"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 304 - 21/04/2000

ZABRANUVAM

Vo najubavite tradicii na Gestapo stigna i Zabranata na kmetot na gradot Sandanski za planiranoto poklonenie pred grobot na Jane Sandanski. Zabranata specifi~no se odnesuva za makedonskata partija OMO "Ilinden" PIRIN, na koja pred okolu eden mesec & be{e poni{tena registracijata od strana na bugarskiot Ustaven sud. Vedna{, po poni{tuvaweto bugarskiot Premier deklarira{e deka zabranata nema da vlijae vrz normalnoto rabotewe na OMO "Ilinden" PIRIN, pa eve, izgleda deka toa ne be{e vistina.

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
ZABRANUVAM
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Komentar: Makedonija vovle~ena vo deluvaweto na "OVK" so igrite na Vladata
DR@AVNOSTA NA ISPIT!
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (pretplata)
 
Ogledalce, ogledalce
ZA "MAKEDONSKIOT TITANIK"
Gog ma Gog (pretplata)
 
Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa
SE IMA KRAJ
Dreme: Slobodan DON^EVSKI (pretplata)
 
Izraelski pogled za mo`nostite na makedonskoto zemjodelie (1)
MAKSIMALNO ISKORISTUVAWE NA PRIRODNITE RESURSI
Pi{uva: Gideon SANDEL (slobodno)

Karikatura (ovde) (slobodno)

Pravata na Makedoncite

Po presudata na bugarskiot Sud za zabrana na OMO "Ilinden" PIRIN
POGOLEMA LAKRDIJA NE POSTOI
Pi{uva: S.Ratevski (slobodno)

Makedocite vo svetot

Na 15 i 16 april vo glavniot grad na Albanija
ZAEDNI^KI NASTAP NA MAKEDONSKITE ORGANIZACII
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Intervju

M-r \or|i Naumov, pretsedatel na Republi~kata komisija za odnosi so verskite zaednici
ZAKON ZA ODNOSITE ME\U VERSKITE ZAEDNICI E NEOPHODEN
Razgovarala: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Politika

Novata partija VMRO &  se pretstavi na javnosta
VMRO - VISTINSKA MAKEDONSKA REFORMSKA OPCIJA
Pi{uva: Vlado STEPANOSKI (slobodno)
 
VMRO-DPMNE i pravata na malcinstvata
PRAVATA NA MALCINSTVATA PRESVRTNICA VO KURSEVITE NA PARTIITE
Pi{uva: Petar \OR\IEVSKI (pretplata)

Made in Macedonia

Razgovor so gospodinot Qup~o Stojkovski, sopstvenik na AD "Bujoto i mobil arte" od Skopje
MEBEL PO NARA^KA ZA SEKOJ PROSTOR
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Makedonija

Na {to se `alat gra|anite od Ki~evo
GOLEMA SIROMA[TIJA, NASILSTVA, DROGA I NEVRABOTENOST
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Kvaliteten visokoobrazoven sistem
PAZARNO OBRAZOVANIE
Pi{uva: Bor~e \OR\IEVSKI (pretplata)
 
Pravata na deteto
MAKEDONIJA ]E TREBA DA POSVETI POVE]E VNIMANIE NA DECATA
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Masovna posetenost na Berzata
JUBILEJNA BALKANSKA TURISTI^KA BERZA
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
[esti me|unaroden saem
"INFOKOM" 2000
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
So voveduvweto na DDV
DANOK ]E SE PRESMETUVA I NA TELEFONSKITE USLUGI
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Problemi so vodomerite na skopjani
KOJ E VO PRAVO?
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
So Link Telekom niz cela Makedonija
BIDETE VO KONTAKT, KADE I DA STE!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Na{e istra`uvawe
KRIMINALOT SE POPRISUTEN KAJ NAS
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Od aktivnostite na Crveniot krst
"ZDRAVJETO VO KONFLIKTNI SREDINI"
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Proekt za spasuvawe na nekoga{ prekrasnoto Dojransko Ezero
"SPAS NA DOJRANSKOTO EZERO"
Podgotvila: Mileva LAZOVA (slobodno)

Medija Monitor (ovde) (pretplata)

Istorija

Anti~kata makedonska istorija (3)
HRONOLOGIJA
Prezemeno od knigata "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. Nade Proeva (pretplata)
 
Istorijata ne e samo minato
SREDBITE NA ISUS HRISTOS SO MAKEDONCITE
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
85 godini od zaginuvaweto na Jane Sandanski
PODMOLNI UBISTVA NA PREDANITE BORCI
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Institutot za makedonska literatura
JUBILEJNI SIMPOZIUMI VO ^EST NA GOLEMI MAKEDONSKI LI^NOSTI
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Grbovite kako simbol za pripadnost (6)
[ESNAESETZRA^NOTO SONCE I @OLT LAV-SIMBOL NA MAKEDONSKIOT NAROD I DR@AVA
Podgotvil: Koce STOJMENOV (pretplata)

Forum

KONSENZUS
Blagoj Mihov (pretplata)
 
KOJ VELI DEKA VO BUGARIJA NEMA MAKEDONCI
Sa{o Popovski, MA-Akad. skulptor (slobodno)
 
BURNA NEDELA
Stefan Donevski-Majka, Ohrid (pretplata)
 
OD MOLKOT SAMO [TETI
Vojne Vojnevski, Skopje (pretplata)

Od narodnata apteka

PETROVEC (rastvoruva~ na kamen)
Pi{uva: Sne`ana Prokopieva - Pavlovi} (pretplata)

Verata na{a Risjanska

LAZAREVA SABOTA I CVETNICI
Pi{uva: axika @ivanka Filipovska (slobodno)
 
NEZABORAVNA DUHOVNA SREDBA 
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)
 
Od riznicata na makedonskata tradicija
MARKOV MANASTIR
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Pisma - Reakcii (ovde) (pretplata)

Kultura

Georgi Radulov, pisatel od Bugarija
"ISTORIJA NA MAKEDONIJA" E MOJA @IVOTNA OPSESIJA
Pi{uva: Vasil Tocinovski (slobodno) 
 
Saem na kniga i librografika
"NAJDOBRO IZDANIE ME\U DVA SAEMA"
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Po povod otvoraweto na {vajcarska Ambasada vo RM
"^OKOLADO I PIPERKA"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Nau~en sobir na Filolo{kiot fakultet
"TRANSKRIPCIJATA NA TU\ITE IMIWA VO MAKEDONSKIOT JAZIK"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)

Sport

Larisa Kiseqova, rakometarka na Kometal \or~e Petrov
FINALETO VO MISLITE NA RAKOMETARKITE
Razgovaral: Koce STOJMENOV (pretplata)

Soveti

MO]TA NA BROEVITE
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~ (pretplata)

 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"