Saem na kniga i librografika

"NAJDOBRO IZDANIE ME\U DVA SAEMA"

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Spored `iri - komisijata, trudot "Politikata i instituciite" pretstavuva golem proekt, svoevidna monografija, nau~no delo so elementi na unikatnost, trud koj e plod na pove}egodi{na nau~no-istra`uva~ka aktivnost na avtorot. A "Zbornikot na Miladinovci - fototipno izdanie" pretstavuva nenadminliva riznica na makedonskoto narodno tvore{tvo so golemi istoriski zaslugi kako me|nik na makedonskata kulturna i nacionalna prerodba

Saemot na kniga i librografika {to se odr`a minatata nedela }e ostane zabele`an po toa {to pomina podobro od prethodnite godini, vo organizaciona smisla, postavenost i po brojot na izlaga~ite. Na Saemot bea prisutni skoro site izdava~ki ku}i, osven nekolku, koi{to ponudija mnogu novi naslovi. Za posetitelite ostana samo da posegnat po svojot xeb, se razbira dokolku vo nego ima pari isplanirani za saemski proizvodi, i doma da zaminat so knigi od koj bilo `anr ili za koja bilo vozrast.

Za novite izdanija, kako i za prethodnite ima posebno mesto, a istite mo`at da se najdat na piedestalot za "Najdobra kniga pome|u dvata saema". Vo konkurencija za ovaa nagrada se vbroija sedum izdanija i toa: "Knigata fakti", od grupa avtori na "Detska radost"; "Staroslovenski makedonski re~nik so gr~ki paraleli" na "Matica Makedonska"; "Zbornikog na Miladinovci" - fototipno izdanie, na "Kultura"; "Politikata i instituciite" od prof. d-r Savo Klimovski; "Osvojuvawe na realnosta" (intelektualna avtobiografija) Milan \ur~inov na "Zumpres"; "Makedonsko istoriski re~nik" na Institutot za nacionalna istroija i "Re~nik na makedonski govori vo jugoisto~niot egejski del" od Kosta Peev na "Studenski zbor".

@iri - komisijata vo sostav: Aleksandar Cvetkovski (pretsedatel), odgovoren urednik vo "Detska radost" i ~lenovi: Eli Makazlieva - glaven urednik na "Prosvetno delo" i Branko Cvetkovski - glaven urednik na "Kultura" epitetot "Najdobra kniga pome|u dvata saema" im go dodelija na knigite: "Politikata i instituciite" od prof. d-r Savo Klimovski vo izdanie na "Prosvetno delo" - Skopje i "Zbornikot na Miladinovci - fototipno izdanie" so predgovor na d-r Marko Kitevski, vo izdanie na "Kultura" - Skopje.

Spored `iri - komisijata trudot "Politikata i instituciite" pretstavuva golem proekt, svoevidna monografija, nau~no delo so elementi na unikatnost, trud koj e plod na pove}egodi{na nau~no -istra`uva~ka aktivnost na avtorot. A "Zbornikot na Miladinovci - fototipno izdanie" pretstavuva nenadminliva riznica na makedonskoto narodno tvore{tvo so golemi istoriski zaslugi kako me|nik na makedonskata kulturna i nacionalna prerodba.

Za "Zbornikot na Miladinovci" d-r Marko Kitevski veli: "Sekoj narod si ima knigi kon koi{to vo tekot na istorijata si izgradil eden bi rekol religiozen odnos. Tie knigi se zemaat vo racete so posebna vozbuda, kako {to se zema Svetoto pismo.

Svetiot apostol Pavle propoveda{e osloboduvawe na svetot od duhovnite okovi na grevot poradi {to be{e okovan vo sinxiri i taka od Kesarija, ispraten na sud vo Rim. Noviot apostol Dimitrija, isto taka propoveda{e osloboduvawe od ropstvo poradi {to be{e ispraten na sud vo Carigrad. Dvajcata apostoli zavr{ija sli~no, so ma~eni~ka smrt. No, tie go poseaja semeto od koe nie denes gi `neeme plodovite. Za ona {to sme hristijani, mu dol`ime blagodarnost na svetiot apostol Pavle, za ona {to sme Makedonci, blagodarni sme im na bra}ata Miladinovci i na ovoj Zbornik so narodni umotvorbi."

Zdru`enieto, na sekoj saem tradicionalno proglasuva i najdobar kni`ar me|u dvata saema. Ovaa godina, za najdobar kni`ar e proglasena Lara Galeva, kni`ar vo kni`arnicata "Detska radost".