Komentar: Makedonija vovle~ena vo deluvaweto na "OVK" so igrite na Vladata

DR@AVNOSTA NA ISPIT!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Boris Trajkovski pobara li~no anga`irawe na Klinton za stabilizacija na regionot - Pretsedatelot na Vladata go "ute{i" narodot so zborovite "podobro ~etvorica `ivi vojnici, otkolku ~etvorica vojnici vrateni vo limeni sandaci". Trampata na kriminalecot Xavid Hasani so na{ite vojnici i natamu ja branuva javnosta vo Makedonija

Makedonskiot narod e voznemiren od nesoodvetnoto postavuvawe na dr`avnite organi vo odbranata na granicata koja stanuva porozna kako {vajcarsko sirewe. Posebno na granicite so Albanija i Kosovo taa se preminuva so ili bez patni ispravi, so tovari droga ili oru`je (nameneto za Kosovo) i nikoj ne se gri`i deka takviot na~in na nejzino preminuvawe }e im stane navika na onie koi ne ja po~ituvaat Makedonija kako dr`ava, smetaj}i ja kako del od nekakva golemoalbanska tvorba.

Imeno, denovive advokatot na Xavid Hasani nekolkupati izjavi deka negoviot {titenik ne samo {to s# u{te bil vo Makedonija, tuku deka odvaj o~ekuval da se pojavi pred Sudot?! I toa nasproti fotografiite {to gi plasira{e agencijata "Aso{ieted pres" na koi jasno se raspoznava obvinetiot Xavid Hasani kako ja slavi pobedata vo Vitina, opkru`en so brojni ~lenovi na "OVK" koja se razbira, nitu postoi, nitu deluva! Zna~i, poukata od ova e deka PDP-NDP i nejzinoto rakovodstvo mo`at da pravat {to sakaat, {etaj}i go obvinetiot niz granicite kako {to }e im tekne, a istovremeno vle~ej}i gi za nos ostanatite koalicioni partneri vo Vladata! Toa li e dr`avotvornosta na u~esnicite vo vladinata koalicija?

Denovive, vo tetovskoto selo Poroj e otkriena spomen - bista na zaginatiot pripadnik na "OVK" Mujdin Aliu vo prisustvo na pogolem broj soselani i vidni li~nosti na PDP, me|u koi i noviot pretsedatel Imeri, na~alnikot na GUVR Tetovo Ismail Bexeti i drugi partiski funkcioneri. Spored reakcijata na Demokratskata partija na Makedonija, so toa se legalizira deluvaweto na "OVK" vo Makedonija, a nie bi rekle deka na{ata dr`ava posredno se vovlekuva vo kosovskata kriza koja s# u{te ne e re{ena i kade se mo`ni novi voeni sudiri. Toa go potvrdi i dosega{niot umeren kosovski politi~ar Ibrahim Rugova koj re~e deka do toa }e dojde, dokolku pokrainata ne obezbedi nezavisnost! Ima li proekcii {to }e se slu~i so Republika Makedonija vo takov nesakan razvoj na nastanite ili }e koleni~ime pred Medlin Olbrajt vo baraweto spas za Makedonija kako {to toa go napravi Boris Trajkovski vo dramati~iniot razgovor pred nekolku dena, koga istovremeno pobaral KFOR i UNMIK da prezemat merki za onevozmo`uvawe na deluvaweto na razni neformalni i paramilitaristi~ki grupi ili teroristi. No, {to se slu~uva? Nasproti izrazenoto uveruvawe deka SAD }e go prosledat baraweto do generalot Rajnhard za zajaknuvawe na kontrolata na granicata kade {to se isprateni novi trupi, pripadnici na takanare~enata "OVPMB" zapo~nale novi napadi vrz edna policiska stanica vo selo Dobro{in vo Ju`na Srbija!

Vrhovniot sud na Makedonija, od svoja strana najavi informacija za celiot slu~aj okolu kidnapiraweto na ~etvoricata makedonski vojnici i nivnata razmena so obvinetiot za obid za ubistvo Xavid Hasani {to }e frli nova svetlina vo dejstvuvaweto na tretata vlast - nezavisnoto sudstvo. Imeno, ve}e e jasno deka vojnicite ne samo {to bile zarobeni, tuku bile i maltretirani i poni`eni, na vra}aweto kon Makedonija po niv se pukalo so cel da se zastra{at, dodeka Ministerstvoto za odbrana i natamu gi dr`i nadvor od dosegot na mediumite, iako vistinata re~isi celosno izleze na videlo.

Aferite {to se zabo{otuvaa vo dr`avava, so cel da se odr`i na vlast troglavata koalicija, pove}epati ja stavija pred ispit dr`avotvornosta na vr{itelite na vlasta - Ara~inovo, Oslomej, Kumanovo, a prethodno Lojane itn. No, pra{awe e kolku se seriozni vo svoite vetuvawa nositelite na dr`avnata vlast koi s# pove}e se soo~uvaat so zalo`bite za spas na Makedonija, koi doa|aat ne samo od partiite vo opozicijata koi gi zacvrstuvaat svoite redovi pred esenskite lokalni izbori, tuku i so op{toto nezadovolstvo kaj makedonskiot narod koj zaludno o~ekuva ispolnuvawe na vetuvawa od tipot na "milijardata dolari od Tajvan", vra}aweto na devizite od TAT, vrabotuvawa na 100.000 lica vo prvite {est meseci po doa|aweto na vlast i drugi "biseri" od arsenalot na Tupurkovski - Georgievski - Xaferi.