Predviduvawe na svetskite analiti~ari za Vladimir Putin vo presret na pretsedatelskite izbori vo Rusija

PRIJATELSKOTO LICE NA PUTIN NEMA DA TRAE

Stratfor com. prevod. D. IVANOVSKI

Rezime

Vladimir Putin, v.d. pretsedatelot na Rusija, vo poslednive nekolku nedeli napravi nekolku pomiruva~ki izjavi kon Zapad. Pravej}i go toa, Putin ne samo {to ja zajakna svojata `estoka predizborna kampawa, tuku isto taka se pretvori sebesi vo ~ovek so koj Zapad mo`e da pravi biznis. Ova nema da gi smeni faktite na terenot. Zapad nema `elba da & pomogne na Rusija s# dodeka taa ne se soglasi so uslovite koi Putin ne bi gi prifatil. Zapad }e odbie da napravi kakva i da e ekonomska ili politi~ka koncesija kon Rusija, kako rezultat na {to Putin i ruskoto rakovodstvo }e stanat pokiseli, od koga i da e porano.

Analiza

Vesnikot "Times of India" na 15 mart izvesti deka Putin go suspendiral transferot na ~uvstvitelnata voena tehnologija kon Kina. Ako e vistina, ovoj o~igleden prozapaden ~ekor obele`uva drug ~ekor vo odeweto po `ica na ruskiot pretsedatel Putin pome|u barawato pomalku "kiseli" odnosi so Zapad i slu`eweto na ruskite nacionalisti~ki streme`i. Vo poslednite nekolku meseci Putin se potpira vrz eden otvoren pristap, znaej}i sosema dobro deka negovite napori }e pretrpat neuspeh. No, so neuspehot toj }e sozdade potreba vo o~ite na Rusija i Zapad za sozdavawe na eden mo}en i so potrebnata nemilosrdnost - lider vo Moskva.

Izminatite akcii na Putin poka`uvaat deka toj nastojuva da se razmafta so politi~kiot stap, kako doma taka i vo stranstvo, vo negovite napori da ja napravi Rusija silna dr`ava so silen re`im. Vojnata vo ^e~enija -`rtvite i seto drugo, plasti~no ja ocrtuvaat dol`inata do koja }e mo`e da se odi. Upotrebata na ni malku u~tivi metodi na diplomatijata da se smirat Gruzija i Ukraina pretstavuva ~ekor koj eden den }e saka da go napravi za da go zgolemi vlijanieto na Rusija vrz oblastite od porane{niot Sovetski Sojuz. Negovata `elba da im se dodvoruva na porane{nite dr`avi-klienti na Sovetskiot Sojuz poka`uva deka toj ja prifa}a porizi~nata i mnogu pove}e konfrontira~ka strategija, dokolku Zapad nastojuva da ja izolira Rusija. No, izminatite nedeli Putin poka`a neprifatlivo lice. Vo fevruari Putin gi natera ruskite slu`bi za bezbednost da go oslobodat novinarot na Radio "Slobodna Evropa" Andrej Babicki nasproti mnogute protesti vo Dumata. Na 5 mart go za~udi svetot so prili~no frivolnata izjava deka ne postojat pri~ini zo{to Rusija nekoj den ne bi vlegla vo NATO. Negovata sredba na 11 mart so britanskiot premier Toni Bler pomina vo celosno blagoprijatna svetlina i komplimenti. Na 13 mart "Times of India" - vesnik koj be{e odreden za objavuvawe informacii na KGB za vreme na studenata vojna, objavi izve{taj deka Putin go suspendiral transferot na ~uvstvitelna voena tehnologija kon Kina. Ako e vistina, toa bi zna~elo promena na politikata koja sigurno }e im se dopadne na SAD. Kako del od edna vnimatelno kalkulirana strategija, morkovot go nadrasna stapot.

Ova qubezno, milo lice slu`i za nekolku celi. Prvo, toj obezbedi maslinovo gran~e za porazenite ruski liberali i reformisti. Mnogu poprozapadno nastroenite liberali bea zvu~no porazeni za vreme na parlamentarnite izbori vo Rusija na 19 dekemrvi i tie u~estvuvaa vo bojkotot na Dumata zaradi prifa}aweto na komunistite od strana na Putin. So davaweto prozapadni izjavi mo`at da se izmamat liberalite za da go poddr`at Putin na pretsedatelskite izbori na 26 mart ovaa godina. Putin ve}e o~ekuva da dobie pove}e od 50 procenti od glasovite i taka da gi porazi ostanatite 11 kandidati bez da se odr`i vtor krug na izborite. Pokraj toa, so poddr{ka na liberalite, Putin }e dobie apsolutno mnozinstvo. Toa }e ja zajakne pozicijata na Putin kako doma, taka i vo stranstvo. Izjavite na Putin bea naso~eni i kon me|unarodnata javnost. Rusija ne mo`e da go odr`i svojot sega{en buxet bez novi izvori na finansirawe. Prvo, zamenikot na premierot Mihail Kasjanov apelira{e do zapadnite vladi i Me|unarodniot monetaren fond da se soglasat ne samo za prostuvawe na dolgovite, tuku i za davawe novi krediti. So davaweto pomiruva~ki izjavi Putin si pomaga vo trasiraweto na patot.

