Od narodnata apteka

PETROVEC (rastvoruva~ na kamen)

Pi{uva: Sne`ana Prokopieva - Pavlovi}

  • Petrovec e kosmopolitska bilka, taa raste po me|ite, pokraj pati{tata, po kamenitite, son~evi i suvi mesta, po su{nite livadi, po su{nite {umi, od edniot do drugiot kraj na Evropa, Amerika, Azija i Afrika
  • Petrovecot se vbrojuva vo najefikasnite bilki za le~ewe na bubrezi, crniot drob, slezinata, pri `ol~ni kameni, `oltica i organizmi predisponirani za talo`ewe na mo~na kiselina, blagodarej}i na posebniot tanin (gorka materija koja e s# u{te neobjasneta) i eteri~noto maslo

Od maj do oktomvri, cuti bilka za koja vo prava smisla mo`e da se ka`e deka e vlaknesta, bidej}i stebloto & e vlaknesto. Toa e pove}egodi{na zelena bilka visoka do 1 m, a listovite na dolnata strana se grubi i vlaknesti. Prizemnite listovi formiraat rozeta, dodeka ostanatite se postaveni naizmeni~no. Listovite se ko`esti, perasto deleni, a po ivicite grubi nazabeni, od prednata strana se zeleni, a od zadnata sivkasti, so mnogubrojni svilenkasti vlakna.

Cvetovite se sitni, `olti, vo dolgnavesti klasoliki grozdovi, a malite plodovi se so kukast oblik. Celata bilka e opora, gorka i so slab miris.

Petrovec e kosmopolitska bilka, taa raste po me|ite, pokraj pati{tata, po kamenitite, son~evi i suvi mesta, po su{nite livadi, po su{nite {umi, od edniot do drugiot kraj na Evropa, Amerika, Azija i Afrika.

Ja vikaat Aerimonia eupatoria L, a narodot ja vika: turica, repnik, mal ~i~ak, rawenik, treva na celiot svet, gladi{nik, dup~ec, oskoru{ka, meka turica, zdravje za celiot svet i dr. Nea ja spomnuvaat Dioskurid, Plinije, Valfrid, Strabo i vo bilinarskite knigi od sredniot vek.

Bilkata e oficijalno verifikuvana vo upotreba i odli~na e za rani.

EDNA OD NAJLEKOVITITE BILKI

Petrovecot se vbrojuva vo najefikasnite bilki za le~ewe na bubrezi, crniot drob, slezinata, pri `ol~ni kameni, `oltica i organizmi predisponirani za talo`ewe na mo~na kiselina, blagodarej}i na posebniot tanin (gorka materija koja e s# u{te neobjasneta) i eteri~noto maslo. Se upotrebuva nadzemniot del od bilkata, vo cvet, {to zna~i se sobira pred da se pojavat plodovite (Aerominia herba).

Vo listovite, stebloto i cvetovite se otkrieni taninski materii, eteri~no maslo, gorki glikozid - mineralni soli, tragi na nikotinska kiselina, bevipleksni vitamini, kumarin, steroidni saponimi i tragi na alkaloid.

Ovaa bilka vo nau~nata medicina na SSSR e mnogu malku prou~ena i ne se primenuva. Germanskite biolozi pak, vo nea otkrile holin, organska i kremena kiselina.

Sli~en hemiski sostav prezentira i Akopov, dodavaj}i deka vo petrovecot ima i kalievi soli i do 30%. Vo Germanija, ovaa bilka se upotrebuva vo vid na ~aj protiv bolki na `eludo~no - crevniot trakt i `ol~niot kanal, vo vid na ekstrakt ili za ispirawe (gargara) na usnata {uplina.

Pri rani na ko`ata se upotrebuva vo vid na oblozi - namokreni vo odvar od ovaa bilka.

