Grbovite kako simbol za pripadnost (6)

[ESNAESETZRA^NOTO SONCE I @OLT LAV-SIMBOL NA MAKEDONSKIOT NAROD I DR@AVA

Podgotvil: Koce STOJMENOV

  • Sogleduvaj}i gi tradiciite na makedonskiot narod i obele`jata niz minatoto potrebno e da se izglasa dolg o~ekuvaniot zakon za grb na RM vo koi estetski }e bidat zastapeni {esnaesetkrakoto sonce od Kutle{ i `olt ispraven lav so dvodelna opa{ka. Vaka izglasaniot grb }e bide simbol na site generaci, idninata na Makedonija i na makedonskiot narod

Republika Makedonija, po nezavisnosta izglasana na Referendumot {to se odr`a na 8 septemvri i izglasaniot Ustav na RM na 11 noemvri 1991 godina, s# u{te do denes go nema izglasano noviot grb so koj bi se simbolizirala celokupnosta na Makedonija i makedonskiot narod. Spored odredbite doneseni vo toa vreme R. Makedonija treba{e noviot grb da go ima do sredinata na 1992 godina, no toa ne se slu~i.

Po dolgi polemiki, vo makedonskiot Parlament be{e donesen Zakonot za znameto na Republika Makedonija i istiot objaven vo "Slu`ben vesnik na RM" na 12 avgust 1992 broj 50, god. XLVIII, sreda. Vo nego se zemeni istoriskite koreni na Makedonecot duri od antikata.

^len 2

Znameto na Republika Makedonija e crveno so zlatno`olto sonce. Sonceto e so osum osnovi i osum sporedni son~evi zraci, blago zdebeleni vo prvata polovina, naizmeni~no i simetri~no naredeni okolu son~eviot disk, a krajnata nadvore{na dol`ina na site 16 son~evi zraci se poklopuva so nadvore{nata periferija na sonceto.

Dijametarot na son~eviot disk e edna sedmina od {irinata na znameto, odnosno na dijametarot na son~eviot disk i dol`inata na osnovniot son~ev zrak e eden sprema dva, a odnosot na dol`inata na sporedniot i osnovniot son~ev zrak sedum sprema osum.

Centarot na sonceto se poklopuva so to~kata vo koja se se~at dijagonalite na znameto.

Odnosot na {irinata i dol`inata na znameto e eden sprema dva.

^len 3

So denot na vleguvaweto na sila na ovoj Zakon prestanuva da se primenuva postojnoto zname na Republika Makedonija utvrdeno so Ustavot na Republika Makedonija od 1974 godina.

[esnaesetkrakoto sonce, prekrasniot simbol, namesto da vleze i vo grbot na Repubilka Makedonija po okolu tri godini, poradi politi~ki celi, a posebno kompromis so Grcija, znameto e promeneto i e izglasano novo koe potsetuva na ventilator i ja izgubi estetskata vrednost. Sobranieto na Republika Makedonija vo po~etokot na oktomvri go donese noviot Zakon za zname na RM, koj e objaven vo "Slu`ben vesnik na RM", objaven na 6 oktomvri 1995 god. broj 47, god. LI, petok.

^len 2

Znameto na Republika Makedonija e crveno so zlatno `olto sonce. Sonceto e so osum son~evi zraci, koi se prostiraat od son~eviot disk so pro{iruvawe do rabovite na znameto. Son~evite zraci se vkrstuvaat po dijagonala, horizontala i vertikala.

Dijametarot na son~eviot disk e edna sedmina od dol`inata na znameto. Odnosot na {irinata i dol`inata na znameto e eden sprema dva.

^len 3

Likovno-grafi~kiot prikaz na znameto na Republika Makedonija e sostaven del na ovoj zakon.

^len 4

So denot na vleguvaweto na sila na ovoj Zakon prestanuva da va`i Zakonot za znameto na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br. 50/92)"

Sogleduvaj}i gi tradiciite na makedonskiot narod i obele`jata niz minatoto potrebno e da se izglasa dolgoo~ekuvaniot Zakon za grb na RM vo koi estetski }e bidat zastapeni {esnaesetkrakoto sonce od Kutle{ i `olt ispraven lav so dvodelna opa{ka. Vaka izglasaniot grb }e bide simbol na site generacii, idninata na Makedonija i na makedonskiot narod.

(Kraj)