Otkako Putin }e bide izbran }e sledi eden bran na brzi sredbi na visoko nivo, bidej}i Putin ve}e se smiri so zapadnite lideri. Isto taka se planiraat i rusko-amerikanski i rusko-japonski samit. Kruna na ovie sredbi }e bide sostanokot na "Grupata 8" vo Okinava - Japonija, od 21-23 juni. Poprijatelskoto lice na Putin e va`no vo negovite napori da dobie novi krediti, transfer na tehnologija, stranski investicii i soodvetna pozicija na Rusija na me|unarodnata scena. Seto ova se nagradi koi Rusija o~ajni~ki gi posakuva i Putin e podgotven da napravi `rtvi za da gi dobie.

Diplomatskata uvertira na Putin zna~itelno }e potfrli, toj go znae toa - duri i go o~ekuva. Nasproti maliot raste` na ruskata ekonomija vo 1999 god., taa ostanuva korumpirana i anemi~na. Nedostigot od funkcioniraweto na zakonskiot i bankarskot sistem, i istra`uvawata vo tekot na pereweto pari, }e gi odvratat stranskite ivnesticiii - kako javni taka i privatni. Germanija, pla{ej}i se deka }e zagubi duri i pove}e pari vo ruskiot ambis, }e odbie obemni reprogramirawa na dolgovite na Rusija vo iznos od 43 milijardi dolari kon Pariskiot klub, grupa na vladini investitori. Evropskata unija i NATO, koi se podgotveni za ponatamo{na ekspanzija kon Istok, }e prodol`at da se pravat delumno gluvi na ruskite protesti. Duri i ako Zapad se obvrze da ja spasuva Rusija, zada~ata sega e tolku ogromna taka {to kombiniranata ekonomska mo} na Zapad }e se poka`e nedovolna.

No, otvorenosta na Putin }e ja napravi Rusija kako dr`ava koja bara pobliski vrski, a Zapadot kako strana koja ja odbiva rakata na prijatelstvoto.

Ova odbivawe }e im ovozmo`i na ruskite lideri povtorno i pravedno da se razmavtaat so stapot od Moskva. Vo mesecite po samitot na "G-8", mestoto kade {to odbivnosta na Zapadot }e stane o~igledna - }e se pojavi vnatre{en rascep, vnatre, vo Zapad. Nekolku dr`avi, kako Francija, }e pobaraat da se prifati novoto lice na Rusija.

Putin }e ja prodol`i svojata politika, pobesnetiot nacionalizam so nasmevki tolku dolgo kolku {to }e mo`e, od edna strana, nadgraduvaj}i ja Rusija na voen plan i podgotvuvaj}i ja za najlo{oto, a od druga strana, prodol`uvaj}i go povremeniot dijalog so Va{ington i Brisel i nadevaj}i se na najdobroto. Zapadot ja ogleduva ovaa politika simultano, so promoviraweto na pogolema sorabotka, dodeka istovremeno }e prodol`i so ekspanzijata na NATO i EU. Ova delumno anga`irawe i delumno prijatelsko lice na Rusija - nema da trae dolgo.

Osnovata na poddr{kata na Putin se sodr`i vo voenite i razuznava~kite slu`bi prepovitkani so nametkata na nacionalizmot. Ova sekako }e go dovede Putin do pretsedatelskata funkcija i }e mu ovozmo`i da ja prodol`i vojnata vo ^e~enija, iako nitu Putin nitu negovite sovetnici ne uspeaja da izgotvat eden koherenten ekonomski plan. Bez prodol`enata konfrontacija i cel na ruskiot gnev, Putin ne }e mo`e da gi zadovoli nacionalistite. Bez ekonomsko zazdravuvawe koe prvenstveno se bara od stranskite investitori, Putin ne }e mo`e niv da gi razoru`i. Eventualno, lavinata na nacionalizmot bi mo`ela i nego da go nadvladee, mo`ebi otkako }e go zakopa nego, a Zapad ne }e mo`e so ni{to da pomogne. Posledicite }e zna~at edna ogor~ena Rusija koja Zapad ja preyira i do eden lider koj }e ima mo{ne golem stap vo racete.