PO NASTANATITE SOSTOJBI VO MNT

Vo minatite nekolku denovi skoro vo site vesnici se pojavija napisi so {okantna sodr`ina za sostojbite vo Makedonskiot naroden teatar. Po ostavkata na generalniot direktor Vlado Cvetanovski se objavija brojni obvinenija za finansiski malverzacii upateni ne samo na negova adresa, tuku i na drugi ostanati rakovodni li~nosti vo taa institucija. Dali e seto toa taka ili ne, nie ovoj pat ne istra`uvame, bidej}i drugi redakcii intenzivno se zanimavaat so toa pra{awe. Vo na{ata Redakcija pristigna reagirawe od Stru~no-umetni~ki kolegium na MNT, koe nie vo celost go objavuvame


REAGIRAWE

Stru~no-umetni~kiot kolegium na MNT - Opera, Balet, Orkestar i Drama, po povod odr`anata pres - konferencija na den 13 april 2000 godina na nelegitimnoto telo "Komisija za predlog-kandidat za v.d. generalen direktor na MNT" i napisite koi podolgo vreme izleguvaat vo dnevniot pe~at i elektronskite mediumi, pod moralna materijalna i krivi~na odgovornost seto izneseno i ka`ano go otfrla kako nevistinito i neargumentirano.

Ocenuvame deka seto toa se pravi so edinstvena cel da se nanese {teta na dignitetot na li~nostite i ugledot na rakovodstvoto na MNT, a s# so cel da se namali evidentniot uspeh {to se postigna na umetni~ki plan vo prethodnata godina i se onevozmo`i i spre~i uspe{niot od i vo 2000-ta godina.

Po odnos na site izneseni insinuacii na pres - konferencijata, vo dnevniot pe~at, na elektronskite mediumi, Kolegiumot na MNT javno ja povikuva inspekcijata na Ministerstvoto za kultura, kako i inspekciite na Ministerstvoto za finansii i Ministerstvoto za trud i socijalna politika, da izvr{at upraven nadzor i za naodot ja informiraat javnosta.

Sekoj ~len na rakovodstvoto na MNT go zadr`uva pravoto da pokrene sudska postapka za nanesenite navredi i kleveti.

Od Stru~no - umetni~kiot kolegium na MNT