Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

MAJMUNI

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Voobi~aeno, sedam na drvenata stolica pred televizorot dremam i razmisluvam. Se obiduvam da smislam ne{to pametno za da & pomognam na dr`avata, a i na kutriot narod vo nea. Najprvin, mislite gi naso~iv vo ekonomijata i stopanstvoto, prebrojuvam rentabilni fabriki {to dr`avni {to privatni, no dali nema ili jas ne gi pronajdov, ne uspeav da izborjam nitu edna. Se prefrliv vo obrazovanieto no, koga vidov brojni doktori vo site oblasti i ottamu zaminav. Se obidov ne{to da storam vo kulturata, ama koga sfativ deka gladen narod ne razbira {to e toa i ottamu se otka`av.

Vo resorot na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ne se obidov da se me{am, bidej}i silnata koalicija tamu e najplodna taka {to me|unacionalnite odnosi, drogata, prostitucijata, mitoto i korupcijata tolku ni se relaksirani i s# si funkcionira so celosna poddr{ka od dr`avata. Ajde si rekov da se vme{am vo nadvore{nata politika, pa belki tamu ne{to }e pomognam. No, so mislite kade i da otpatuvav vo svetot, sekade sretnuvav brojni delegacii, od na{ata dr`ava, od najvisoki dr`avni funkcioneri do obi~ni kuriri i voza~i, koi dali po nekoja zasluga ili po ne~ija li~na potreba se nao|aa vo tie delegacii. Taka i vo taa oblast nema{e potreba od moja pomo{, pa morav da gi svrtam mislite kon samiot sebe. Si rekov, eh, kolku sum naiven, {to se razbiram jas od politika, ta xabe si go ar~am mozokot. [to mo`e da smisli edno nisko sortno `ivotni~e kakov {to sum jas?

Sakal ili ne, dremlivite razmisluvawa mi se vratija povtorno kaj `ivotnite, odnosno vo resorot vo koj{to pripa|aat najgolemiot broj od `itelite na na{ata dr`ava. Vo glavata po~naa da mi rikaat razni magariwa, da mukaat volovi, bleat ovci, a vo posledno vreme po~naa da mi skokaat nekakvi majmuni.

Mo`ebi po~ituvanite ~itateli se se}avaat na moite prvi dremlivi razmisluvawa koga se pra{uvav koj sum i od kade sum. Toga{ se obiduvav da se otkrijam i definiram sebesi, za `al ne uspeav, ama se pomiriv, so toa deka sum `iv i zdrav i deka s# u{te me ima. Toga{ mislev deka jas i pogolemiot del od `itelite na na{ata mala dr`avi~ka sme lu|e razli~ni od `ivotnite i si mislev dobro e {to e taka. Kako odminuva{e vremeto i kako s# pove}e po~nav da dremam, odnosno stanav profesionalen drema~, s# pove}e sfa}av deka jas i mnogumina kako mene ne sme ni{to drugo osven edni `ivotinki, koi gi sozdala sudbinata igraj}i mi`itatara. Poleka se pomiriv, neka e i taka samo da ne me kam{ikuvaat, da ne mi ja derat ko`ata ili, ne daj bo`e, da me serviraat na nekoja {vedska masa. Sega pak, po~ituvani ~itateli povtorno sum vo dilema, ne dali sum `ivotno ili ne, tuku koj vid sum i koj e mojot identitet.

Vo mnogu slu~ai razni dr`avni ~inovnici i du{egri`nici za pravilno funkcionirawe na celokupniot dr`aven mehanizam me narekuvaa magare, kow, vol, ku~e i kako li u{te ne. Koga me narekuvaa kow ne se lutev, tuku posakuvav da bidam eden od onie rasnite, vo racete na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti a po mo`nost i milenik na ministerkata. Koga me narekuvaa ku~e povtorno ne se lutev, tuku posakuvav da bidam so pedigre, vo sopstvenost na nekoja dama od visokoto dru{tvo koja nema nikakvi obvrski, osven da se zanimava samo so mene. I sega, vo ovie razmisluvawa me|u dve dremnuvawa si zamisluvam kako istrgnat na ko`niot trosed le{karam, a do mene damata vo mini - zdolni{te so prekrsteni noze i otkrieni butovi sedi, so ednata raka dr`i i pu{i nekakva trevka, a so drugata ne`no me gali. Pred nas, vo edna ~etvrtasta kutija se menuvaat razni sliki no, jas ne gi razbiram, a i ne me interesiraat. Gledam i edna {arena ku~ka so pandelka na glavata, navistina mi se dopa|a{e, no jas ne smeam da mrdnam, se pla{ev da ne predizvikam qubomora kaj damata i taa da mi se naluti. Vpro~em, {to ima da baram preku lebot poga~a, od damata dobivav s# i mora da & bidam veren.

Najmnogu se lutev koga }e me nare~at vol ili magare. Magareto site samo go tovaraat i so potcenuvawe go gledaat, a volot raboti samo za slamata. Zatoa nikoga{ ne sakav da se sporeduvam so niv, ne sakav da bidam isto kako niv. Sepak, mnogupati bev i magare i vol.

[to se odnesuva do toa dali sum kow, ku~e, vo kraen slu~aj magare ili vol nema nikakvi problemi i ovoj pat za toa glavata ne me boli. Problemot e vo toa {to vo posledno vreme s# pove}e se ~uvstvuvam kako majmun. No, pak problemot ne e vo toa {to jas se ~uvstvuvam kako majmun, tuku problemot e vo toa {to s# pove}e lu|e se ~uvstvuvaat taka. S# po~esto slu{am po ulicite slogani od tipot: - "Vidi go prav majmun, Eh, majmunska rabota, abe ovie n# pravat vistinski majmuni" i drugi.

Sekoj pat koga }e zapo~nam razgovor sogovornikot ne ~eka dolgo, tuku vedna{ }e se nafrli so zborovite "Abe vidi gi ovie vo Parlamentot, pravi majmuni", ili "Abe, ovie od Vladata site majmuni n# napravija", ili pak, "N# izla`aa, edno vetuvaa, a drugo pravat, od nas napravija vistinski majmuni".

Moram da priznam ova me pla{i, samo {to se naviknav na doma{nite `ivotni, sega }e moram da se naviknuvam i na nekakvi majmuni. Jas takvo iskustvo nemam. Vo selo nema{e majmuni taka {to so niv ne mo`ev da drugaruvam i sega mi se celosno nepoznati. Ako vaka prodol`i rabotata ne mi ostanuva ni{to drugo, tuku po~esto da odam vo Zoolo{kata gradina i da pronajdam nekoja literatura za majmunite i {to pove}e da nau~am za niv. Ako ne utre ili zadutre, sakale ili ne, naskoro }e staneme vistinski majmuni zatoa ne treba da dozvolime vremeto da n# zgazi. Mora da se odi napred so razvojot na demokratskite procesi. Vo taa tolku posakuvana demokratija mnogu }e odletaat na mese~inata, no jas i mnogu kako mene sigurno }e staneme majmuni.

Se nadevam deka do idniot broj }e najdam literatura za `ivotot, navikite i obi~aite na majmunite {to }e vi ja prepora~am i Vam, a toga{ ~itajte me pak.