Forum

KOJ VELI DEKA VO BUGARIJA NEMA MAKEDONCI

Sa{o Popovski, MA-Akad. skulptor

Neodamna pod raka mi padnaa 2 CD plo~i od eden interpretator na narodni pesni od Bugarija. Vnimanieto mi go privle~e naslovot:

Makedonski hitovi: Volo|a Stojanov, "Mera spored mera" 1997

"Zemi ogan zapali me" 1999, makedonski pesni za komiti i vojvodi.

Vnimatelno preslu{uvaj}i gi pesnite koi bea ispeani na makedonski jazik so pirinski dijalekt, gi slu{nav "Makedonsko devoj~e", "Nazad mome Kalino", "Sestra kani brata za ve~era", "Poslu{ajte patrioti" i dr.

CD plo~ata e snimena pred nekolku godini (1997) a drugata minatata godina (1999). Samiot avtor vo prilogot pi{uva deka "pesnite koi gi odbrav i otpeav vo ovoj album se pesni od egejska, vardarska i pirinska Makedonija a ovoj album go posvetuvam na site preselnici od egejska Makedonija ~ij potomok sum i jas".

Interesno e da se vidi samiot izgled i fotografijata na CD-to kade{to avtorot e oble~en vo makedonska narodna nosija so pu{ka berdanka.

Li~no jas, sledej}i go folklorot i etnologijata na Makedonija kako del od mojata profesija, dosega nemam sretnato nekoi Bugari da se oblekuvaat kako komiti so makedonski narodni rubi i berdanki. Mo`ebi za vreme na vrhovistite, a ne sega vo vreme i period koga se snimeni plo~ite, posebno po imixot na niv.

Gledaj}i ja asimpati~nata propaganda na Bugarija kon nas Makedoncite posebno sega se zabranuvawe na "OMO Ilinden - Pirin" od ovie zvu~no vizuelni dokumentirani pi{ani podatoci i izjavi se gleda deka Makedonci vo Bugarija sepak postojat, i se izjasnuvaat deka se potomci od ovoj ili od onoj del na Makedonija. Li~no mu gi prepora~uvam ovie CD-a na na{iot premier da gi vidi i ~ue, pa zaedno so Dosta da trknat do Sofija i da si gi kupat ... pa sami da se uverat, a po pat da donesat i za bugarskiot ambasador vo Skopje, koj isto taka go koristi imixot na komita.

Eve im ja adresata za da ne talkaat po Sofija i da se zagubat:

KV. Hadni Dimitar,

ul. Baba Vida br. 1

BG- Sofija

Email: araav@mail.001.bg