glaven grad, vo koj se vpletkuva i nedokvakanata diplomatija na makedonskata Vlada, igraj}i ja ulogata na potpaluva~ na fitilot.

No, balkanskite dr`avi ne zaostanuvaat vo glupostite {to mo`at da gi predizvikaat izbrzanite potezi na preteranoto doka`uvawe na "sojuzni{tvoto" so NATO. Od takov karakter go evidentirame i zalagaweto na bugarskiot premier Ivan Kostov na sredbata na 7 balkanski premieri vo Budimpe{ta za podelba na SR Jugoslavija na 6 pokraini, nadevaj}i se deka na takov na~in polesno }e mo`e da pretendira na revandikacijata na Pirot i Dimitrovgrad! U{te eden balkanski i politi~ki biser kako {to so pravo ja istaknuva vakvata zalo`ba na sopstveniot premier del od bugarskiot pe~at koj opravdano uka`uva deka po raspar~uvaweto na Srbija bi mo`el da & dojde redot i na Bugarija!

S# na s#, burnata politi~ka prolet zapo~nuva re~isi vo site balkanski dr`avi ne samo poradi kosovskiot problem koj i natamu ja optovaruva me|unarodnata zaednica, tuku i poradi vnatre{nite situacii vo Srbija, Bugarija, Albanija i Makedonija vo koja aktuelnite garnituri na vlast re~isi kako po spisok se obvinuvaat za korupcija, kriminal i nesposobnost za vladeewe.