Gradska hirur{ka klinika "Sv. Naum Ohridski" - Skopje

LEKARSKATA NEGRI@A JA [OKIRA JAVNOSTA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Od eti~ki aspekt, dokolku se povredat Zakonot, Statutot i Kodeksot, propi{ani se kazni so opomena, vremeno, delumno ili trajno odzemawe na licencata za rabota, a obvinitelot na Komorata e toj koj treba da pokrene postapka dokolku ima i samo malo somnenie za stru~en previd

[to se slu~uva{e minatata nedela vo Gradskata hirur{ka klinika "Sv. Naum Ohridski" vo Skopje, popoznata kako Gradska bolnica? So obelodenuvaweto na pove}eto, mo`eme da gi nare~eme skandali, aferi, neprijatni slu~uvawa, javnosta be{e {okirana. Seto toa predizvika strav kaj pove}eto gra|ani, dokolku vo idnina (ne daj bo`e) imaat potreba da zatropaat na vratata na Gradskata bolnica, dali navreme }e im se pru`i potrebnata lekarska pomo{? Ovaa zdravstvena institucija kako prosto da ne mo`e da se otrgne od s# poza~estenite aferi za neadekvatno pru`ena zdravstvena za{tita ili eventualni propusti, za koi doznavame od rodninite na `rtvite. Za {to vsu{nost se raboti?

DVA NESRE]NI EPILOGA

Pred izvesno vreme sinot na sega po~inatiot tatko - pedesetgodi{niot Petru{evski, preku mediumite ja obvinuva Gradskata bolnica (sigurno ve}e ima podneseno i tu`ba) za smrtta na negoviot tatko, koj po~inal od mozo~en udar. Dodeka, s# u{te postoela nade` da se spasi `ivotot na gospodinot Petru{evski, sepak lekarite go ostavile da sedi vo hodnikot 24 ~asa, mislej}i deka e pijan, ne pru`aj}i mu nikakva lekarska pomo{. Vo vtoriot slu~aj, poradi lekarska negri`a izguben e eden mlad `ivot (19-godi{nata Nela Georgieva), koja po~inala od zapalenie na belodrobnite krila, a trebalo da & se izvr{i operativen zafat na dvete skr{eni noze. Roditelite na ovaa pacientka poneseni od bolkata i revoltirani od lekarskata nezainteresiranost da i se pru`i lekarska pomo{ na edna mlada devojka isto taka ja obvinuvaat Gradskata bolnica i baraat vinovnicite za smrtta na nivnata }erka da odgovaraat za nivnata nehumanost. Vo tretiot slu~aj na pacientot mu be{e zaboravena pinceta vo stomakot i poradi toa be{e povtorno operiran. Pomisluvaj}i na svoite sogra|ani, koi poradi "vnimanieto" na lekarite tragi~no gi izgubija `ivotite, denovive sigurno e presre}en zatoa {to s# u{te e `iv. Iako se nastojuva{e da se slu{ne i drugata strana na prikaznata, sepak d-r Hristomanov i drugite vraboteni bea bez komentar.

POVIKANI SITE RELEVANTNI FAKTORI

Prviot lekar vo dr`avava, ministerot Danilovski istakna deka za da se ras~istat slu~aite vo Gradskata bolnica formirana e ekspertska komisija od Ministerstvoto za zdravstvo. Faktite do koi taa }e dojde }e mu bidat ponudeni na rakovoditelot na zdravstvenata organizacija, koj po stru~en pretres treba da ja svika Disciplinskata komisija, koja ako navistina se utvrdi medicinska gre{ka, ne smee da pomine samo so nekakvo premestuvawe od edno rabotno mesto na drugo. Vo celata ovaa rabota, ministerot za zdravstvo go povika Sudot na ~esta na Lekarskata komora, koj spored Statutot odlu~uva za odgovornosta na ~lenovite na esnafot. Od eti~ki aspekt, dokolku se povredat Zakonot, Statutot i Kodeksot, propi{ani se kazni so opomena, vremeno, delumno ili trajno odzemawe na licencata za rabota, a obvinitelot na Komorata e toj koj treba da pokrene postapka dokolku ima i malo somnenie za stru~en previd. Za da se smirat duhovite vo i nadvor od ovaa bolnica koi se krenaa po aktuelnite zbidnuvawa okolu nesovesnoto lekarsko rabotewe {to vo posledno vreme za~estija vo ovaa klinika, zabrzano se ode{e kon toa da se smeni v.d. direktor d-r Kosta Hristomanov. Za direktorskoto mesto predlo`eni bea dve imiwa, d-r Nikola Gruev i d-r Stojan Jovanovski, no sepak na Sednicata na Zdravstveniot sovet na ministerot Dragan Danilovski za direktor na Gradskata bolnica vo Skopje e nazna~en d-r Nikola Gruev.


Direktorot na Zdravstveniot dom - Skopje, d-r Blagoja Dimovski, po ispituvawe na slu~ajot vo Poliklinikata "Jane Sandanski", javno ja informira{e javnosta za negovata odluka deka }e se kaznat zdravstvenite rabotnici, obvineti za pogre{no dadena vakcina na BS@, mesto da se izvr{i mantu-test na devet deca od dvegodi{na do sedumgodi{na vozrast. Za vinovniot lekar, prvi~nata kazna otkaz e preina~ena vo namaluvawe na negovata plata za 15 % vo rok od {est meseci, a medicinska sestra za koja se smeta deka pogolemata vina ja snosi taa, }e dobie otkazno re{enie. Morame da konstatirame deka odgovorniot za donesuvawe na ovaa kaznena odluka brzo reagira{e. Na gra|anite im ostanuva samo razmisluvaweto za toa, kolku e pravedna i prifatliva ovaa odluka.