Skopsko sekojdnevie

VNIMAVAJTE DA NE PADNETE VO [AHTA!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Iskopanite ulici, dupkite polni so voda, {ahtite bez kapaci, klupite ukradeni od Gradskiot park i red drugi raboti, se pri~ina za da posakate da `iveete vo nekoj od golemite evropski gradovi
  • Od minatata nedela startuva{e grade`nata sezona vo koja }e treba da se re{at del od problemite. Kolku od predvidenoto }e se realizira, ostanuva da vidime ili i ponatamu }e vnimavame da ne padneme vo nekoja {ahta ili pak vo nekoja od dupkite na patot?!

Mnogumina Skopje go poznavaat kako ubav grad, so prekrasni ulici, {iroki bulevari itn, no ovaa negova ubavina va`i samo za eden del od gradot. [to stanuva so ostatokot? Iskopanite ulici, dupkite polni so voda, {ahtite bez kapaci, rasfrlano |ubre na site strani i red drugi raboti, se pri~ina da se razo~arate i da posakate da `iveete vo nekoj od golemite evropski gradovi. Za ovie nedostatoci ne se vinovni samo gradskite tatkovci, tuku e vinovna i na{ata sovest.

[ahti bez kapaci. Gra|anite, kapacite na {ahtite gi koristat za svoi celi i kradat od gradskiot inventar, barem taka velat od JP "Vodovod i kanalizacija". I, namesto parite da se tro{at za drugi celi, tie so niv morale da obezbeduvaat novi kapaci. Sepak, najavuvaat deka na ovoj problem }e mu stavat kraj so toa {to }e stavat specijalni kapaci, koi ne mo`at lesno da se krevaat ili da se kradat. Ako e navistina taka, toga{ dali lu|eto ne smetaat deka so kradeweto na kapacite, samite si sozdavaat problemi, oti vo niv mo`at i da padnat?! Posleden primer za toa e koga 50-godi{niot Tome Venovski padna vo dupka i od zdobienite povredi po~inal namesto. Toj e eden od 12-te `rtvi koi padnale vo istata dupka.

Na ulicite dupki polni so voda. Za ovoj problem od JP "Ulici i pati{ta" velat deka vo zimskiot period vinovni se mrazot i solta, a koj e vinoven vo ostanatite periodi od godinata?! No, tie se nadle`ni samo za glavnite pati{ta, a za drugite treba da se gri`at edinicite na lokalna samouprava. Dali i kolku se gri`at za svojata rabota i dali voop{to se gri`at, ne znaeme. Gra|anite se pla{at da ne zavrne, bidej}i nema da mo`at da se dvi`at po ulicite, nitu pe{, nitu so avtomobil. Za ovoj problem se vinovni i prete{kite vozilata na KFOR. Iako KFOR - ovci vetija deka }e pomognat vo rekonstrukcijata na pati{tata, ne znaeme kolku od vetenoto realiziraa dosega i dali voop{to ne{to }e realiziraat? Edno od objasnuvawata za ovoj problem na gra|anite e i toa {to golem del od skopskite naselbi nemaat odvodi za atmosferska kanalizacija.

Nealsfaltirani ulici

Koga selata, vo mnogu evropski zemji, imaat ubavi alsfaltirani pati{ta, toga{ zo{to toa ne se slu~uva i so skopskite naselbi?! Samo mal del od niv ja imaa taa privilegija da go popravat svojot izgled, blagodarenie na parlamentarnite izbori. A onie drugite, }e gi ~ekaat slednite, koi za `al ili za sre}a, ne se mnogu daleku!

Koga stanuva zbor za nesredenosta, bi trebalo da go spomneme i Gradskiot park. Skr{enite ili ukradeni klupi i svetilki, uni{tenata i izgazena treva, `ivotnite koi{to ja pasat i {to li ne, pridonesuvaat za negoviot izgled ili, podobro re~eno, neizgled. [ticite koi gi nema najverojatno se "racionalno iskoristeni" za ogrev. Drvenata konstrukcija, osobeno na mov~eto, e opasnost za sekoj minuva~. Nikoga{ ne mo`ete da pretpostavite koja noga }e propadne vo nekoja {tica ili dupka! Zatoa, podaleku od mostovite!!!

Se razbira, so problemite ne zavr{uvame tuka. Niv gi ima mnogu!

Za site ovie problemi, gradot najavuva re{enie. Taka od Gradskiot sovet velat deka vo e tek razubavuvawe na Parkot, postavuvawe na novi klupi itn. Taka, gra|anite na Skopje tuka }e mo`at da go pominuvaat svoeto slobodno vreme. Od minatata nedela startuva{e grade`nata sezona vo koja }e treba da se re{at del od ovie problemi. Kolku od predvidenoto }e se realizira, ostanuva da vidime ili i ponatamu }e vnimavame da ne padneme vo nekoja {ahta ili pak vo nekoja od dupkite na patot?!