Forum

VA[ATA ZEMJA - MOJATA ZEMJA

Blagoj MIHOV

Kolku {to me dr`i se}avaweto, pripriemot na Makedonija vo ~lenstvo na Organizacijata na Obedinetite nacii, be{e uto~neto deka predznakot "Biv{a" (BJRM) }e se upotrebuva samo vo vrska so OON. Ova me|utoa, ne samo {to ne se zaboravi, tuku duri i vo sportskite organizacii vo Evropa na{ite natprevaruva~i se zadol`eni duri i na dresovite da stoi BJRM. Sramno i poni`uva~ki za site Makedonci i za na{ata dr`ava.

Pred da ja napu{ti Makedonija, porane{niot ambasador na SAD gospodinot Hil ima{e intervju vo Nova Makedonija, vo koe re~isi na cela stranica pove}epati upotrebi: Va{ata zemja, Va{iot narod, Va{ite rakovoditeli. Navreden od vakvata postapka do redakcijata isprativ napis so naslov: "Ekselencijo, ovaa zemja ima ime". Toa, o~igledno mina kako vo gluvo doba.

Ovie dni povtorno se iznaslu{avme va{ata zemja, va{iot narod itn. Toa duri vo Sobranieto vo svojot nastap go vele{e Generalniot sekretar na NATO, Robertson, pa po nego generalot Vesli Klark, pa Hans van der [tul i sega novoimenuvaniot ambasador na Evropskata unija gospodinot Te{eira, pri predavaweto na akreditivite na pretsedatelot Trajkovski.

Otkako g. Te{eira gi iska`a stereotipite deka "Va{ata zemja e mnogu zna~ajna za bezbednosta na regionot", deka bez malku - "bez Va{ata zemja ne }e mo`e ni{to da se stori vo regionot na Zapaden Balkan", vo odgovorot na{iot pretsedatel so prvata re~enica re~e: "Mojata zemja ..." Gospodine Pretsedatele ne e ova samo Va{ata zemja, tuku pred s# Makedonija e zemja, vo koja{to na site Makedonci ste Pretsedatel.

Ne znam koj, no nekoj }e mora otvoreno, eksplicitno, na site gosti od koi, nekoi mislat deka se nao|aat vo zemjata dembelija da im uka`e deka i vo politikata, i vo sportot i vo sekoja prilika ovde e Republika Makedonija. A ne zemja, kako {to vo edna prilika eden od koalicionite partneri re~e deka e ova zemja na slovensko pleme.