Forum

BURNA NEDELA

Stefan Donevski-Majka, Ohrid

Minatata nedela mo`e slobodno da ja nare~eme politi~ki burna nedela. Kako grom od vedro nebo dojde vesta za sramnata trampa pome|u Hasani, koj be{e vo istra`niot zatvor i ~etvoricata makedonski vojnici, grani~ari. Vakov sramen akt dosega se nema slu~eno nikade vo svetot, no vo Makedonija, kako {to gledame, s# e mo`no. Za ovoj sramen akt treba da rasprava makedonskiot Parlament i kon odgovornite lu|e, ministri, da se prezemat konsekvencii, odnosno da se podnesat ostavki. Tuka ne smee da ima nikakov pardon, odnosno ministerot za pravda, za vojskata i javniot obvinitel treba da si odat od politikata. Ovaa akcija sigurno ne e izvedena bez znaewe i soglasnost na Premierot i tuka se postavuva pra{aweto za negoviot kredibilitet za vodewe na ovaa dr`ava. Dosega nikoj od gorespomnatite lu|e ne izleze pred javnosta za da dade detalna informacija za slu~ajot. Site se krieja od novinarite, taka {to novinarite se ma~ea sami da doznaat ne{to pove}e za slu~ajot. Ova za edna evropska zemja ne mo`e da se zamisli, vo vakov slu~aj pred javnosta izleguva premierot so detalno soop{tenie. Vaka, na{ive politi~ari si igraat krienka - mi`enka so narodot, so nade` deka so vreme s# }e se zaboravi.

Istovremeno, liderot na Liberalnata partija, Gu{terov, pobara ostavki na Crvenkovski, Tupurkovski, Nasufi, Kqusev i Xikov. Prvite dvajca gi obvinuva za nesposobnost vo politikata, a drugite trojca za slu~ajot Hasani. Dosega nikoj javno ne pobaral Crvenkovski i Tupurkovski da si odat od politikata i zaradi toj povik ima{e izvesno branuvawe kaj del od novinarite, no ne i kaj narodot. O~igledno e deka narodot e so isto mislewe kako i Gu{terov. Politi~arite treba pred s# da mislat za dobroto na narodot, a ne za svoite mesta. Gu{terov e svetski doka`an ~ovek vo biznisot i samo bogati lu|e mo`at da napravat bogata Makedonija. Najgolem del od makedonskite politi~ari vlegoa vo politikata kako goltari, prethodno so svoja pot nemale ni pet marki zaraboteno i takvi lu|e mo`at da napravat samo siroma{na dr`ava, kako {to e slu~ajot so Makedonija. Da go zememe primerot so Amerika: site senatori i ministri se golemi biznismeni i milioneri, edinstveno Klinton ne e, i toj }e vleze vo amerikanskata istorija kako najslab pretsedatel. Politika se pravi so doka`ani lu|e, a ne so mladi i zeleni, koi doprva treba da se doka`at.

Na patot Struga - Debar treba da se postavat novi soobra}ajni znaci, "VNIMANIE, KA^ACI". Denovive, vo ranite utrinski ~asovi, na patot postavile barikada i ograbile ~etvorica patnici koi patuvale do Ohridskiot aerodrom. Ka~acite do{le od Albanija i pobegnale nazad, so celiot plen od patnicite. Ohri|anite ve}e nekolku godini go izbegnuvaat patot Ohrid - Debar - Mavrovo. Toa e znak deka ovoj del na Makedonija ne e pod na{a kontrola. Dali e toa po~etok na krajot od poznatata izreka "od Grup~in natamu ne me interesira"? Dali na{ite granici treba odnovo da gi ~uvaat drugi grani~ari? Toa se seriozni pra{awa koi go tangiraat integritetot na Makedonija.