Namesto intervju

Na ministerot za kultura ne sme mu po vkus!

JAVNITE "INTIMNOSTI" NA QUBEN

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Dol`nosta na eden minister, me|u drugoto, e da go informira narodot od koj, patem re~eno, zema ministerska plata
  • Pred svetot, vlasta na ovaa zemja izgleda galantno, elegantno, nasmeano, so pozitivna energija i so elan za redewe gluposti
  • Dosega{nata bugaromanska programa vo Ministerstvoto }e premine vo nacionalna kulturna strategija zasnovana na nov zakon?! A {to zna~i toa? Zarem dosega nema{e ni{to, ama ba{ ni{to nacionalno, od interes za dr`avava vo dr`avava

Ve}e tri meseci go barame na{iot prezafaten quben minister za da ni gi otkrie svoite "intimnosti" od negovoto Ministerstvo. No, o~igledno, na ovoj minister ne sme mu po vkus. Toj ne odgovori na na{eto barawe, iako dol`nosta na eden minister, me|u drugoto, e da go informira narodot (bez pritoa da vr{i selekcija pome|u sredstvata za javno informirawe, vo stilot: ovie mi se dopa|aat, a ovie - ne) od koj, patem re~eno, zema ministerska plata. Pa, ni zboktisa da barame odgovori na pra{awa za koi smetame deka javnosta treba da gi znae i bidej}i, vo kraen slu~aj, go imame toa pravo, se drznavme, namesto Toj nam, nie nemu da mu odgovorime.

Mnogu-mnogu razliki pome|u sostojbite vo dr`avava i sostojbite vo Ministerstvoto za kultura ne postojat, taka {to re~isi e isto dali }e pi{uvame za ednoto ili drugoto.

DR@AVATA

Makedonija, osven po Blace, po ekonomski i ekolo{ki katastrofi, na Evropa & e poznata i kako romanti~na zemja vo koja vladee haosot. Vlasta na ovaa zemja od jugozapadniot Balkan ({to mu doa|a isto kako da e od druga planeta) sekoga{ se soo~uva so novi i novi periodi na stagnirawe {to, se razbira, proizleguva od doma{nite nevernici koi ne veruvaat vo nejzinata sposobnost i mo} deka ume{no mo`e da se soo~i so politikata {to tone. Pred svetot, vlasta na ovaa zemja izgleda galantno, elegantno, nasmeano, so pozitivna energija i so elan za redewe gluposti. Makedonija & e poznata na svetot i po toa {to poslednive dve godini gae{e kultura pobliska do isto~niot sosed, a podale~na od doma}inot. No, tokmu taa specifika, kulturno bugarski da se izdignuvame, a ne makedonski, neodamna se smeni. Kulturnite dobrososedski maniri is~eznaa i sega pak sme svrteni kon golemata nacionalna kulturna strategija. Prikaznata za toa kako ovaa zemja ja napu{ti kulturata {to ja grade{e kako svoja, a koja pripa|a{e na tu|a zemja, zapo~na...

MINISTERSTVOTO

Si be{e edna{ eden Dimitar Dimitrov. Ne taka odamna, vo komunizmot, Dimitar predava{e marksizam i samoupravuvawe. No, vremiwata se smenija, vladetelite se promenija, a g. Dimitrov kulturno se izdigna i stana minister vo Ministerstvoto za kultura. Sepak, epilogot na qubeweto tu|a zemja i dodvoruvaweto na svojot narod zavr{i kako prikazna so ta`en tek i sre}en kraj. Pa otkako zamina golemiot negativec, eks-ministerot za kultura, Makedonija si dobi nov minister.

Toj se vika Quben Paunovski. So vakvo ime ovoj minister, ednostavno, ima sre}a. Retko koj denes mo`e da e quben. Onie, pak, koi s# u{te se {epurat - ili se nakiteni so tu|o perje, ili samo si zamisluvaat deka imaat so {to da se kitat. Noviot minister otprvin se pro~u kako "ve{t" orator dodeka be{e portparol vo svojata partija VMRO - DPMNE (ova "svojata" neka ne Ve ~udi, toj zbor e vo trend). I denes, Quben pove}e e quben od prethodniot minister. Barem taka se ~ini. Toj, zamislete, odr`a duri dve pres-konferencii i najavi novi, otpatuva podaleku od Bugarija i izleze za bezbroj pati pove}e od Dimitrov pred kamerite. Zo{to? Zatoa {to smeta deka ka`a ne{to novo?!

No, se ~ini, edinstveno {to be{e ka`ano novo e toa deka dosega na{ata bugaromanska programa vo Ministerstvoto }e premine vo nacionalna kulturna strategija zasnovana na nov zakon?! No, koja e taa? [to zna~i toa? Zarem dosega nema{e ni{to, ama ba{ ni{to nacionalno, od interes za dr`avava vo dr`avava?

Ve}e tri meseci go barame na{iot prezafaten quben minister Quben da ni gi otkrie ovie "negovi intimnosti". No, o~igledno ne sme mu po vkus.