So voveduvweto na DDV

DANOK ]E SE PRESMETUVA I NA TELEFONSKITE USLUGI

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Od ovoj mesec, so voveduvaweto na DDV site telefonski uslugi }e poskapat za 19 nasto
  • Generalniot direktor na Makedonski telekomunikacii re~e deka na ova ne treba da se gleda kako na poskapuvawe na telefonskite uslugi, tuku kako na del koj{to gra|anite }e go pla}aat na dr`avata

Vo ramkite na ovogodina{niot Saem za kompjuteri INFOKOM 2000, na koj{to u~estvuvaa i Makedonski telekomunikacii, be{e odr`ana pres-konferencija na koja{to generalniot direktor na Makedonski telekomunikacii Daniel Don~ev, istakna deka vo izminatata godina ova dru{tvo ostvarilo promet od 120 milioni germanski marki. Ovaa brojka ozna~uva neto-prihodi, bez danoci.

KOREKCII NA TELEFONSKITE IMPULSI

Od ovoj mesec, so voveduvaweto na DDV site telefonski uslugi }e poskapat za 19 nasto. Danokot }e se presmetuva na gra|anskite telefonski smetki, koi pak }e bidat zgolemeni za 19 procenti. Toa zna~i deka ako dosega, na primer smetkata za telefon iznesuvala 1000, 00 denari sega taa }e ~ini 1190, 00 denari za isto potro{eni impulsi. Generalniot direktor na Makedonski telekomunikacii re~e deka na ova ne treba da se gleda kako na poskapuvawe na telefonskite uslugi tuku kako na del, koj{to gra|anite }e go pla}aat na dr`avata. Danokot na dodadena vrednost }e se presmetuva i za taksata od 250 germanski marki, {to se pla}a za nov priklu~ok. Taka ovaa taksa sega }e ~ini 300 germanski marki. Na pres-konferencijata, Daniel Don~ev najavi i namaluvawe na cenite na impulsite na me|unarodnite razgovori, so {to }e bidat zgolemeni cenite na lokalnite i nacionalnite impulsi. Korekciite vo cenite }e se pravat vo rok od 4 - 5 godini, a ova e poradi toa {to vo momentov Makedonija ima najskapi me|unarodni, a najevtini lokalni i nacionalni impulsi.

NOVI 120.000 MOBILNI LINII

Vo naredniot period, Makedonski telekomunikacii }e prodol`at so demontirawe na analognite sistemi i montirawe na digitalnite. Ovoj proces treba da zavr{i vo 2002-ta godina.

Don~ev go najavi i voveduvaweto na "pri-pejd" karti~kite za mobilnata telefonija. Karti~kite, so koi korisnikot odnapred }e gi plati impulsite treba da se pu{tat vo upotreba do juni, ovaa godina. Do krajot na ovaa godina Telekom predviduva pu{tawe na u{te 120.000 novi mobilni linii, a so toa geografskata pokrienost na Makedonija }e iznesuva 90 nasto. So ova, re~e Don~ev se podgotvuvame da ja izdr`ime konkurencijata i da ja maksimizirame cenata na Telekom pred proda`bata. Privatizacijata na Makedonski telekomunikacii treba da zavr{i do mart slednata godina. Klu~no pra{awe e kolkav procent od Telekom }e prodade Vladata. Se o~ekuva toj procent da bide od 30 - 50 nasto, za {to Don~ev o~ekuva Vladata da se izjasni. Najverojatno, za Telekom }e se odi na proda`ba od 51 nasto, za {to nema da se izdavaat t.n. vau~eri, t.e. besplatni akcii za gra|anite. Dosega vo Makedonski telekomunikacii nikoj i nikoga{ nema napraveno procenka za vrednosta na ova dru{tvo, re~e g. Daniel Don~ev na pres-konferencijata.