Avstrijcite ja koristat celata bilka kako odvar ili vo vid na prav protiv angina, venski spazmi, ~irevi (fufrunkuli), a vo narodnata medicina pri zaboluvawa na crniot drob, `ol~niot kanal, krvarewa i rani koi te{ko zaceluvaat.

Leklerk - Francija, vo svojata kniga za fitoterapija pi{uva oti petrovecot mo`e da se primenuva protiv inflamacii na grloto vo vid na gargara, ne pomalku od petpati dnevno: 100 gr. list na 1 litar voda se ostava da vrie dodeka ne dojde do 1/2 litar, se proceduva i dodava med, najdobro e med od ru`i. Takvoto ispirawe im se prepora~uva na lu|eto ~ija profesija e povrzana so mnogu zboruvawe: spikeri, pea~i, predava~i i drugi.

Podgotveniot ekstrakt od listovite na petrovecot se prepora~uva pri migreni (glavobolki) i `eludo~ni procesi. Nekoi avtori, ovaa bilka ja prepora~uvaat za lokalna primena pri tumori, rani, povredi, {inati zglobovi (is~a{enost). Za ovie povredi se podgotvuva smesa od iseckan list od petrovec, vinski ocet i p~eni~ni trici vo podednakvi delovi: se vari na tivok ogan s# dodeka ne se dobie gusta - homogena masa koja se stava kako oblog, {to e mo`no potopol, nautro i nave~er, do ozdravuvawe.

Vo Bugarija se upotrebuva nadzemniot del od bilkata bez drvenestite steblenca, vo vid na ~aj pri zaboluvawa na crniot drob, `ol~nite kanali (hepatitis, `oltica, kamen), a isto taka i kako dopolnitelna terapija pri reuma i dijarea. Kako gargara se koristi pri vospalenija na grloto, nosot, vospalenija na ko`ata, golemi ~irevi i drugo.

Vo ruskata narodna medicina se upotrebuva kako gorka materija pri vospalenija na `eludnikot i crevata (gastrointestinalni) reuma, krvarewa, hemoroidi, kako sredstvo koe povrzuva i za normalizirawe na mokreweto. Vo kineskata medicina, zelenite listovi na ovaa bilka se koristat kako hemostatik.

PODGOTOVKA I UPOTREBA NA BILKATA

Za da podgotvite ~aj od petrovec treba da zemete dve supeni la`ici suvi listovi, za 2 filxani ~aj (kako dnevna doza), ~ajot treba da e laden, i treba da se pie goltka po goltka i vo pauzi, nezasladen.

Avtoritetite velat deka ovaa bilka, vo posledno vreme e podlo`na na sestrano istra`uvawe i vo celost se potvrdeni nejzinite prvobitni indikacii: ~aj za gargara i dezinfekcija pri vnatre{no nafrluvawe na ustata, angina i vospalenie na sluznicata na `dreloto, pri reuma, bolki vo ekstremitetite, sozdavawe na bubre`en kamen i pesok, pri bolesti na crniot drob (kako holagog i tonik) i drugo. Nadvore{no pri rani koi te{ko zaceluvaat, protiv hemoroidi, pri nivno krvarewe kako (blago adstringentno sredstvo).

Zo{to da ne gi poslu{ame takvite lu|e?

Zo{to da ne ja znaeme bilkata na Sonceto?

Se bere po suvo vreme i su{i vo buketi, vrzani i zaka~ani na yid, na toplo i promajno mesto.

Se upotrebuva naj~esto kako ~aj.

Petrovecot e sostojka na mnogu bilni kombinacii za interna primena, no i kako kupka za nozete, za osve`uvawe i ottrgnuvawe na zamor, kako i kaj toplite kupki pri bolki vo zglobovite. Narodnata medicina, petrovecot go primenuva i kako diuretik, kako sredstvo protiv glisti.

NAPOMENA: Petrovecot e tipi~na {umska sorta, taka {to na tie predeli masovno ja ima i poradi toa najracionalno e da se sobira po {umite, a ne po ne~istite predeli.